caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/148523/048306_CarbonFix_Carbon_EP.png

Capatect-Carbon Fix/061

Kunstmaterjalist naeltüübel Caparoli soojusisolatsiooni liitsüsteemide kinnitamiseks kõikidele erinevatele aluspindadele.

Taldriktüübel koosneb polüpropüleenist tüüblihülsist, Ø 8 mm, soojustust hoidvast tüüblitaldrikust, Ø 60 mm ja eelpaigaldatud, tsingitud, klaaskiudmaterjalist peaga teraskinnitusnaelast.

Kasutusala

Staatiliselt nõutavaks Capatect soojusisolatsiooni liitsüstemide kinnituseks, mille stabiilsuse tagamiseks on nõutud ehitusjärelevalve poolt lubatud tüüblitega kinnitamine. Carbon Fix tüübleid kombineeritakse, vastavalt isolatsioonimaterjali liigile, Capatect-Dübelscheiben 153/VT90, Ø 90 ja 153/14, Ø 140 mm tüübliseibidega. Tüüblitaldrik tuleb seejuures enne paigaldamist suruda tüübliseibi külge.

Omadused

  • Tuleohutusnõuetele vastav
  • Teleskooptaldrik kindlaks kinnituseks
  • Varieeruv kinnitussügavus alates 25 kuni55 mm
  • Kõikidele aluspindadele (A-E)
  • Kõrge koormustaluvus 
  • Punkt soojusülekande koefitsient χ = 0,001 W/K
  • Reljeefse jäljendiga tüüblipea, mis nakkub armeerimismassiga

Värvitoonid

Tüübel = must

Tehnilised andmed

Vt tüüblite kasutusluba

Täiendavad tooted

  • Capatect-Dübelscheibe 153
Tüübli ketta värv: valge
Toote nrketta-Ø
153/14140 mm
153/VT9090 mm

Toote nr

061

Mõõdud

TüüblitüüpToote nrTüübli pikkus
[mm]
Ankerdamise sügavus
hef [mm]
Pakend
(Tk./Karp.)
Kulu
Lööktüübel Capatect-Carbon Fix
Euroopa tehniline luba: ETA-15/0208;
kasutuskategooria ETA, see tähendab seite ehitusmaterjalidele:
A = betoon
B = kivi 
C = õõnes tellised
D = kergbetoon poorse või tiheda täitematerjaliga
E = poorbetoon

061/9595≥ 25/45100Kulunormid vastavalt tuulekoormusnormile sõltuvad: • tuuletsoonist
• pinnakategooriast
• hoone kõrgusest
• soojustusplaadi tüübist

Vaata lisaks vastavaid materjalikulu tabeleid pealekandmisjuhendis.


061/115115≥ 25/45
061/135135≥ 25/45
061/155155≥ 25/45
061/175175≥ 25/45
061/195195≥ 25/45
061/215215≥ 25/45
061/235235≥ 25/45
061/255255≥ 25/45
061/275275≥ 25/45
061/295295≥ 25/45
   = aluspindadele A,B,C
= aluspindadele D,EAluspinna ettevalmistamine

Isolatsiooniplaatide ühetasane paigaldus, jälgida servade korrektset kleepimist. Tüüblid monteerida alles pärast kleepaine piisavat kõvastumist (ca 1 päev).  Kui töökorraldus ehitusplatsil nõuab tüüblite varasemat paigaldamist, tuleb hoolikalt jälgida, et soojustusplaadid seejuures paigalt ei nihkuks.

Montaaž

Tüübli pikkus tuleb valida vastavalt järgnevale näitele: Soojustuskihi paksus (nt 140 mm) + mittekandva kihi paksus (nt 10 mm liim ja 20 mm vana krohv) + 25 mm aknkerdamissügavust annab tüübli pikkuseks 195 mm. 

Efektiivne tüübli kinnitussügavus on 55 mm. Ebapiisava kinnituvuse väärtuste korral võib tüüblid kinnitada ka sügavamale kui 25/45 mm

Tüüblite paigaldamiseks tehakse lööktrelliga (õõneskivide korral puuriga, millel ei ole löögi ja haamrilöögi toimet) kandvasse ehitusdetaili aluspinnaga risti olevad augud, Ø 8 mm. Alati puurida ca 10 mm sügavamad augud kui on valitud tüüblipikkus. Puurimisauk puhastada tolmust ja puurimisel tekkinud purust. 

Taldrikuga eelpaigaldatud tüübel paigaldada isolatsiooniplaati ja lüüa klaaskiudmaterjalist pea abil terasnael sisse. Tüüblipea peab olema isolatsiooniplaadi pinnaga tasapinnaliselt, et vältida isolatsiooniplaadi sisse vajumist.

Kontrollida tüüblite kindlat kinnitumist aluspinnas.  Kui tüübel ei ole aluspinna omaduste tõttu õigesti kinnitunud, siis tüübel eemaldatakse ja sobivale kaugusele paigaldatakse uus tüübel.

Juhised:
Mineraalvillplaatide
Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 ja 151 EXTRA /151 EXTRA L:
Lisaks lööktüüblitele Carbon Fix/061 kasutada täiendavalt Capatect-Dübelscheibe 153/VT90 (Ø 90 mm) tüübliseibe.
Mineraalvill-lamellide

Capatect-LS-Fassadendämmplatten 101 VB:
Lisaks lööktüüblitele Carbon Fix/061 kasutada Capatect-Dübelscheibe 153/14 (Ø 140 mm) ­tüübliseibe. Kinni tuleb pidada "Tööde teostamise järelevalve” eeskirjadest vastavalt loa andmise otsusele.


SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Süsteemne lahendus fassaadi...

Omanäolised tellisviimistlusega...