caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/180645/054583_Capatect_Schraubduebel_Easy_051.png

Capatect Carbon Fix Easy 051

Kruvitüübel SILS süsteemide lisakinnituseks, omab Euroopa Tehnilist tunnustust

Kasutusala

Capatect Carbon Fix Easy 051 koosneb tüüblihülsist, Ø 8 mm, eelnevalt monteeritud, klaaskiududega tugevdatud komposiitmaterjalist kruvist ja tüüblitaldrikust, Ø 60 mm. Tüübel paigaldatakse soojustuse välistasapinda. Antud tüübli süvistamine isolatsioonimaterjali ei ole vajalik.

Sobib kõigile levinud aluspinna tüüpidele Capatect SILS süsteemide lisakinnituseks. Sobib alates 60 mm soojustusmaterjali tasapinnaliseks paigaldamiseks. 

Omadused

  • Väike ankurdussügavus kõikides kasutuskategooriates (A - E)
  • Soojasildadele optimeeritud = punktuaalne soojuskadude koefitsient Chi 0,000 W/K
  • Pealispinnaga tasapinnaliseks kinnitamiseks
  • Aegasäästev paigaldus
  • Sobib kõigile levinud seinamaterjali tüüpidele (A,B,C,D,E)

Värvitoonid

Carbon hall

Säilitamine

Hoia jahedas, kuivas ja kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Tüübli tüüpToote nrPikkus 
(mm)
Ankerdussügavus
hnom (mm)
Pakend
(tk/karp)
Capatect
Carbon Fix Easy 051


Euroopa tehniline tunnustus:
ETA-16/0970

Kasutuskategooria ETA järgi, st seinte ehitusmaterjalidele:

A = betoon
B = täiskivid 
C = õõneskivid 
D = poorne kergbetoon
E = poorbetoon

Vooderduste puhul ≥ 40 mm ja < 100 mm
051/100100≥ 30100
051/120120≥ 30100
051/140140≥ 30100
051/160160≥ 30100
051/180180≥ 30100
051/200200≥ 30100
051/220220≥ 3050
051/240240≥ 3050
051/260260≥ 3050
051/280280≥ 3050
 051/300 300≥ 3050


Kasutuskategoorias E võib esineda suurema ankurdussügavuse (≥ 50 mm) korral kõrgemat tõmbetugevust.

Täiendavad tooted

Kahekihiliste või väikese tõmbetugevusega mineraalvillaplaatide korral kasutada Ø 90 mm ja lamellvilla korral Ø 140 mm Easy tüübliseibi.

Tüübliseibi värv: valge
Toote nrSeibi Ø           
153/Easy140   140 mm     
153/Easy9090 mmTüüblite lisatooted:

Toote nimetusToote nrPakend 
(tk/karp)
Capatect Carbon Fix tööriist Easy 051/02
tasapinnaliseks paigaldamiseks

koosneb:
- 1 paigalduskomplekt
- 1 Bit Torx T30
051/021


Toote nr

051

Aluspinna ettevalmistamine

Isolatsiooniplaatide ühetasane paigaldus, jälgida servade korrektset kleepimist. Tüübli pikkus peab vastama ankurdussügavusele, st määrata kindlaks mittekandvate kihtide ning paigaldatava süsteemi paksus.

Montaaž

Tüüblid monteerida alles pärast kleepaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev). Tüübli pikkus tuleb valida nii, et kinnitussügavus oleks massiivse seinaehitusmaterjali korral vähemalt 30 mm (arvestamata võimalikke vanu krohvikihte või muid mittekandvaid vahekihte). Tüüblite paigaldamiseks tehakse lööktrelliga (õõnestellise, liivakivist õõneskivide ja poorbetooni korral puuriga, millel ei ole löögi toimet) kandvasse ehitusdetaili aluspinnaga risti olevad augud, Ø 8 mm. Aukude sügavus võrdub ankerdussügavus pluss 10 mm. Puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust.

Tasapinnaline paigaldus
Teha puurimisauk läbi soojustusmaterjali kandvasse aluspinda. Puurimisaugu sügavus kategooriate A- E aluspindade korral min 40 mm. Aluspinna suurema tõmbetugevuse korral E kategoorias peab puurimisaugu sügavus olema vähemalt 60 mm ja ankerdussügavus 50 mm. Tüübel ja taldrik kombineerida vastavalt soojustusmaterjalile. Capatect Carbon Fix Easy 051 suruda puuritud auku. Seejärel keerata kruvi sisse kasutades sobivat seadet (Bit Torx T30 või Capatect Carbon Fix tööriist Easy 051/02) nii et tüüblitaldrik jääb soojustusmaterjali pinnaga ühetasaselt. Capatect mineraalvillast fassaadisoojustusplaatide paigaldamisel soovitame tüüblite kinnitamisel kasutada Bit Torx T30.

Tüübli pikkuse määramine:

La > hnom+ ttol+ hD
La = tüübli pikkus
hnom = vajalik ankurdussügavus
ttol = liimikihi paksus ja mittekandvad ehitusdetaili osad
hD = soojustusmaterjali paksus

Luba

Euroopa tehniline tunnustus ETA-16/0970

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon