caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/90362/035513_CT_6680_30_Thermoprofil.png

Capatect-Thermoprofil 6680/20

Ühendatav PVC nurgaprofiil veepiisaninaga ja liimimisribadega vähendava küljega.

Kasutusala

Veepiisanina ehitamiseks vundamendisoojustuse ja paksema fassaadisoojustuse vahele või erineva paksusega soojustuskihtide üleminekukohtadesse fassaadil.

Ei kinnitu seina külge. Külmasildu ei teki. Sobib ka kasutamiseks koos tootega Capatect-Thermoschiene 6680/55-160 (plastnurgik seinaservadesse) SILSi alaserva sulgemiseks. Topeltmõõt täpse tugevdatud krohviserva loomiseks.

Omadused

  • plastikprofiil veepiisaservaga ja liimimisribadega vähendava küljega
  • 2 cm laiune tähistatud murdejoonega riba võimaldab lõigata läbistava teraga
  • eraldiseisvate profiilidetailide paigaldamine ühendusdetailide abil tagab täpse joondumise
  • kasutamiseks al 60 mm paksuste soojustusplaatide puhul
  • kahepoolne kleepriba abistamaks Capatect-Thermoschienen 6800/55-160 paigaldamisel

Pakendi maht

Kast, milles on 10 profiiliriba à 200 cm = 20,0 m

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Horisontaalselt, pingevabalt ja tasasel pinnal, kaitsta kestva päikesekiirguse, kuumuse ja mehaanilise koormuse eest.

Tehnilised andmed

Profiili laius: 7,4 cm 
Profiili pikkus: 200 cm
Kangariba: 13 cm

Täiendavad tooted

6680/55, 6680/100, 6680/160

Toote nr

6680/30

Kulu

1,0 m/m

Töötlemistingimused

Pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Mitte töötada otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri, vihma, äärmiselt kõrge õhuniiskuse (udu) ja tugeva tuule korral.

Montaaž

Kasutus räästaservana vundamendi ja fassaadisoojustuse vahel

Capatect-Thermoprofil tuleb paigaldada ja täpselt kohale seada enne fassaadi kaitsekihiga katmist. Monteeritud ühendusdetailid aitavad profiile kohakuti seada. Kaitseriide riba peab täielikult istuma tugevdava krohvikihi sisse ning kattuma fassaadi pinda katva riidega. Fassaadi ja vundamendi soojustuse vahele võivad jääda kuni 5 cm nihked.

Kasutamine räästaservana juhul, kui vundamendisoojustus paigaldatakse peale fassaadisoojustuse paigaldamist: toote Capatect-Thermoschiene 6680/55 kasutamise puhul saab fassaadisoojustuse paigaldada enne vundamendisoojustuse paigaldustööde alustamist. Kinnitage Capatect-Thermoprofil kaasasoleva iseliimuva teibi abil fassaadisoojustuse alumise serva külge.

60 kuni 100 mm paksuse soojustuskihi puhul kasutada 6680/55

100 kuni 150 mm paksuse soojustuskihi puhul kasutada 6680/100

160 kuni 200 mm paksuse soojustuskihi puhul kasutada 6680/160


Alaserva sulgemine

ETICSi puhul saab toodet Capatect Thermoprofil 6680/30 koos Capatect-Thermoschieneniga kasutada alaserva sulgemiseks. Selleks toimige alljärgnevalt:

Kirjeldatud kasutuse korral peab Capatect-Thermoprofili paigaldama soojustuspaneeli ja valitud Capatect-Thermoschiene vahele.

Jäätmekäitlus

Lõikamisjäägid utiliseerida vastavalt koodile EAK 17 09 04 (ehitus- ja lammutusprahi segu).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon