caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21784/020343_Capaver_Acryl-Finish_seidenmatt_12,5_L.png

Capaver Acryl-Finish

Keskkonnasõbralik, veega lahjendatav dispersioonlakk klaaskiudmaterjalidele.

Kasutusala

Keskmistele ja kõrgetele nõudmistele vastav Capaveri klaaskiudkanga spetsiaalne viimistlusvahend.

Capaver Acryl-Finish on veega lahjendatav hästi pesemiskindel lakk erinevates läikeastmetes: matt, siidjasmatt, siidjasläikiv ja läikiv. Capaver Acryl-Finish katab Capaveri klaaskiudkanga ühtlaselt ära, nii et struktuur jääb säilima ning pinda on võimalik korduvalt pikema aja jooksul üle värvida. 

Omadused

Ennekõike objektipõhistele nõuetele st keskmistele ja kõrgematele vastavalt on Capaver Acryl-Finish:

  • Veega vedeldatav
  • Keskkonnasõbralik
  • Vähese lõhnaga
  • Mustust tõrjuv
  • Pesemiskindel DIN 53778 järgi
  • Märghõõrdeklass 1
  • Väga hästi puhastatav (siidjasmatt/siidjasläikiv/läikiv)
  • Vastupidav vett sisaldavatele desinfitseerimisvahenditele
  • Väike kulu

Sideaine

Puhas akrüülaat

Pakend/ pakendi suurus

12,5 l

Värvitoonid

Valge.
Toonimisel lisada max 2% CaparolColor toonimisvärve või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärve. 100 kg ja suuremate koguste vajadusel on võimalik tellimuse alusel lasta värvi tehases toonida.

Läikeaste

Matt, siidjasmatt, läikiv, siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid kaitstuna külma eest. Avatud pakendid tihedalt sulgeda.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Temperatuuri alumine piir töötlemisel on + 5 ºC (õhu- ja aluspinna temperatuur).

Kattekihtide ülesehitus

Kui vaheviimistlus tootega Capaver Gewebegrundierung on täielikult kuivanud, kanda peale ühtlane kiht Capaver Acryl-Finishit. Sõltuvalt vastupidavuse vajadusele kanda pinnale 1 või 2 kihti.

Kulu

Peen struktuur: ca 120 ml/m2
Keskmine struktuur: ca 120-140 ml/m2
Jäme struktuur: ca 130-150 ml/ m2
Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töö ajal ja pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine tööde ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valda kanalisatsioooni, veekogudesse ega pinnasesse. Vältida pihustussudu sissehingamist.
Täpsemad juhised: vt ohutuskaarti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon