caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/70695/030650_MoertelDP_Gebinde.png

Capatect-Ceratherm-Mörtel DP

Mineraalne kuivsegu soojustuplaatide liimimiseks ja armeerimiseks Capatect-Ceratherm süsteemi II jaoks.

Kasutusala

Mineraalvilla ja EPS plaatide liimimiseks.  4–7 mm armeering Capatect-Cera­therm II soojusisolatsiooni liitsüsteemile.

Omadused

  • üks toode nii soojustusplaatide liimimiseks kui armeerimiseks
  • ilmastikukindel
  • vett tõrjuv
  • veeauru läbilaskev
  • lihtne kasutada
  • hea nakke kõikide mineraalsete aluspindadega, PS-vahule ja mineraalvillast soojustusplaatidele

Sideaine

mineraalne sideaine EVS EN 197-1 ja EVS EN 459-1 järgi, kunstvaikdispersiooni pulber.

Pakendi maht

25 kg kott

Värvitoonid

hall

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,4 g/cm³

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

(4 mm): sd: < 0,1 m EVS EN ISO 7783 järgi

Nakketugevus polüstürool- kõvavaht- isolatsiooniplaadiga

≥ 0,08 N/mm2

Veeläbilaskvus (w- väärtus)

w < 0,15 kg/(m2 · h0,5) EVS EN 1062 järgi

Aluspinna ettevalmistamine

Aknalauad ja muud väljaulatuvad ehitusdetailid kinni katta. Klaasist, keraamilised, klinker, looduskivist, lakitud, lasuuriga kaetud ja eloksaan pinnad katta kinni eriti hoolsalt. 

Telliskivimüüritised, betoon või tugevad värvkatted peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist taksitavad ained ja osakesed ja segu ebatasasused tuleb täielikult eemaldada.

Vigastatud, ketendavad värvkatted ja struktuurkrohvid tuleb eemaldada nii palju kui võimalik. Krohviaugud tuleb üle krohvida. Tugevalt imavad, liivased ja kriidised pealispinnad tuleb korralikult puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Kon­zentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect-Ceratherm Mörtel DP segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguri või vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Veekulu 25 kg koti kohta on ca 5,8 L. Juba kivistuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega lahjendada.

Pealekandmise meetod

Liimimine:
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). plaadi tagaküljele (nakkuv kontaktpind peab olema ≥ 60%). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et kuni 2 cm ebatasasused liimiseguga tasandatud saavad.
Isolatsiooniplaatide korral, mille paksus on > 100 mm, tuleb ehitusmaterjalide klassi B1 saavutamiseks fassaadiavade (nt akende, uste) silluse piirkonda 20 cm kõrguselt paigaldada ribakujuliselt põlematust materjalist mineraalvilla plaadid. Alternatiivina võib kasutada tuletõket.

Armeerimine:
Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema ≥ 4 mm.

Tüübeldamine:
Tüübeldamine läbi tugevduskanga tuleb armeeringkiht kanda kahes kihis. Esimene kiht töötatakse tugevduskanga sisse. Seejärel pannakse paika tüüblid ning kantakse peale teine kiht armeeringut.

Kulu

Liimimine:
Ca 4,5–6,0 kg/m2

Aremeerimine:
Ca 1,4 kg/m2 iga mm kihi kohta

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna
iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Armeeringkihi paksus 4–7 mm.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Töötlemise ja kuivamise ajal on lubatud temperatuur +5 °C kuni +30 °C. Mitte töötada otsese päikesekiirguse ega vihma, udu ja kõrge õhuniiskuse ajal.

Kuivamine/kuivamisaeg

Vajalik tüübeldamine võib järgneda alles liimisegu piisava kuivamise järel, ca 1 päeva möödudes.
Jahedal aastaajal ning kõrgema õhuniiskuse korral pikeneb kuivamisaeg.

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tolmu mitte sisse hingata. 
Vältida sattumist silma ja nahale. Silma sattumisel pesta koheselt veega ja pöörduda arsti poole. Kasutada kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. 
Alla neelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või toote etiketti. Täpsemad andmed vt ohutuskaardilt. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja
lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood EAK 170904

Ohutus- ja transporditähised

Ohusümbol: Xi – ärritav, sisaldab tsementi
Vt ka ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon