caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/200117/058513_Putzgrund_610.png

Putzgrund 610 Sprinter

Lahustivaba, pigmenteeritud kruntvärv ja nakkesild välis- ja sisetöödeks
Spetsiaalse koostisega jahedamal aastaajal kasutamiseks

Selle retsepti alusel toodetud toode ei ole mõeldud selleks, et võimaldada kruntvärvi pealekandmist ebasobivates ilmastikutingimustes.
Mitte segada normaalkoostisega tootega.

Kasutusala

Kunstvaikdispersioonvärv, kasutatav kruntvärvi ja nakkesillana struktuurkrohviga pindadele
- Capatect-soojusisolatsiooni liitsüsteemis (SILS) A + B
- Capatect-VHF-süsteemis A + B
- viimistlemata betoonil
- mineraalsetel vanadel krohvidel, aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja PIII vastavalt normile DIN 18 550 jms
- mattidel, kandvatel, dispersioonvärviga kaetud pindadel
- kandvatel mineraalsetel pinnakatetel.

Omadused

-  Tuleklass: "mittepõlev” või "raskesti süttiv” vastavalt Capatecti soojusisolatsiooni liitsüsteemi (SILS) või Capatecti VHF-süsteemi ülesehitusele
- Vetthülgav
- Tugevdab pealispinda
- Parandab nakkuvust
- Ühtlustab pinna imavust
- Kergesti töödeldav
- Veega lahjendatav
- Keskkonnasõbralik

Sideaine

kunstvaikdispersioon

Pakendi maht

20 kg

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, maksimaalselt 6 kuud, toode tuleb jooksva talvise hooaja jooksul ära kasutada.

Tehnilised andmed

Konsistents
Vedel

Tihedus

ca 1,4 kg/dm³

Toote nr

610

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kõva, kandev, sile ja jäävaba, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Värsketel kruntkrohvidel lasta vähemalt 2-4 nädalat täielikult kõvastuda. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. (Vt ka konkreetsete  krohvide tehnilisi informatsioone.)

Kulu

Ca 350 g/m2

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel / Kuivamisaeg

Toote pealekandmisel ei tohi õhu ja aluspinna temeperatuur langeda alla +1 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 90%. Kuivamise ajal peavad need piirväärtused olema tagatud vähemalt 4 tunni jooksul.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide ja lakkide jääkidena (EAK 08 01 03) või tahkunud värvide ja lakkidena (EAK 08 01 05) või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP 01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart