caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18177/020212_SAP-757248_25_KG_Capatect-Buntstein-Sockelputz_691.png

Capatect-Buntstein-Sockelputz 691

Kirjukivikrohv soklipindadele

Kasutusala

Kasutusvalmis kirjukrohv, puhta akrülaadi baasil, sisaldab sobiva värviga looduskivigraanuleid.
Kasutatav soklikrohvina, nt:

 • Capatect SILS ja VHF süsteemides
 • Katmata betoonil
 • Aluskrohvidel ehitussegude rühmast PII+III vastavalt DIN 18 550
 • Kipskartongplaatidel või aluskrohvidel ehitussegude rühmast PIV+V.

Omadused

 • Ilmastiku- ja hõõrdumiskindel vastavalt  ehitusteenuste töövõtu määrusele VOB, C DIN 18 363
 • Hästi nakkuv ja löögikindel
 • Veeauru läbilaskev
 • Veega lahjendatav
 • Kergesti töödeldav
 • Kulumiskindel ja puhastatav
 • Sideaine – puhas akrülaat
 • Struktuurterad: värvilised graniitgraanulid
 • Sisaldab UV kindlat pigmenti

Värvitoonid

Kollektsioon Modern: toon nr 01 Carbon, toon nr 02 Metall, toon nr 03 Aluminium;
Kollektsioon Classic: toon nr 04 Asphalt, toon nr 05 Nebel, Toon nr 06 Kiesel;
Kollektsioon Retro: toon nr 07 Lava, toon nr 08 Schiefer, toon nr 09 Strand.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Suurim tera suurus

2,0 mm

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

<0,6 m

Tahkunud segu toortihedus

ca 1,5 kg/dm3

Veeimavuskoefitsent

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) – DIN 52617

Konsistents

pasta

Struktuur

looduskivi-terastruktuur

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema ühtlane, puhas, kuiv, tugev, kandev, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Vanematele aluskrohvidele tuleb vajadusel kanda tugevdav kruntkiht või tuletakistuskiht. Uutel aluskrohvidel tuleb lasta vähemalt 2 – 4 nädalat taheneda. Enne Capatect-SILS soklipindade krohvimist peab armeering olema korralikult kinnitunud ja kuiv. 

Materjali valmistamine

Anuma sisu segada põhjalikult aeglaselt pöörleva seguriga. Sobiva konsistentsi saavutamiseks võib lisada max 2% vett.

Pealekandmise meetod

Kirjukivikrohv kantakse roostevabast terasest kellu abil kuivanud krundi peale ja tõmmatakse siledaks. Jälgida tuleb materjali ühtlast jaotumist ja vältida tuleks jätkukohtade tekkimist. Soovitatav on pind pärast esimest kerget kuivamist puhta teraskelluga üle siluda.
Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb kõrvuti asetsevatel pindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.
Kui on kasutatud kleepribasid, tuleb need enne materjali tahenemist eemaldada.

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind kruntida tootega Putzgrund 610, mida toonitakse vastavalt juhistele Amphibolin täistoon- ja toonimisvärvidega (AVA) ColorExpresssüsteemis või tehases.
Krundi toonimise juhised küsida Caparoli esindajalt.

Kulu

Ca 5,0 kg/m2

Töötlemistingimused

Pealekandmisel ja kuivamise peab keskkonna ja aluspinna temperatuur olema vahemikus + 5 °C kuni + 30 °C. Mitte töötada otseses päikesekiirguses, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskusega.
Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Kaitseks vihma eest tuleb tööde piirkond segu kuivamise ajal katta kaitsekilega. Mõõdukate ilmastikutingimuste korral on krohv puutekuiv ja koormatav 3-4 päeva pärast, läbi kuivanud 6-8 päeva pärast.
Krohv kuivab füüsikaliselt st tänu dispersiooni võimele kilet moodustada ja niiskuse aurustumisele.
Mida madalam on temperatuur ja mida suurem on õhuniiskus, seda kauem see protsess kestab.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist pesta koheselt veega.

Tähelepanu

Ei sobi horisontaalsetele veekoormusega pindadele. Käitlemisel ja segamisel järgida ehitusteenuste töövõtu määruse standardi DIN 18 363 (VOB) C osa.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasele.
Täpsemad juhised: vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Kogumispunkti anda täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvid, kuivanud materjalijäägid koguda nagu tahked värvid või koos olmeprügiga. EAK 08 01 12

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Kentmanni põik 3 korterelamu

Eesti Panga kirjukivikrohvi fassaad

Savoy Boutique Hotel