caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/253976/068071_IMG_3291_LV.png

Meldorfer Flachverblender 071-077, 085 - 087

Capatect fassaadisüsteemide ja sisepindade kujunduseks mõeldud katteplaadid, mis imiteerivad välisilmelt tellis- või looduskivimüüritist

Kasutusala

Dekoratiivne pealispinnaviimistlus Capatect fassaadisüsteemide individuaalseks kujundamiseks ning teiste tasaste, tugevate ja kandvate aluspindade katmiseks

Omadused

 • Orgaaniliste sideainetega, väliselt telliskivile sarnane lõppviimistluskiht
 • A2-s1, d0 standardi DIN EN 13501-1 järgi (mittesüttiv)
 • Valdavalt mineraalse koostisega
 • Ilmastiku- ja UV-kindel
 • Veeauru läbilaskev
 • Kulumiskindel ja vastupidav mehaanilisele koormusele
 • Löögi- ja kraapekindel, puhastatav
 • Käsitsi valmistatud
 • Paksus ca 4–6 mm

Tarnitavad tüübid

3 standardformaati (paksus 4–6 mm), tüüp „Sandstein" erinevates formaatides (paksus 4–6 mm),
teised eriformaadid, -värvitoonid ja -pealispinnad tellimisel.

Formaat II (DF)
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendKulu
071Lame plaat
(240 x 52 mm)
3,0 m2/karp
= 192 tk
64 tk/m2
073Nurgaplaat ¾
otsaga nurgatükk ¾ pikkuses
(175 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karp
= 48 tk
16 tk/m
(= 0,29 m2 pinda)
075Nurgaplaat 1/1
otsaga nurgatükk täispikkuses
(240 x 115 x 52 mm)
3,0 m/karp
= 48 tk
16 tk/m
(= 0,36 m2 pinda)

Formaat III (NF)
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendKulu
085Lame plaat
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karp
= 144 tk
48 tk/m2
086Nurgaplaat ¾
otsaga nurgatükk ¾ pikkuses
(175 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karp
= 36 tk
12 tk/m
(= 0,29 m2 pinda)
087Nurgaplaat 1/1
otsaga nurgatükk täispikkuses
(240 x 115 x 71 mm)
3,0 m/karp
= 36 tk
12 tk/m
(= 0,36 m2 pinda)

Tüüp: Sandstein
Toote nrKatteplaadi tüüpPakendKulu
076Lame plaat
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karp =
45 tk
45 tk
19 tk
Individuaalne, sõltub formaatide jaotusest
077Nurgaplaat 1/1
otsaga nurgatükk täispikkuses 
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karp =
12 tk
12 tk
9 tk

Formaat: Exklusiv
Toote nrKatteplaadi tüüp: ExklusivPakendKulu
078Katteplaadi tüüp
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

AMMAN
(135 x 300 mm)
3,0 m2/karp
=141 tk

3,0 m2/karp
= 66 tk
47 tk/m222 tk/m2
079Nurgaplaadi tüüp
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

AMMAN
(135 x 145 x 220 mm)

3,0 m/karp
= 60 tk


3,0 m/karp
= 21 tk

20 tk/m7 tk/m

Pinnale loomuliku välisilme andmiseks kõiguvad plaatide mõõdud vähesel määral.

Värvitoonid

VärvitoonVarjundFormaat
Altweiß-II, III
Antiikhele, tumeII, III
Brandenburg-II, III
Dithmarschen-II, III
Friesland-II, III
Hamburg-II, III
Juistbeež, beežikashall, beežikaskollaneII, III
Mecklenburghelepunane, keskmine punane, tumepunane, tulekahjupunaneII, III
Oldenburghelepunane, keskmine punane, tumepunaneII, III
Punakirjuhele, keskmine, tumeII, III
Syltkollane, oranž, kollakasoranžII, III
Westerwaldkeskmine hall, punakashall, rohekashallainult III
Hall-Sandstein
Kollane-Sandstein
Punane-Sandstein
Formaat Exklusiv
OSLOhele, tume40 x 400 mm
STOCKHOLM-40 x 400 mm
KOPENHAGEN-40 x 400 mm
AMMAN-135x300 mm
Värvitoonid on pakitud erinevates varjundites ning loomuliku värvimustri saamiseks tuleb erineva varjundiga plaate paigaldada läbisegi.
Loomuliku värvimustri saamiseks tuleb neid värvitoone tellida üksikult ja paigaldada läbisegi.

Säilitamine

Kaitsta ülekuumenemise ja niiskuse (pakend!) eest.

Soojusjuhtivus

0,70 W/(m · K) standardi DIN 4108 järgi

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

sd: ca 0,45 m standardi DIN EN ISO 7783 järgi

(Meldorfer Flachverblender koos Meldorfer Ansatzmörtel 080 seguga – ca 7 mm)

Tuletundlikkus

A2-s1, d0 standardi DIN EN 13501-1 järgi

Kapillaarne veeimavus

ca 0,27 kg/(m2 · h0,5) standardi DIN 52617 järgi

Täiendavad tooted

 • Paigaldussegu: Meldorfer Ansatzmörtel 080, värvitoon: tsemendihall, liivavalge, antratsiit
 • Vuugisegu: Meldorfer Fugenmörtel 081, värvitoon: tsemendihall
 • Hammaskellu: Meldorfer Zahnkelle 098
 • Nurgakäärid: Meldorfer Winkelschere 098
Kuivamise ajal tuleb tellingud kaitseks vihma eest katta vajadusel kaitsekiledega. Kuna segus on kasutatud looduslikke lisandeid, võivad värvitoonid vähesel määral kõikuda. Seepärast tuleb alati kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või kogu vajaminev segukogus eelnevalt läbi segada.

Sobivad aluspinnad

Armeeringud järgmiste segudega:
- Capatect ZF-Spachtel 699
- Capatect CarbonSpachtel
- Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M
- Capatect ArmaReno 700

Mineraalsete armeerimissegude kasutamisel kanda enne Meldorferi lamelltellise paigaldamist pinnale 2 kihti kruntvärvi PutzGrund 610.

Aluspinnad:

- Ehitussegude rühmad PII, PIII standardi DIN V 18550 järgi
- Betoon
- Vanad kandvad mineraalsed krohvid ja värvid
- Kipskartongplaadid või aluskrohvid ehitussegude rühmadest PIV + V siseruumides

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Töötlemistingimused

Töötlemise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 °C.
Plaate mitte paigaldada päikesest kuumenenud pindadele, samuti vihma ja tugeva tuule korral.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Vaheviimistlus

Tsemendist aluspinnad (ka mineraalsed armeerimissegud) kruntida tootega PutzGrund 610, et ära hoida kobrutiste tekkimist.

Paigaldamine ja vuukimine

Meldorferi tootevaliku mõned toonid koosnevad erinevatest varjunditest. Aluspinnal värvidemängu saavutamiseks tuleb erinevad varjundid omavahel hästi läbi segada. Vältimaks üksikute värvivarjundite kontsentreerumist, mitte võtta lamelltelliseid karbist kihtide kaupa välja.
Kaetav pind jagatakse (nööri abil) ühtlase kõrgusega horisontaalseteks osadeks.
Formaat II:  ca 32 cm = 5 kihti
Formaat III: ca 33 cm = 4 kihti

Tüüp "Sandstein": vastavalt soovile

Arvestatud on ca 12 mm laiuse vuugiga.

Formaat Exklusiv tüüp OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM
300 mm = 6 kihti
Arvestatud on ca 10 mm laiuse vuugiga.

Formaat Exklusiv tüüp AMMAN
440 mm = 3 kihti
Arvestatud on ca 12 mm laiuse vuugiga.

Pinna osadeks jagamist tuleb alustada fikseeritud piirjoontest (nt akende ja uste ääred, horisontaalsed dekoratiivelemendid vms). Seejuures võib märgitud pinna kõrgus mõningal määral kõikuda.

Kõige otstarbekam on paigaldada plaate suunaga ülevalt alla, alustades nurgaplaatidest. Paigaldussegu Ansatzmörtel 080 kanda triipudena märgitud pinnale ja kammida Meldorferi hammaskelluga (4 x 6 mm) horisontaalselt läbi.


Plaaditüübi "Sandstein" erinevaid formaate ja plaadidetaile reeglipäraselt või suvaliselt kombineerides saab tulemuseks omapäraselt harmoonilise pinna. Seejuures on soovitatav kõik kolme värvitooni - halli, kollast ja punast - omavahel segada.

Plaadid vajutada nihutava liigutusega paigaldussegu sisse, nii et plaadi aluspind oleks üleni seguga kaetud. Aluspinnale võib kanda ainult nii palju paigaldussegu, kui korraga jõutakse plaatidega katta. Jälgida plaatide kitsaste ja laiade külgede jaotust.

Pärast plaatide paigaldamist tõmmata vuukides olev segu 10 mm laiuse pintsliga ühtlaselt laiali ja katta seguga ka plaatide servad. Plaatide servad tuleb seguga korralikult tihendada, et vältida vee sattumist katteplaatide taha. Üleliigsel segul lasta pisut kuivada ja seejärel pühkida pind üle harja, pintsli vms, et eemaldada lahtised seguosakesed.

Soovi korral võib plaatide vuugid täita tsemendihalli Meldorfer Fugenmörtel 081 vuugiseguga.

Meldorfer Flachverblender plaadid on käsitsi ja individuaalselt valmistatud, mistõttu võib esineda kõikumisi värvitoonis ja mõõtudes.
Loomuliku värvimustri saamiseks vältida ühesuguse varjundiga plaatide paigaldamist teineteise kõrvale.

Jäätmekäitlus

Väiksemad materjalijäägid utiliseerida nagu olmeprügi. Suuremad materjalijäägid utiliseerida vastavalt jäätmekäitluskoodile EAK 170904 (ehitus- ja lammutuspraht).

Luba

Z-31.1-171
Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018
ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-12/0383

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Erminurme kodud

Talviku kodud

Linnapargi peremaja

Büroohoone Liepynas

Uus ja kaasaegne kvartal

Žvėryno vakarai – unikaalne korterelamu…

Lucky Homes – skandinaavia stiilis…

Baltas lapas elamukvartal Vilniuses

Villa Linnea, Riia

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika…

Pikaliiva – järveäärne looduskaunis…

Tellisviimistlusega korterelamu Laagri…

Villa Magnolia, Riia

Inspireeriv Fotografiska…

Omanäolised tellisviimistlusega…

Tähelepanuväärne fassaadilahendus…

Inspireerivad Meldorferi lamelltellised

Kalamaja residents

Staadioni 4

Tallinna Ehituskool

Elioni büroohoone

Räägu tn 9 korterelamu

Tatari 23/25

Paldiski mnt. 17

TTÜ õppehoone