caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21786/020345_Capaver_Matt-Finish_12,5_L.png

Capaver Matt-Finish

Lahustivaba, tuhmmatt polümeer-lateksvärv klaaskiudkanga ja tavapäraste aluspindade viimistlemiseks sseruumides.

Kasutusala

Spetsiaalselt Capaver® Glasgewebe viimistlemiseks välja töötatud toode. Sobib ka paljudele teistele aluspindadele siseruumides kvaliteetse viimistluspinna loomiseks.

Omadused

  • lahustivaba, pehmendusaineteta

  • veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • ei sisalda mustuste ladustamist soodustavaid aineid
  • õhukesekihiline, kangastruktuuri säiliitav
  • difusioonivõimeline sd-väärtus < 0,1 m
  • vastupidav vesialuselistele desinfitseerivatele vahenditele (tunnistus 2009/813-1)

Sideaine

Polümeer- lateks vastavalt DIN 55 945

Pakendi maht

12,5 l. Airfix: 25 l Hobbock, 120 l Malerfass

Värvitoonid

Valge

Capaver® Matt-Finish on toonitav CaparolColori või AmphiColor täistoon- ja toonimisvärvidega. Käsitsi
toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.
Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.Toonimisvigade vältimiseks kontrollida värvitooni täpsust enne pinnale
kandmist. Teineteisega külgnevatel pindadel soovitame kasutada sama tootenumbriga tooteid.

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Tehnilised andmed

vastavalt standardile EVS EN 13 300:
Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Märghõõrdeklass

klass 1, vastavalt standardile DIN 53778 hõõrumiskindel

Kontrastsus

kattevõimeklass 1, kulunormi juures 7 m2/l või 140 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (< 100 µm)

Tihedus

ca 1,6 g/cm3

Täiendavad tooted

Capaver® Glasgewebe

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++-
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Tuleb järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Olenevalt aluspinna omadustest on vaja teostada sobiv kruntimine. Järgida tehnilist infolehte nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine". 

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

Airless:
Pihustusnurk: 50°; Düüs: 0,021–0,026"; Rõhk: 150–180 bar
Töövahendid puhastada veega.

Kattekihtide ülesehitus

Kanda pinnale küllastunud, ühtlane kiht Capaver®Matt-Finish, max 5 % veega lahjendatult. Kontrastsed pinnad eelnevalt kruntida, max 10% veega lahjendatult. Ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund

Uuele klaaskiudkangale vahe- ja viimistluskiht teha max 5 % veega lahjendatult.

Kulu

ca140 ml/m2 kihi kohta tasasel pinnal. Karedal pinnal on kulu suurem. 

Vaheviimistluse kulunorm klaaskiudkangal:
peen struktuur, ca 160 ml/m2
keskmine struktuur, ca 190–210 ml/m2
jäme struktuur, ca 220–260 ml/m

Lõppviimistluse kulunorm klaaskiudkangal:
peen struktuur, ca 120 ml/m2
keskmine struktuur, ca 120–130 ml/m2
jäme struktuur, ca 130–150 ml/m2

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5 °С aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4-6 tunni pärast kuiv ning
ülevärvitav. Pind on täielikult kuivanud ja koormusttaluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25) Fenooli sisaldavate pinna desinfektsioonivahendite kasutamisel võib esineda pealispinna kollasust.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest.
Töötlemise ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma või nahale sattumisel loputada
kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Tööriistad pesta koheselt
seebi ja veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu
vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või
olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/bensisotiasolinoon).

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon