caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/184504/055625_grundolja_1L_SE.png

Grundolja LF

Kruntõli välitingimustele avatud pindade jaoks

Kasutusala

Vesilahustuv impregneeritud kruntõli välitingimustele avatud pindade tarvis, mis takistab vee kogunemist fassaadile.

Omadused

  • Vesilahustuv
  • Impregneeritud

Sideaine

Alküüdemulsioon

Pakend/ pakendi suurus

0,5l, 1l, 3l

Värvitoonid

Värvitu

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Sissejuhatus

Kruntõli Grundolja LF kasutatakse esmase viimistlusena uutel puidupindadel välistingimustes. Tasased hööveldatud pinnad lihvitakse liivapaberiga.

Aluspinna ettevalmistamine

Enne värvimist peavad pinnad olema kuivad ning korralikult mustusest ja rasvast puhastatud.

Vedeldamine

Veega

Kattekihtide ülesehitus

Suurtele mõjutustele avatud pindu, näiteks otsapuidu- ja paneeli jätkukohti jne töödeldakse ja krunditakse täies ulatuses õlibaasil krundiga Grundolja LF. Ülejääk kuivatakse. Fasadgrund LF kasutades tuleb pind üle värvida 30 minuti jooksul. 

Töötlemistingimused

Töötemperatuur vähemalt + 8 °C

Tööriistad

Grundolja LF kantakse pinnale pintsliga.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastatakse vee ja nõudepesuvahendiga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattudes loputada silmi koheselt veega. Mitte valada
kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada äravoolutorudesse, vaid need tuleb viia kohalikku jäätmejaama. Pärast kasutamist purk korralikult sulgeda. Tühjad purgid viia jäätmejaama.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat A/g): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-d.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon