caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18246/020281_250_G_Capalac_LackSpachtel.png

Capalac Lackspachtel

Pahtel kohtparandusteks ja lauspahteldamiseks sise- ja välistöödel

Kasutusala

Pahteldustöödeks puidule, krunditud metallile ja mitte leelisele krohvpinnale.

Omadused

  • Kiiresti kuivav
  • Suur täitevõime
  • Väike mahukahanemine
  • Kohe ülevärvitav

Sideaine

Kunstvaikude kombinatsioon

Pakend/ pakendi suurus

250 g tuub, 800g plekkpurk

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Kuivas, jahedas, kaitsta külmakraadide eest.

Tihedus

ca 1,9 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Krunditud puit, metall ja piisavalt kandvad mitte leeliselised krohvipinnad. Välistöödel puitpinnal pahteldada ainult poore täitvalt või parandada kahjustatud kohad. Välistöödel ei ole BFS nr 18 kohaselt lubatud pinnapealsed pahteldustööd. Metallpindadel välistöödel parandada vaid väiksed kahjustatud kohad. Krohvpinnale kanda vaid sisetöödel.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kandev, kuiv ja puhas.


Aluspind

Kruntkiht

Töötlemata puitCapalac Vorlack
Capalac Holz-Imprägniergrund (ainult välistöödel)
Vanad kandvad värvikihidCapalac Vorlack või Disbon 481 EP-Uniprimer
Teras-, raudpindCapalac Rostschutzgrund või Capalac AllGrund
Vanad krohvpinnad Caparol OptiGrund E.L.F

Pealekandmise meetod

Töötlemine
Capalac LackSpachtliga võib pindu pahtledada ka mitu kihti ühe päeva jooksul. Samal päeval ei tohiks töödelda alates 700 µm paksust pahtli märgkihti. Kohtpahtelduse puhul on enne lõppvärvikihi pealekandmist vajalik teha eelvärvimine.

Kattekihtide ülesehitus

Toodet Capalac LackSpachtel võib katta Caparoli kunstvaik- ja dispersioonvärvidega.

Töötlemistingimused

Materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur min + 15 ºC, max + 30 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse korral on märgkiht, mis on max 700 µm paksune, ülevärvitav järgmisel päeaval. 

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal tulekolletest – mitte suitsetada. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasele. Kasutada ainult hea ventilatsiooniga ruumides.  Sisaldab kobaltkarboksülaati, 2-butaanoksiimi– võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Täpsemad juhised: vt. ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijääkidega anumad anda vanade värvide kogumispunkti. 

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02 

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon