caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206670/060084_Histolith_Trass-Porengrundputz_WTA_IT.png

Histolith Trass-Porengrundputz

Süeviit-trassiga saneerimiskrohvide süsteem, vastavalt WTA infolehele

Kasutusala

Histolith® Trass-Sanierputzsystem sobib niiskete ja soolakahjustustega välis- ja sisemüüritiste krohvimiseks. Ehitisele kahjulikud soolad ladestatakse saneerimiskrohvi suurtesse pooridesse. Kui ilmastik soodustab kuivamist, on sel moel võimalik saavutada niiskel müüritisel soolaeraldiseta ja kuiv pealispind.

Kasutuspiirangud
Histolith® Trass-Sanierputzsystem ei sobi maapinnaga otseselt ühenduses olevate ehitusdetailide tihendamiseks ning surve- ja suurvee ning pinnaniiskuse kahjustava mõju vastu. Nimetatud juhtudel tuleb ehitusdetailid eelnevalt sobival viisil tihendada. Sama kehtib ka juhul, kui müüritis on ülespoole tõusva niiskuse tõttu niiskusest väga tugevasti läbi imbunud.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem tooted ei ole mõeldud kastevee poolt tekitatud kahjustuste vältimiseks.


Süsteemi koostisosad

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz:
  Eelpritsekrohv müüritise nakkuvuse parandamiseks
 • Histolith® Trass-Porengrundputz:
  Aluskrohv soola ladestamiseks ja konarlike pindade tasandamiseks
 • Histolith® Trass-Sanierputz:
  Saneerimiskrohv kuivade pindade saavutamiseks
 • Histolith® Feinputz:
  Silumispahtel vilditavate pindade saavutamiseks

Kattekihtide ülesehitus
Histolith® Trass-Sanierputzsystem kattekihtide ülesehitus ja paksus olenevad müüritise soolakahjustuse astmest.

Soolakahjustuse asteKattekihtide ülesehitusKattekihtide paksus/mm
Madal kuni keskmine1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 10
Kõrge1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 15
Mõlemale kattekihtide süsteemile võib lisaks peale kanda toote Histolith® Feinputz. Suurema kui 30 mm krohvikihi kogupaksuse juures tuleb aluskrundina müüritise tasandamiseks kasutada toodet Histolith® Trass-Porengrund.

Soolakahjustuse aste
Soolakahjustuse aste on määratletud WTA-infolehes 2-9-04/D.

Soolakahjustuse astemadalkeskminekõrge
Sulfaadid< 0,5%0,5–1,5%> 1,5%
Kloriidid< 0,2%0,2–0,5%> 0,5%
Nitraadid< 0,1%0,1–0,3%> 0,3%

Omadused

Histolith® Trass-Sanierputzsystem sisaldab standardile DIN EN 197-1 (tsement, süeviit-trass) ja standardile DIN EN 459-1 (lubi) vastavaid mineraalseid sideaineid ning standardile DIN EN 13139 vastavaid mineraalseid lisandeid. Vastavus WTA-infolehele 2-9-04/D on täidetud.

Pakendi maht

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz:
  30 kg kott
 • Histolith® Feinputz:
  25 kg kott

Säilitamine

Histolith Trass-Sanierputz: hoida kuivas, säilib vähemalt 6 kuud alates tootmiskuupäevast, vähese kroomisisaldusega 6 kuud.

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: hoida kuivas, säilib vähemalt 9 kuud alates tootmiskuupäevast, vähese kroomisisaldusega 9 kuud.

Tehnilised andmed

Histolith® Trass-Vorspritz­putzHistolith® Trass-Poren­grund­putzHistolith® Trass-Sanier­putzHistolith® Feinputz
Survetugevus/N/mm2ca 10,0ca 3,5ca 2,5ca 1,5

Veeauru difusioonitakistus µ

7,88,98,5

Vee sissetungimise sügavus/mm

> 5> 5< 5
Maksimaalne terasuurus/mm2,01,31,30,5
Värvitoonhallhallhallvanavalge

 Andmed ei ole võimalikud pinda pooleldi katva töötlemise tõttu.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Histolith® Trass-Sanierputzsystem sobib kasutamiseks müüritistel vastavalt standardile DIN 1053.

Aluspinna ettevalmistamine

Kahjustatud krohvikihid vähemalt 80 cm ulatuses üle äratuntava kahjustuse piiri eemaldada. Defektsed vuugid vähemalt 20 mm sügavuselt välja kraapida. Seejärel müüritis põhjalikult puhastada. Tugevalt imavad müüritised eelnevalt niisutada (mattniiske).

Materjali valmistamine

Histolith®
Trass-Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz

Vajalik veekogus koti kohta

7,06,56,56,5
+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures pealekandmiskõlbulik/minutit120120120120

Histolith® Trass-Vorspritzputz
Materjal segada käsitsi ühtlase massi saamiseni.

Histolith® Trass-Porengrundputz ja Histolith® Trass-Sanierputz
Materjal segada käsitsi või seguriga. Käsitsi valmistamisel segada materjali segumikseriga (otsik nr 16) ühtlase klompideta massi saamiseni, seejärel lasta pastataolisel massil ca 5 minutit seista ja veel kord läbi segada. Kui segu on seismise ajal liigselt paksenenud, võib lisada veel veidi vett.

Histolith® Feinputz
Materjal segada käsitsi või seguriga. Käsitsi valmistamisel segada materjali segumikseriga (otsik nr 16) ühtlase klompideta massi saamiseni.

Pealekandmise meetod

Histolith® Trass-Vorspritzputz
Materjal südamekujulise kelluga ca 1–2 tera paksuste laikudena müüritisele kanda, nii et ca 50% pinnast oleks kaetud. Pealekantav materjal ei tohi sattuda vuukidesse.

Histolith® Trass-Porengrundputz
Materjal kanda pinnale käsitsi või krohvimismasinaga. Kõik müüritise vuugid täita. Seejärel tasandada krohvipind silumislauaga/alumiiniumlatiga. Värske pealispind karestada hammaskellu või segukammi abil horisontaalsete tõmmetega. Alternatiivina võib pealispinda peale tahkumist karestada spetsiaalse kraapeharjaga, mitte tihendada ega viltida.

Histolith® Trass-Sanierputz
Materjal kanda pinnale käsitsi või krohvimismasinaga ning silumislaua/alumiiniumlatiga tasandada. Pealispind karestada peale tahkumist spetsiaalse kraapeharjaga, mitte tihendada ega viltida.

Histolith® Feinputz
Materjal kelluga ühtlaselt pinnale kanda, nii et ei jääks jätkukohti, ning peale tahkumist viltida.

Kattekihtide ülesehitus

Pindade katmiseks sobivad ainult veeauru väga hästi läbilaskvad materjalid. Soovitav on kasutada Histolith®/Sylitol dispersioonsilikaatvärve, AmphiSilan/ThermoSan silikoonvaikvärve või eelkõige siseruumides Histolith® lubivärve. Enne värviliste pinnakatete pealekandmist tuleb pindasid töödelda tootega Histolith® Fluat.

Kulu

Histolith®
Trass-
Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Ligikaudne materjalikulu kg/m25,0
Ligikaudne materjalikulu kg/m2 1 mm kattekihi kohta1,11,11,5

Võrgukujulise pealekandmise korral aluspinna katmisel 50% ulatuses. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
Kõrgem kui +5 °C õhk ja aluspind.
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma ja tugeva tuule korral või pindasid vastavalt ilmastikumõjude eest kaitsta.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kuivamisaja jooksul kaitsta töödeldud pindu liiga kiire kuivamise eest. Kinnistes ruumides tagada õhutamise ja õhuniiskuse vähendamise teel krohvi kiire kuivamine.

Enne järgmise kihi pealekandmist tuleb kinni pidada alljärgnevatest kuivamisaegadest:


Histolith®Trass-Vorspritzputz: vähemalt 1 päev, heledaks muutumiseni

Histolith®Trass-Porengrundputz: 1 päev 1 mm kihi paksuse kohta

Histolith® Trass-Sanierputz:

- kaks kihti Histolith Trass-Sanierputz krohvi: esimene kiht vähemalt 1 päev, max 4 päeva; teine kiht vähemalt 3 päeva, max 7 päeva

- üks kiht Histolith Trass-Porengrundputz krohvi: vähemalt 3 päeva, max 7 päeva

Histolith® Feinputz: 7 päeva pärast ülevärvitav

Tööriistade puhastamine

Masinad ja töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Soovitusi toodete Histolith® Trass-Porengrundputz ja Histolith® Trass-Sanierputz pealekandmiseks krohvimismasinaga
Sobivad kõik tavapärased järelseguriga krohvimismasinad (nt m-tec, PFT G4). Saneerimiskrohvile vajaliku poorsuse saavutamiseks peab järelsegur olema ühendatud.
Vooliku pikkus: max 25 m
Vooliku läbimõõt: vähemalt 25 mm
Pumba väljalasketorule paigutada alati seguvoolik NW 35.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz ja Histolith® Trass-Sanierputz
Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Pärast kasutamist nahka põhjalikult pesta. Kanda silmade-/näokaitset. Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast ja  enne järgmist kasutamist pesta.

Histolith® Feinputz
Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Pärast kasutamist nahka põhjalikult pesta. Kanda silmade-/näokaitset. Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast ja enne järgmist kasutamist pesta.

Tähelepanu!

Järgida standardit DIN 18 550, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardit DIN 18 350 ja WTA-infolehte 2-9-04/D.
Histolith® Sanierputzsystem toodetele ei tohi paigaldada tihedaid katteid, nagu nt fliise, isoleertapeete jne.

Välispindade töötlemisel tootega Histolith® Feinputz on nõutav krohvi katmine värviga.
Histolith® Feinputz ei sobi kasutamiseks soklikrohvina. Kui soklikorrusel tahetakse saada vilditud pealispinda, võib alternatiivina kasutada pealiskrohvina toodet Histolith® Renovierspachtel.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Tahkunud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete seguna.

Gis- kood

ZP 1

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi kindluse inseneride arsenal

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum