caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/234320/064262_AmphiSilan-plus_UA.png

AmphiSilan-plus

Kapillaarhüdrofoobne, mineraalmatt silikoonvaik-fassaadivärv

Kasutusala

Tänu orgaaniliselt ühendatud nanostruktureeritud täiteainele moodustub tihe, mineraalselt vastupidav kolmekordne nanokvartsvõrk, mis vähendab pinna määrdumisvõimet ja hoiab fassaadi seeläbi kauem puhtana. Eriline silikoonvaik sideainekombinatsiooniga toode kantakse vihmavett hülgava, veeauru hästi läbilaskva fassaadivärvina krohvidele ja mineraalsetele aluspindadele, samuti renoveerimiskihina nakkuvatele silikaatvärvidele ja mattidele dispersioonvärvikihtidele, kunstvaikkrohvidele ja veatutele soojusisolatsiooni liitsüsteemidele.

AmphiSilan-Plusis on ühendatud kvaliteetse dispersioonvärvi ja klassikalise mineraalse silikaatvärvi parimad omadused. Need omadused võimaldavad värvi kasutada ka muinsuskaitse all olevatel hoonetel ja objektidel, samuti lubjarikastel krohvidel.

Omadused

 • Pingevaba
 • Ei ole termoplastiline
 • Ei moodusta kilet
 • Mikropoorne
 • Tekitab kapillaaraktiivse kuivtsooni
 • Co2 läbilaskev
 • Vastupidav õhus sisalduvatele agressiivsetele
 • saasteainetele
 • Vett tõrjuv
 • Väga hea kattevõimega
 • Hoiab fassaadi kauem puhtana

Sideaine

Silikoonvaik- emulsioon

Pakend/ pakendi suurus

Standardpakend: 2,5l; 5l; 10l
ColorExpress: 2,5l; 5l; 10l

Värvitoonid

Valge.
AmphiSilan-Plusi on võimalik AmphiSilan-täistoonvärvidega ise toonida. Toonimisel vajalikud kogused omavahel segada, et vältida värvitoonide erinemist. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse vastava tellimuse korral ka tehases toonitud värve.

AmphiSilan-Plus on ColorExpressi süsteemis kõikide värvikaartide järgi toonimismasinas teatud piirangutega toonitav. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Erksalt säravad, intensiivsed värvitoonid võivad olla väiksema kattevõimega. Seepärast soovitame selliste värvitoonide korral aluspind eelnevalt katta sarnases, katvas, valge pigmendi baasil põhinevas pastelses värvitoonis. Võib osutuda vajalikuks pind teist korda katta.

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Läikeaste

Matt

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus (w- väärtus): 0,08 [kg/(m2·h0,5)] (madal), W3

Suurim tera suurus

<100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm

Veeauru läbilaskvus

0,05 m (kõrge)

Täiendavad tooted

AmphiSilan- Tiefgrund TB
AmphiSilan- Putzfestiger
AmphiSilan- Grundierfarbe
AmphiSilan- Compact
AmphiSilan- Volltonfarben

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolevad, uued ja veatud soojusisolatsiooniliitsüsteemid kunstvaigust, silikaat-, silikoonvaigust- lubjatsementkrohvist pealispinnaga (P II)
Vana krohv sobival meetodil märjalt puhastada. Survepesuga puhastamisel võibtemperatuur olla maksimaalselt + 60 °C ja surve maksimaalselt 60 bar. Pärast puhastamist lasta korralikult kuivada. AmphiSilan toodetega katmisel järgida olenevalt kaetavast pinnast allpool olevaid juhiseid.

Krohvid ehitussegude rühmadest P I c, P II ja P III või silikaatkrohvid

Värsked krohvipinnad
Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20 °C temperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb rakendada pikemat ooteaega. Kruntides lisaks tootega CapaGrund Universal vähendatakse lubjakobrutiste tekkeohtu, nii et juba peale 7 päevast kuivamisaega saab pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvipinnad
Krohviparanduskohad peavad olema hästi kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorsed, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF. Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Vanad silikaatvärvid
Nakkuvad kihid puhastada mehaaniliselt või veesurvepesuga kehtivate eeskirjade kohaselt. Mittenakkuvad, murenevad kihid maha kraapida või lihvida. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Hea kandevõimega kunstvaikkrohvi- ja silikoonvaikkrohvikihid
Vanad krohvid sobiva meetodiga puhastada.
Märgpuhastusel lasta pinnal enne järgnevat katmist korralikult kuivada.
Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Grundierfarbe või AmphiSilan-Putzfestiger. Värsked kunstvaik- või silikoonvaikkrohvid võib peale kanda ilma eeltöötluseta. Mineraalsete struktuurkrohvide puhul kruntida tootega AmphiSilan-Grundierfarbe.

Hea kandevõimega dispersioonvärvikihid
Kergelt läikivad pinnad karestada. Vanad määrdunud ja kriidistunud värvikihid puhastada veesurvepesuga, kehtivate eeskirjade kohaselt. Kruntkiht teha tootega AmphiSilan-Putzfestiger.

Halva kandevõimega laki-, dispersioonvärvi-või kunstvaikkrohvikihid
Eemaldada täielikult sobiva meetodi abil, nt mehhaaniliselt või keemiliste lahustitega, ning puhastada järgnevalt kuuma vee kõrgsurvepesuga kehtivate eeskirjade kohaselt. Kruntida tootega AmphiSilan-Grundierfarbe, tolmavate, liivaste, imavate pindade korral tootega AmphiSilan-Putzfestiger, vahekiht tootega AmphiSilan-Compact.

Tellismüüritis
Värvida võib ainult külmakindlaid müüri- ja klinkerkive, mis ei sisalda võõrkehi. Müüritis peab olema pragudeta, vuugitud ja soolavaba. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Kui pärast vahekihi tegemist tootega AmphiSilan või AmphiSilan-Compact kumab kattekihist pruun toon läbi, tuleb viimistluskiht teha tootega Duparol.

Lubiliivakivimüüritis
Värvida võib ainult külmakindlaid müürikive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi nagu liiva- või savitükid. Vuukides ei tohi olla pragusid. Pudeneva pealispinna korral pind puhastada. Soolakobrutised kuivalt maha harjata. Järgida BFS infolehte nr 2. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Tiefgrund LF, vahekiht tootega AmphiSilan-Compact.

Seenhallituse või vetikatega kaetudpinnad
Pind katta fungitsiidse ja algitsiidse spetsiaalvärviga ThermoSan (tehniline informatsioon nr 156).

Soolaeraldistega pinnad
Soolaeritised kuivalt maha harjata. Kruntkiht teostada tootega AmphiSilan-Putzfestiger. Soolaeritisega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvikihi pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Pisidefektide kõrvaldamine
Pisidefektid parandada tootega Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suured, kuni 20 mm läbimõõduga defektsed kohad on soovitatav parandada tootega Histolith- Renovierspachtel. Pahteldatud kohad üle kruntida.

Pealekandmise meetod

Pintsli või rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil. AmphiSilani õhuvabaks pihustamiseks soovitame kasutada Nespri-Tec-süsteemi.

Kattekihtide ülesehitus

Krunt või vahekiht värvida tootega AmphiSilan, lahjendades seda maksimaalselt 10% veega. Karedatel aluspindadel, olenevalt struktuurist ja imavusest, tuleb vahe- ja lõppviimistluskihi pealekandmisel AmphiSilani veidi rohkem lahjendada ja pind hästi korralikult katta. Täpne lahjendamisvahekord teha kindlaks proovikatmise teel.

Ebaühtlaselt silutud krohvide ühtlustamiseks ja peente krohvipragude täitmiseks võib vahekihi teostada tootega AmphiSilan-Compact, lahjendades seda maksimaalselt 5-10% veega. Lõppviimistluskiht teha tootega AmphiSilan, lahjendades seda maksimaalselt 5–10% veega. Eriti intensiivsete värvitoonide korral tuleb triipudeta pealispinna saavutamiseks lõppviimistluskihi tegemiseks toodet 10% veega lahjendada. Igal värvikihil lasta vähemalt 12 tundi kuivada.

Kulu

Ca 150–200 ml/m2 ühe kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on kulu
vastavalt suurem. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Sobivus teiste värvidega

AmphiSilan- tooteid ei tohi segada teiste värvidega, eriti dispersioonil või silikaatidel põhinevate täistoonvärvide või toonimiskontsentraatidega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pinnakatte pealispind ca 2–3 tunni pärast kuiv, 12 tunni pärast ülevärvitav. Täielikult kuivanud 2–3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Suuremate pindade katmisel katta pind jätkukohtade vältimiseks ühe tööetapina "märg-märjale” meetodil. Õhuvaba pihustamise korral värv korralikult läbi segada ja sõeluda. Ei sobi horisontaalsetele, veega kokkupuutuvatele pindadele. Fassaadipindade korral, mille puhul on tegemist erilise objektiga või millele ilmastikutingimused avaldavad niiskuse näol tavapärasest suuremat mõju, eksisteerib suurem oht seenhallituse ja vetikate tekkeks. Seepärast soovitame ohustatud pindadel kasutada meie spetsiaalset toodet ThermoSan. See toode sisaldab toimeaineid, mis pärsivad ajaliselt seente ja vetikate arengut. Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on kõigi mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakasläbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul.Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Viimistluse paigaldamisel sobivate
kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole, sest soolestiku mikrofloora võib saada kahjustatud. Pealekandmine ainult pintsli või rulliga.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida kõvastunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SF01F

Koostis

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.

Täpsemad andmed

vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

Kunstimuuseum RĪGAS BIRŽA

Tollimaja, Kr. Valdemāra iela 1a, Riia

20. sajandi korterelamu Riias

Harmoniseeruvad rohelised toonid…

Riia M. Tšehhovi nimeline Vene Teater

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Juugendstiilis koolimaja

Suursugune Kadrioru lilleaed

Korterelamu Siili 6, Tartu

Korterelamu Võru 39

Tartu Hotell