caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210694/061164_Putzgrund_605_Latvia_LV.png

Caparol Putzgrund 605

Nakkuvust parandav, täitev spetsiaalne valge kruntvärv välis- ja sisetöödeks

Kasutusala

Kasutusvalmis, pigmenteeritud, vesialuseline ning kvartsliiva sisaldav kruntvärv madala või normaalse imavusega aluspindadele. Toode sobib nakkekrundiks mineraalsete ja vesialuseliste dispersioonide (orgaanilised) vahele. Värvi kasutatakse dispersioonkrohvi pinnale kandmisel mineraalsele pahtlile ning mineraalkrohvi- või pahtli kasutamisel dispersioon-materjalidel.

Omadused

 • Keskkonnasõbralik, veega lahjendatav
 • Kerge pinnale kanda
 • Hea nakkevõime madala imavusega aluspindadega
 • Ühtlustab aluspinna imavust
 • Hea nakkevõime järgnevate mineraalsete või dispersioonkihtidega

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Valge. Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis.

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida kuivas ning jahedas, kaitsta külma ja otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg suletud originaalanumas minimaalselt 2 aastat.

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad:

 • lubitsementkrohvid
 • kipskrohv ja -pahtel
 • dinastellis
 • keraamiline tellis
 • betoon


Vanad kandvad viimistluskihid:

 • dispersioonkrohvid
 • dispersioonvärvid
 • kipskrohvplaadid

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Krohvid, pahtlid
Lubitsementkrohvid: normaalse imavusega krohvid ei vaja eelnevat kruntimist. Suurte pooridega ja imavad/väga imavad krohvid kruntida eelnevalt tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.


Kipskrohvid ja -plaadid
Enne Putzgrund 605 pinnale kandmist vuugid pahtliga täita, pahtliservad tasaseks lihvida, tolm eemaldada ning töödelda tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.

Betoon 
Lahtised või kriidised osakesed eemaldada.

Keraamika
Putzgrund 605 ilma eelneva etevalmistuseta pinnale kanda.

Defektid
Parandada sobiva pahtlimassiga.

Kandvad laki-, emaili- ja dispersioonvärvikihid
Matid väikese imavusega aluspinnad katta eelneva ettevalmistuseta. Läikivad pinnad, laki- ja emailikihid karestada.

Mittekandvad viimistluskihid
Mittekandvad laki-, emaili- ja dispersioonvärvikihid, kunstvaikkrohvid, liimvärvid ja lahtised tapeedid tuleb täielikult eemaldada. Kruntida tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat.

Materjali valmistamine

Värv enne kasutamist korralikult läbi segada.

Pealekandmise meetod

Värv kanda pinnale pintsli või rulliga.

Kulu

Ca 250 g/m2. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+5 °C õhk ja aluspind. Mitte kanda pinnale tugeva tuule, vihma ja otsese päikesekiirguse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures ca 12 tunni pärast ületöödeldav. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed:vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Akrüülvaigudispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee