caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/66379/029812_Capatect_Sockelschutzplatte_060.png

Capatect-Sockelschutzplatte 060/00

Mineraalne krohvikandeplaat soklitele.

Kasutusala

Mineraalne krohvikandeplaat. Kasutatakse sokli kaitseplaadina Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides A ja B soklipiirkonna mehaanilise koormustaluvuse tõstmiseks (löögikindel sokkel).

Omadused

 • Tuleklass „mittepõlev", ehitusmaterjalide klass A1
 • Mõõtuhoidev ja vananemiskindel
 • Serva kuju: lame
 • Kerge lõigata, puurida ja paigaldada
 • Väga hea mehaanilise stabiilsusega
 • Keskkonnasõbralik

Pakend/ pakendi suurus

Vastavalt tellimusele ja vajadusele.

Värvitoonid

Hall

Säilitamine

- Soklikaitseplaat: hoida kuivas, kaitstuna niiskuse eest. Mitte hoida kaitsmata kujul väljas.
- Kangasteip: hoida kuivas, temperatuuril mitte üle + 50 ºC.

Tehnilised andmed

Soklikaitseplaat

 • Kaltsiumsilikaadi baasil
 • Veeauru difusioonitakistuskonstant: μ: 19
 • Soojusjuhtivustegur λR = 0,193 W/mK
 • Külmakindel
 • Kangasteip
 • Väga rebimiskindel kangas
 • Polüester ja liim ilma plastifikaatoriteta
 • Mittemädanev ja vastupidav UV-kiirgusele
 • Vastupidav leelistele
 • Mõõdud
  - Soklikaitseplaat:
  800 mm x 620 mm x 10 mm.
  - Kangasteip:
  50 m rull, 120 mm laius.

Tihedus

ca 1100 kg/m3

Survetugevus

7700 kPa

Paindetugevus

≥ 8500 kPa

Toote nr

Soklikaitseplaat: 060/00
Kangasteip: 060/10

Sissejuhatus

Capatect-soklikaitseplaate võib kasutada Capatect-MW- või Capatext-PS-fassaadisoojustusplaatide peal. Plaat liimitakse täispinnaliselt soojustusplaadi peale. Soklikaitseplaate võib paigaldada ainult ühtlastele, ilma kõrgemate üleminekukohtadeta aluspindadele. Soklipiirkonnas peab soojustusplaat olema õhem kui ülejäänud fassaadil. Soklikaitseplaadid paigaldatakse serv-serva vastu, nii et vertikaalsed vuugid ei oleks kohakuti. Plaatidel olev märgistus peab jääma väljapoole. Plaatide lõikamiseks kasutada ketas-, tikk- või käsiketassaage. Soklikaitseplaat paigaldatakse kuni 10 cm allapoole maapinda (maapinnaga kokkupuutes olev ala). Selles piirkonnas on vajalik plaadi ja krohvikihi täiendav isoleerimine (vt tehniline informatsioon 115, Capatect-Perimeterdämmplatten).

Pealekandmise meetod

Paigaldamine
Soklikaitseplaadid paigaldatakse serv-serva vastu soojustusplaatide peale ja kinnitatakse segudega Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M või Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, kandes kinnitussegu hammaskellu (10 mm) abil üle kogu pinna. Kui kinnitussegu kantakse ainult ühele kontaktpinnale, võib segukihi paksus olla kuni ca 4 mm, kui kinnitussegu kantakse mõlemale kontaktpinnale, siis kuni ca 6 mm.

Tüüblitega kinnitamine:

Plaadid on tingimata vaja täiendavalt kinnitada tüüblitega. Seda tuleb teha veel enne kinnitussegu kõvastumist. Plaadi täiendavaks kinnitamiseks kasutatakse Capatect Universaldübel 052 tüübleid. Tagamaks seda, et tüübli pea ei jääks plaadi pinnast kõrgemale, tuleb plaatidesse eelnevalt freesida Capatect Fräsaufsatz 607/50 freesimisseadme abil augud. Iga Capatect-PS-isolatsiooniplaadi kohta on vaja vähemalt 4 tüüblit ja iga Capatect MW-/LS-isolatsiooniplaadi kohta vähemalt 5 tüüblit. Elastsete polüstüroolplaatide korral on lubatud soojustusmaterjali paksus kuni 200 mm.

Plaatide liitekohtade katmine:
Plaatide liitekohad tuleb vahetult enne pinna armeerimist katta isekleepuva Capatect-Gewebestreifen 060/10 teibiga. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Krohvi alusplaatide ja fassaadi soojustusplaatide üleminekukohtadele tuleb armeeringukihis paigaldada täiendav Capatect Gewebe 650 kangariba. Orgaanilise või mineraalse armeeringu paksus peab olema vähemalt ≥ 3 mm.

Kulu

- Plaat: 1 m2/m2 = 2 plaati.
- Kangasteip: 2,85 m/m2

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Plaatide paigaldamise (liimimise) ja liimi kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega olla üle + 30ºC. Siinkohal viitame me ATV DIN 18 345 punktis 3.1.3 kirjeldatud kommentaarile ebasobivate klimaatiliste tingimuste kohta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud plaatide kuivamise ajal vajadusel katta kiledega.

Jäätmekäitlus

Plaadijääke käidelda nagu ehitusprügi.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee

www.caparol.ee

Tehniline informatsioon