caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/70156/030446_WDVS_Verarbeitung_Kantenschutz_06.png

Capatect-Rolleck 042

Tugevdatud klaaskangas-nurgaprofiil

Kasutusala

Nurgakaitse Capatect SILS A ja B süsteemis. Spetsiaalselt mitte täisnurksetele välisnurkadele. 

Omadused

  • Klaaskiudkanga profiil 125 x 125 mm plastikust sisenurgaga
  • Profiili on võimalik voltida ja kohandada terav- või nürinurga järgi
  • Täpselt töödeldud servad
  • Nurgale ei ole tarvis paigaldada  lisakangast
  • Süsteemiga ühilduv kangas

Pakend/ pakendi suurus

Karp, milles on 25 m rull

Värvitoonid

Oranž

Säilitamine

Hoida kuivas, kaitsta niiskuse eest. Mitte jätta pikemaks ajaks ilma kaitseta UV- kiirguse kätte.

Toote nr

042/00

Sobivad aluspinnad

Servad peavad olema puhtad, kuivad, tugevad, kandvad ja neil ei tohi olla nakkuvust takistavaid osakesi. 

Aluspinna ettevalmistamine

Capatect-Rolleck paigaldatakse nurkadele täispinnaliselt (mitte punktidena) süsteemikuuluva armeerimismassiga. Ühenduskohad paigaldada 10 cm ülekattega. Selles alas sisetugevdus vastavalt eemaldada.
Aknapalede tegemisel lõigatakse üks külg vastavalt palesügavusele. Armeerimiskihi tegemisel paigaldada kangas Capatect-Gewebe 650/110 kuni nurgani, aga mitte ümber nurga. Nurgavõrk ja pinnavõrk paigaldada mõlemal küljel ca 10 cm ülekattega.

Kulu

1 m2/m2

Töötlemistingimused

Töötlemise ajal ja kuivamisfaasis ei tohi keskkonna ja aluspinna temperatuur langeda alla + 5 ºC.

Jäätmekäitlus

Materjalijäägid utiliseerida vastavalt EAK 10 1103 (vanad klaaskiudmaterjalid) või EAK 17 07 04 järgi (sega ehitusjäätmed).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon