caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/94530/036588_Caparol_Universal.png

Caparol Universal

Mineraalne lubitsementkrohv sise- ja välispindadele

Kasutusala

Kasutatav sise- ja välispindadel krunt- ja tasanduskrohvina ehitussegude rühma PII ja PIII masinaga või käsitsi krohvimiseks. Sobivad aluspinnad: koormusttaluvad keraamilised-, silikaattellis, betoon- ja keramsiitpinnad, kärgbetoonplokkidest seinad või koormusttaluvad vanad lubitsement- või tsementkrohvipinnad, mille tuletundlikkusklass on vähemalt A1.

Omadused

  • universaalne kasutusala, nii sise- kui välistöödel
  • hüdrofoobne
  • optiliselt valge lubitsementkrohv
  • veeauru läbilaskev

Pakendi maht

30 kg kott
36 kotti alusel = 1080 kg.

Värvitoonid

valge

Säilitamine

hoida kuivas ruumis puitalustel. Hoida niiskuse eest. Suletud originaalanumas säilib vähemalt 12 kuud. Toode sisaldab lahustuva kroomi VI sisaldust vähendavaid lisandeid kuni < 0,0002% (garanteeritud kroomi vähendamise periood nõuetekohase ladustamise korral on 12 kuud).

Tootmiskuupäev on märgitud pakendile.

Survetugevus

3,0 MPa

Tahkunud segu toortihedus

1,28 kg / dm3

Nakketugevus

nakkuvus aluspinnaga pärast läbilaskvust (krohvikihi paksus 12 mm):
betoon: ca  0,71 N/mm2 - FP: B
kärgbetoon: ca 0,66 N/mm2 - FP: B
tellis: 0,83 N/mm2 - FP: B

Veeimavuskoefitsent

w < 0,4 kg/(m2 · h0,5)

Konsistents

kuivmört

Sobivad aluspinnad

Kandevõimelised keraamilised, silikaat-, betoon- ja keramsiitpinnad, kärgbetoonplokkidest seinad või kandevõimelised vanad lubi- või lubitsementkrohvipinnad, mille tuletundlikkusklass on vähemalt A1.
Aluspind peab olema puhas, kuiv, tihe ja kandevõimeline ning pinnal ei tohi olla nakkumist taksitavaid osakesi.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tugev  ja kandevõimeline, puhastatud nakkumist takistavatest ainetest. Tavapärase imavusega müüritisele kanda (vajaduse korral pärast niisutamist) kruntkiht, mis peab ühtlaselt katma ligikaudu 50% pinnast.  Hästinakkuvatele aluspindadele siseruumides (nt uutele keraamilistele pindadele) võib krohvi kanda ilma krundikihita. Kui toodet kasutatakse fassaadidel, tuleb aluspind alati nõuetekohaselt ette valmistada. Kõigis nurkades, servadel ja paisumisvuukides kasutada sobivaid krohvimisprofiile.

Materjali valmistamine

Krohvi saab kõige tõhusamalt peale kanda sobivate krohvimisseadmete abil. Võib kasutada ka segumasinat ja tigupumpa või trummelsegurit. Käsitsi pealekandmise korral võib krohvisegu segada betooniseguris või elektrilise seguriga. Krohvisegu valmistamiseks vajamineva vee kogus 30 kg kuivsegu kohta on ligikaudu 7,2 l (olenevalt nõutud konsistentsist), masinaga pealekandmise korral teha lisatava vee hulk kindlaks katsetamise teel. Segamisaeg, kui kasutatakse käsisegureid, on umbes 5 minutit.

Pealekandmise meetod

Caparol Universali võib segada nii käsitsi kui ka tavapäraste läbivoolusegistite või elektrilise masinaga ühtlase tükkideta massi saamiseni. Krohvisegu valmistamiseks vajamineva vee kogus 30 kg kuivsegu kohta on ligikaudu 7,2 l (olenevalt nõutud konsistentsist), masinaga pealekandmise korral teha lisatava vee hulk kindlaks katsetamise teel. Käsisegistiga segades on segamisaeg umbes 5 minutit.Tasastele müüripindadele kanda materjal ühe tööetapi käigus. Segatüüpi müüritise või ebatasase aluspinna korral kanda materjal pinnale kahes kihis „märg-märjale" meetodil, kanda kõigepealt aluspinnale umbes 5 mm paksune segukiht ning sukeldada sellesse klaaskiust tugevdusvõrk Capatect 650, jättes sobiva suurusega varu. Tahenev pealispind tõmmata kergelt jäiga harjaga üle. Kihi vähim paksus 12 mm; üle 20 mm paksused kihid kanda peale üksteise järel pärast seda, kui eelmine kiht on piisavalt kuiv, karestades nakke suurendamiseks alumist kihti. Selliselt töödeldud krohvipind jätta 4–16 tunniks (sõltuvalt kuivamistingimustest) seisma, kuni krohv hakkab sidestuma. Seejärel asuda trapetsprofiili või hõõruti abil krohvipinda tasandama (krohv peab olema piisavalt sidestunud, et sellest pudeneb lahtisi osakesi, kuid see ei murdu), kuni on saavutatud soovitud tulemus. Seejärel niisutada krohvipinda veega ja hõõruda seda vahtpolüstüreenhõõruti või kõva käsnsiluriga, kuni on saadud tasane ja sile pealispind. 

Kattekihtide ülesehitus

Minimaalne kihi paksus on 12 mm, 20 mm järgnevad kihid

Kulu

Ca 1,1 kg/m2/mm. (materjali töökulusid arvestamata). Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Materjali ettevalmistamise, pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi ümbritseva keskkonna ja töödeldava pinna temperatuur olla alla 5 °C. Kui töid tehakse talveperioodil, tuleb krohvitud pinda soojendada või kaitsta nii enne kui ka pärast tööde tegemist, et säilitada nõuetekohased temperatuuritingimused. Töid tuleb teha temperatuuril 5...30 °C. Värskelt krohvitud pinda hoida niiskena järgmised 2–3 päeva, kõrgete temperatuuride korral kontrollida aga niiskusesisaldust sagedamini. Mitte lasta värskelt krohvitud pindadel kokku puutuda otsese kuumusega. Kui kasutatakse küttekehi, tuleb ruume tuulutada või tagada nende nõuetekohane ventilatsioon, et säilitada karboniseerumisprotsessi õige kulg. Paigaldusvuugid või sügavad vaod täita sama materjaliga vähemalt kaks päeva varem või aluskrohvikihi pealekandmise käigus. Keraamiliste plaatide või fassaadi dekoratiivelementide alune pind tuleb nõuetekohase nakke säilitamiseks tasandada ja karestada.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures ca 1 mm päevas. Segu kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta veega kohe pärast kasutamist. Mitte lasta materjalil töövahendite külge kuivada. Krohvimisseadme kasutamise korral pesta seade kohe pärast kasutamist puhtaks tootja suuniste kohaselt.

Värvimine

Pealispinna viimistlemiseks soovitatavad tooted:
sidestunud ja kuivanud krohvipinda võib värvida või katta dekoratiivkrohviga (stukk). Toodete valik oleneb individuaalsetest eelistustest ja oodatavast lõpptulemusest. Pealispinna lõppviimistluse võib teha turul saadaolevate toodete abil või kasutada lahendusi CAPAROLi laiast tootesortimendist: värvid, dekoratiivkrohvid, stukk-krohvid, dekoratiivtehnikad, mosaiikkrohvid või kerged CAPAROL Meldorferi lamelltellised. Üksikasjalik tootesortiment on kättesaadav veebilehel www.caparol.ee. Kui tooteid kasutatakse viimistluskihina, tuleb alati tutvuda nende toodete tootjate juhistega.

Värskelt krohvitud pinda hoida niiskena järgmised 2–3 päeva, kõrgete temperatuuride korral kontrollida aga niiskusesisaldust sagedamini. Mitte lasta värskelt krohvitud pindadel kokku puutuda otsese kuumusega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Võib ärritada hingamiselundeid. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale või riietele. Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid. SILMA SATTUMISEL: loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on silmas ja kui neid saab hõlpsalt eemaldada. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Pöörduda arsti poole. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia täiesti tühjad kotid. Materjalijäägid utiliseerida ehitusprügina.

Ohutus- ja transporditähised

Xi: ärritav
Sisaldab tsementi

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

Tehniline nõustamine

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik,
Rae vald 75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Maitsekalt renoveeritud korterelamu

Elegantne hall kaunistamas korterelamu…

Juugendstiilis koolimaja