caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/141549/046988_Capaver_AkkordVlies_G40_K.png

Capaver AkkordVlies G40 K

Spetsiaalne looduslikust materjalist klaaskangas juuspeente ja võrkpragude vastu siseruumides.

Kasutusala

Capaver Akkordvlies G40 K on kõrgekvaliteedilise impregneer-sideainega klaaskangas juuspeenikeste ja võrkpragude katmiseks siseruumides.
Sõltuvalt viimistluse disaini, tüübi, värvitooni, läikeastme ja tehnika erinevustest on võimalik Capaver kangaga saavutada veelgi atraktiivsemaid, väärtuslikemaid ja personaalsemaid seinapindu. Kui soovid muuta pealispindade visuaalset välimust või on viimistletud pinnal tekkinud uued nõudmised, siis saad neid lihtsalt, kiirelt ja ökonoomselt üle töödelda.

Omadused

 • Pragusid kattev
 • Renoveerimisel koheselt üle viimistletav
 • Stabiilsete mõõtmetega, ei kõdune
 • Kõrge niiskustaluvusega

Sideaine

Looduslik klaaskiud

Tarnitavad tüübid

NimetusStruktuurKaal m2 kohtaRulli mõõtmed
AkkordVlies G40 KpeenCa 40 g50 x ca 1 m

Pakendi maht

Karp

Säilitamine

Hoida kuivas.

Täiendavad tooted

 • Llim Capaver CapaColl VK
 • Liim Capaver CapaColl GK
 • Caparoli sisevärvid

Tähelepanu

Capaver klaaskangad on toodetud > 5µm läbimõõduga klaaskiududest ja ei kujuta endast ohtu kopsudele. Vaatamata sellele, et klaaskiu osakesed on omavahel väga tihedalt ühendatud, võivad väiksed osakesed lõikumisel eralduda ning tundlik nahaga inimestel põhjusatda ärritust, mis möödub töö lõpetamisel. Peale pinna viimistlemist klaaskiudude osakesi enam ei eraldu. Tundlikkuse ilmnemisel soovitame kasutada vastavaid kaitseriideid ja respiraatorit.
Kanga sisemise niidistiku struktuur tagab selle suure niiskuskindluse, paindlikkuse paigaldamisel ja suure vastupidavuse. 
Ehitusdünaamilisi pragusid Capaver AkkordVlies G40 K-ga katta ei saa.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Aluspinnad

Siseruumide mineraalsed krohvipinnad ehitussegude gruppidest PI, PII ja PIII, kips- ja valmiskrohvid ehitussegude grupist PIV, kipskartong, kipskiudplaadid, betoonpinnad.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, kandev, puhas, tasane ja vaba nakkuvust takistavatest osakestest. Järgida ehitusteenuse töövõtu määruse (VOB) osa Cm DIN18366, lõiku 3, nagu ka meie tehnilist informatsiooni nr 650. Minimaalne õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemisel peab olema +5 °C. 

Pealekandmise meetod

Liimi pealekandmine rulliga

 • CapaColl GK kanda ühtlaselt pinnale rulliga, mille karvapikkus on 18 mm ja sõltuvalt temperatuurist 1-2 paani kaupa.

Tähelepanu! Jälgige tähelepanelikult, et liim oleks pinnale kaetud ühtlaselt, kuna ebatasasused kanga all võivad pealispinna välimust rikkuda.

Liimi pealekandmine pihustusseadmega
 • Pihustusmeetodil liimi pealekandmine nõuab vähemalt 3 töömeest
 • CapaColl VK võib seinale kanda Airless seadmetega
 • CapaColl GK võib sõltuvalt tingimustest lahjendada 20% veega

Oluline! Pihustusmeetodi puhul on oluline järgida ühtlast ja etteantud materjalikulu, et aluspinnale ei kantaks liiga palju liimi.
Nõuanne! Detailsema informatsiooni CapaColl liimide pihutusmeetodiga töötlemiseks leiate meie allalaaditavate dokumentide seast (Pihustamise käsiraamat).

Paigaldamine/kleepimine
Struktuurierinevuste vältimiseks paigaldada kangas ainult ühtepidi. AkkordVlies G40 K kangas tuleb paigaldada ca 2-5 cm laiuse ülekattega, misjärel lõigatakse mõlemad paanid korraga läbi, eemaldatakse äralõigatud ribad ja saavutatakse hästi kokku sobiv ülekatteta vuuk. Sisenurga ülekatet AkkordVlies G40 K-ga teha ei ole soovitatav. Kleebitud paanid suruda täies ulatuses tapeediharja või -rulliga kinni, seejuures jälgides, et kanga alla ei jääks õhumulle. Üleliigne kangas pärast nurkade fikseerimist tapeedinoaga ära lõigata. Välisnurkade kleepimisel jätkata kangast. Pealispinna imavuse optimeerimiseks võib AkkordVlies G40 K peale paigaldamist veelkord CapaColliga üle katta.

Kattekihtide ülesehitus

Vaheviimistlus
Vaheviimistlus on aluseks suurepärasele lõpptulemusele. Pärast seinakatte kuivamist kanda pinnale lõppviimistlusega samas toonis vaheviimistlus. Ekstreemsete valgussituatsioonide puhul, nagu näiteks kohtvalgustus soovitame täitvaks vaheviimistluseks toodet Capaver Gewebegrundierung.

Lõppviimistlus
Lõppviimistluse valikul tuleb arvestada pinna kasutusotstarbe ja läikeastmega. Allpool tabelis „Kattekihtide ülesehitus" on süstemaatiliselt välja toodud erinevatele koormustele sobivad tooted. Viimistleda märg-märjale meetodil. 

Kuivamine/kuivamisaeg

Paigaldatud paanid lasta kuivada enne edasist töötlemist.

Tähelepanu

Struktuurierinevuste vältimiseks paigaldada ainult ühtepidi. Teineteisega külgnevatel pindadel kasutada alati sama tootepartii kangast. Tapeet kontrollitakse enne tehasest välja saatmist alati korralikult üle. Üksikud tootmisest tingitud vead võivad siiski esineda. Need on lõikeservadel tähistatud ja kompenseeritud vastava koguse juurdelisamisega. Selliseid vigu ei võeta reklamatsioonina arvesse. Materjali veatust tuleks kontrollida enne tööle asumist. Viimistlemiseks on rulli peale poole jääv kangas. Võimaliku reklamatsiooni jaoks rulli otsas olev etikett kontroll- ja artiklinumbriga alles hoida. Need leiate originaalpakendilt. Reklamatsiooni ei arvestata, kui paigaldatud on rohkem kui 10 paani.

Sertifikaadid

 • Raskesti süttiv B1 DIN 4102 järgi
 • Mittepõlev A2 DIN 4102 järgi
Ülevaade Capaver Akkordvlies G40 K süttivusklasside kohta 
ViimistlusTuleohutus
CapaTrendA2
Malerit E.L.FA2
CapaMaXXA2
MattLatexA2
Indeko-plusA2
CapaSilanA2
Sylitol Bio-InnenfarbeA2
Latex Samt 10A2
Latex Satin 20A2
Latex Gloss 60A2
Amphibolin E.L.F.A2
Nespri®SilanB1
SeidenLatexB1
SG201B1
Premium CleanB1

Kõik sertifikaadid on allalaaditavad meie kodulehel www.caparol.ee.

Jäätmekäitlus

Capaver klaaskangad utiliseerida nagu ehitusjäätmed.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon