caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/113922/041343_EXC_Optigrund_ELF_WE1_10_LT.png

OptiGrund E.L.F.

SilaCryl’il põhinev, sügavimbuv, hüdrofobiseeriv spetsiaalkrunt välis- ja sisetöödeks – kasutamine tõestatav ultraviolettvalgust peegeldava varustuse abil
 • Kasutusala

  Ühtlustav kruntvärv kandmiseks suurepoorilistele, imavatele, kergelt liivase pealispinnaga krohvidele ja betoonpindadele välis- ja sisetöödel või kipskartong- ja kipsplaatidele kandmiseks sisetöödel enne pinna katmist dispersioon-, silikoonvaik- ja polümerisaatvaikvärvidega. Kasutatakse ka ilma plahvatuse eest kaitstud installatsioonideta ja ebapiisava ventilatsiooniga ruumides, samuti ruumides, milles toodetakse või hoitakse tubakatooteid ja toiduaineid. Tänu eriti peente osakestega SilaCryltehnoloogiale tungib OptiGrund E.L.F. sügavale pinna sisse ja muudab selle hüdrofoobseks. Spetsiaalne indikaator võimaldab ultraviolettlambiga kruntkihti kindlaks teha ka pärast pinna katmist. Selleks kraabitakse kattekiht ettevaatlikult kuni aluspinnani välja ja valgustatakse ultraviolettlambiga. OptiGrund E.L.F.-i tunneb seejuures ära sinakas-violetse refleksiooni järgi.

  Omadused

  Vähese lõhnaga, miinimumini viidud emissiooniga ja lahustivaba, hüdrofobiseeriv, kasutusvalmis, lihtne peale kanda.

  Sideaine

  Silikooni abil modifitseeritud, vett sisaldav akrüülvaikhüdrosool.

  Pakend/ pakendi suurus

  1 liiter, 5 liitrit ja 10 liitrit

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

  Tihedus

  ca 1,02 g/cm³

  Aluspinna ettevalmistamine

  Aluspind peab olema puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 ptk 3.
  Vahendi sobivuse osas erinevate aluspindadega, samuti nende ettevalmistuse osas palume järgida meie tehnilist informatsiooni nr 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistus”.

  Pealekandmise meetod

  Normaalse imavusega aluspindadele kanda üks kord lahjendamata kujul. Tugevalt imavatele pindadele kanda üks kord lahjendamata kujul, kuid paksu katva kihina. Krunt ei tohi moodustada suletud, läikivat kilet. Kerge pindmine läige indikaatorist tulenevalt siiski tekib.

  Kulu

  Olenevalt aluspinna imavusest 150-200 ml/m2. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel +5 °C õhk ja aluspind.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Tööriistad

  OptiGrund E.L.F.-i võib peale kanda tavaliste pintslite, rullide ja pihustusseadmetega, ka airless-meetodil.

  Õhuvaba pihustamine

  Pihustusnurk: 20-50° Düüs: 0,015" Rõhk: 60 bar Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  OptiGrund E.L.F. ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel veega kokkupuutuvatel pindadel.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Värvi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

  Sobivus teiste toodetega

  OptiGrund E.L.F.-i spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi seda teiste materjalidega segada ega lahjendada.

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-GF01

  Koostis

  Akrüülhüdrosool, vesi, lisaained, konservandid.

  Täpsemad andmed

  Vt ohutuskaarti.

  Tehniline nõustamine

  Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon

  Ohutuskaart

  Grobiņa algkool

  Elegantne hall kaunistamas korterelamu…