caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/79963/LACU000077_EXL_Capalith_Fassaden-Feinspachtel_P_25_KG_XRPU.png

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Pulbriline peenpahtlimass fassaadidele.

Kirjeldus

Pulbriline peenpahtlimass fassaadidele.

Kasutusala

Karedate ja ebatasaste kruntkatete tasaseks pahteldamiseks, kahjustatud krohv- ja betoonpindade parandamiseks, vahtbetooni ja betooni tellismüüritiste tasandamiseks. Võib kasutada siledate fassaadpindade viimistlemiseks. Kihi maksimaalne paksus: pinna pahteldamisel 0-5 mm.

Omadused

 • Hüdrofoobne
 • Ilmastikukindel
 • Ei lähe tükki
 • Ei paisu
 • Kergesti töödeldav
 • Suur nakkevõime aluspinnal
 • Kuivviimistlus
 • Ei veni
 • Tera maksimaalne suurus 0,2 mm
 • Kuivanud segu tihedus ca 1,4 kg/dm³
 • Värskelt pealekantud segu tihedus 1,7 kg/dm³

Sideaine

Mineraalne sideaine kunstvaigulisandiga

Värvitoonid

Loomulik valge

Säilitamine

Hoida kuivas kohas ja niiskuse eest kaitstult, nagu säilitatakse tsementi ja lupja sisaldavaid tooteid.

Sobivad aluspinnad

Aluspind ei tohi olla määrdunud, sisaldada naket takistavaid osakesi ning peab olema kuiv. Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3. Tugevalt imavaid aluspindu tuleb eelnevalt niisutada. Ebaühtlaselt imavad, liivapuistega ja pehmed mineraalsed aluspinnad tuleb kruntida veega lahjendatud Sylitol Konzentratiga, vahekorras 2:1. Värvitud pinnad puhastada ning kruntida Caparol Putzgrundiga. Sile betoon, aga ka vana kandekihiga betoon kruntida CaparolPutzgrundiga. Töötlemata karedat betooni võib pahteldada vahetult peale puhastamist ja niisutamist.

Segamisvahekord

Fassaadipahtli „Capalith FassadenFeinspachtel P" 25 kg kott segada 6-7 l veega ühtlaseks tükkideta massiks ning lasta seista 5 min.

Pealekandmise meetod

Pahtlilabidaga. Pärast pahtlisegu tasandamist ja lühiajalist kuivamist töödelda pind üle svammhõõrutiga (viltida) või siluda roostevabast terasest siluriga.

Järgnev töötlemine Fassaadipahtli segu Capalith FassadenFeinspachtel P on normaalsete ilmastikutingimuste korral (sademeteta) ülevärvitav umbes 7 päeva pärast. Täielik kivistumine võtab aega umbes 28 päeva. Enne pahtelduskoha täiendavat töötlemist kruntida sõltuvalt kasutatavatest materjalidest krundiga Capagrund, AmphiSilan Grundierfarbe, kruntvärviga AmphiSilan või Sylitol Minera. Kogu seina katvaid pahtlikihte võib värvida vedeldatud värviga nagu tavalist lubitsementkrohvi. Vt käesoleva tehnilise informatsiooni alapunkti „Tähelepanu". Krohviparandused töödelda fluorosilikaadiga ja pesta. Seejuures tuleb fluorosilikaadiga töödelda ka krohviparanduste ümber olev pind umbes 1-2 harjalaiuse ulatuses. Suuremate krohviparanduste korral töödelda fluorosilikaadiga kogu pind (nii vana kui uus krohv). Polümeerkrohvid kruntida Caparol Putzgrundiga, silikaatkrohvid tootega Sylitol Minera.

Kulu

ca 1400-1500 g/m2/mm kuivsegu, olenevalt aluspinna karedusest. Optimaalne pealekantava pahtlikihi paksus on ca 1-4 mm. Maksimaalne paksus 5 mm läbimi kohta, venivus null.

Töötlemisaeg

+20°C ja 65% õhuniiskuse juures ca 2,5 h. Valmis segada ainult nii palju materjali, kui korraga jõutakse pinnale kanda.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud pahtli pealekandmise temperatuur on +5°С õhk ja aluspind.

Tähelepanu

Vältida pahtli kiiret kuivamist otsese päikesekiirguse, kõrge temperatuuri ja sundventilatsiooni mõjul. Vajaduse korral paigaldada tellingute äärde vähemalt üheks päevaks kaitsekiled või –võrgud või rakendada teisi sobivaid kaitseabinõusid. Vajadusel niisutada kogu töödeldud pind. Kõrge õhuniiskuse korral ja tumedatoonilisi värvitoone kasutades võivad pinnale tekkida lubjaeraldised. Selle vältimiseks lasta pinnal enne järgnevat töötlemist kauem kuivada ja seejärel kruntida pind tootega Capagrund. Capalith Fassaden-Feinspachtel P-ga kaetud horisontaalsed pinnad tuleb kinni katta või pinnale teha vajalik kalle.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Capalith Fassaden-Feinspachtel P sisaldab tsementi, aga kNAHALE SATTUMISEL loputada kohe rohke veega. SILMA SATTUMISEL loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Täpsem informatsioon: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehituspraht.

Koostis

Kaltsiumhüdroksiid, tsement, kvartsliiv, lisandid

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Riia M. Tšehhovi nimeline Vene Teater

Läti Ülikooli raamatukogu

Daugavpilsi kohus

Korterelamu Võru 39