caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/219415/062195_caparol-mitau-putz-bag2_1_LV.png

Mitau Putz

Sise- ja väliskrohv kasutamiseks ajaloolistel hoonetel

Kasutusala

Mitau Putz on sobilik kasutamiseks tasandus- ja viimistluskrohvina müüritisel või koormusttaluvatel aluspindadel sise- ja välistingimustes. Samuti kasutatakse telliste vuugitäiteks ajaloolistel hoonetel. Spetsiaalselt välja töötatud ajalooliste hoonete taastamiseks, madala tsemendisisaldusega.

Omadused

  • Valge - traditsiooniline ajaloolise lubikrohvi värv 
  • Tera suurus 0–1,5 mm
  • Tugevusklass CS I
  • Kõrge veeauru läbilaskvusega
  • Töödeldav käsitsi ja seadmetega

Pakendi maht

25 kg / kolmekihiline paberpakend

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida kuivas aluste peal. Kaitsta niiskuse eest. Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud.

Sobivad aluspinnad

Sobib müüritisele DIN 1053 järgi ja koormusttaluvatele vanadele lubitsement- või tsementkrohvipindadele. Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel. Aluspind peab olema puhas, kuiv ja kandevõimeline.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kandevõimeline, jäävaba ning vaba nakkumist takistavatest ainetest. Mustus ja lahtised osad pinnalt eemaldada.
Aluskrohvid peavad olema hästi tahenenud ja karestatud. Aluspind korralikult puhastada. Vanad tahked ja vastupidavad krohvikihid kruntida silikaat-sideainel immutuskrundiga Sylitol-Konzentrat 111. Suure imavusega pinnad kruntida kaks korda. Pragunevad vanad krohvikihid kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB. Enne pinnale kandmist aluspind eelnevalt niisutada (mattniiske).

Materjali valmistamine

Caparol Mitau Putz segada käsitsi või seguriga. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5,5–6,5 liitrit. Seguriga segamisel määrata täpne veekogus katseliselt. Segamise kestus mikseriga ca 5 minutit. Avatusaeg: ca 30 minutit.

Pealekandmise meetod

Materjal kanda ettevalmistatud aluspinnale 5-15 mm paksuse kihina, pärast pinnale kandmist tasandada. Peale esimese kihi tahenemist võib vajadusel pinnale kanda teise kihi materjali. Keskmine kihi paksus peaks olema välistöödel 15 mm (minimaalne lubatud kihi paksus 10 mm) ja sisetöödel 10 mm (minimaalne paksus 5 mm).
Värvitud silekrohvi pinna saavutamiseks tuleb peale Mitau Putz täielikku kuivamist pind tasandada silekrohviga Histolith Feinputz või Histolith Renovierspachtel ja värvida.

Kattekihtide ülesehitus

Vajalik on välimine kaitsekate.

Kulu

Ca 1,4–1,5 kg/m2 ühe millimeetri paksuse kihi kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades ilma töötlemisel või kahanemisel tekkivate kadudeta. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C ega üle  +30 °C . Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu, vihma või suure õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on kuivamisaeg ligikaudselt 1 mm päevas. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt niiskuse aurustumise teel. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistad

Segur või elektriline mikser, lood, roostevabast terasest või polüuretaanvahust kellu, švamm- või kummihõõruti.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.
Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Hoida lastele kättesaamatult. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale, silma ja riietele.  SILMA SATTUMISEL loputada koheselt rohke veega.  Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada. ALLA NEELAMISEL loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab portlandtsementi.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad anumad. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitusprahina.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Meeldejääva fassaadiga korterelamu Riias

Jelgava loss

Riia Prantsuse Lütseum

Väärika hoone pilkupüüdev fassaad