caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206188/059902_Sylitol_Fassadenfarbe_12,5L.png

Sylitol® Fassadenfarbe

Ilmastikukindlad silikaatvärvid fassaadidele.

Sylitol-fassaadivärvid on kasutusvalmis silikaatvärvid, mille sideaineks on orgaaniliste stabilisaatoritega kaaliumvesiklaas ning mis on mõeldud fassaadipindade viimistlemiseks.  Toote Sylitol-Fassadenfarbe koostis vastab standardile DIN 18 363, pt 2.4.1. Sylitol-fassaadivärvidega kaetud pinnad on ilmastikukindlad, need värvid on hea kattevõime ja intensiivse valge tooniga, sisaldavad mittepleekivaid pigmente ja on väga hea difusioonivõimega. Sylitol-fassaadivärvid sobivad värvimata mineraalsete krohvide, tugevate ja kobrutiseta looduskivide ning lubiliivakivimüüritiste värvimiseks, samuti vanade kandvate silikaatvärvide ja -krohvide renoveerimiseks.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Imamisvõimeline
  • CO2 läbilaskev
  • Topeltränistuv, kvartstugevdusega.
  • Tänu ränistumisele hea nakkuvus mineraalsete aluspindadega
  • Lihtne peale kanda
  • Mittepõlev, A2, standardi DIN 4102 järgi (Sylitol- Fassadenfarbe)

Pakendi maht

Sylitol- Fassadenfarbe:

5l, 12,5l

Sylitol- Finish:

2,5l, 10l, 15l

Värvitoonid

Sylitol- Fassadenfarbe:

Valge ja vanavalge
Toonitav Histolith- täistoonvärvidega.

Sylitol- Finish:

Sylitol- Finish on ColorExpressi toonimismasinates teatud piirangutega toonitav kõikide kasutatavate värvi-kollektsioonide järgi. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvi-toonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:

Klass: B
Grupp: 1

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Läikeaste

Matt, G3

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendid tihedalt sulgeda. Hoida ainult plastikanumates. Säilivusaeg ca 12 kuud.

Tehnilised andmed

Veeläbilaskvus:

0,1 (Sylitol- Fassadenfarbe: 0,07) [kg/(m2 · h0,5] (madal), W3
0,1 (Sylitol- Finish: 0,1) [kg/(m2 · h0,5] (madal), W3

Suurim tera suurus

100 µm, S1

Tihedus

ca 1,5g/cm3

Kuivanud kihi paksus

100-200 µm, E3

Veeauru läbilaskvus

0,14 (Sylitol- Fassadenfarbe: 0,01) m (kõrge), V1
0,14 (Sylitol- Finish: 0,02) m (kõrge), V1

Täiendavad tooted

Sylitol- Konzentrat 111
Sylitol- Minera
Sylitol- Compact

Sylitol- Fassadenfarbe:

Siloksaaniga tugevdatud

Erakordselt kriidistumiskindel, väga hea kattevõimega silikaatvärv fassaadidele, väga vastupidav happelistele õhusaasteainetele. Sobib eriti hästi vanade ehitiste, ajalooliste objektide, mineraalsete soojustuskrohvide ning lubiliivakivimüüritiste renoveerimiseks.

Sylitol- Finish:

Modifitseeritud dispersioon-silikaatvärv, toonitav ColorExpressi toonimismasinates. Toonitav, matt, väga hea kattevõimega värv mineraalsetele krohvidele ja värvkatetele.

Sobivad aluspinnad

Tööde teostamisel järgida määruse VOB C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.1.10 ja pt 3.2.1. Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Ühtlase värvitooniga pindade saamiseks tuleb aluspinna imavus ühtlustada. Ilmastikust kahjustatud prits- ja kraapekrohvidele tuleb pärast kruntimist tootega Sylitol- Konzentrat 111, mida on lahjendatud vahekorras 2:1veega, kanda rulli abil struktuuri tasandav vahekiht Sylitol- Mineraga. Rohkete parandustega, kergelt pragunenud pindadele tuleb kanda 1-2 vahekihti Sylitol- Mineraga. Siledatele pindadele on soovitatav kanda Sylitol-Minera harjaga, karedatele pindadele rulliga. Suuremate pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisavalt tööjõudu ja pind katta ühe korraga "märg-märjale" meetodil. Ise toonides tuleb kogu värvimiseks vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.

Uued krohvid ehitussegude rühmadest PI c, P II ja P III:

Värskelt krohvitud pinnad peavad enne viimistlemist piisavalt kuivama. + 20° C temperatuuri ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral kulub selleks tavaliselt 2 nädalat. Halbade ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb arvestada pikema ooteajaga.

Tolmavad krohvid

Värvi nakkumist takistav kriidine või tolmav krohvi pealispind eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Nõrglubjakihiga kaetud krohvid

Nõrglubjakiht, mille tunneb ära kerge läike järgi, eemaldada tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pind pesta.

Krohviparandused

Lahtiste pragude ja kahjustatud krohvi-pindade parandamisel tuleb jälgida, et parandussegu tugevus ja struktuur sarnaneks parandatava krohvi omale. Eriti hästi sobivad krohviparanduste tegemiseks tufilubja/tufitsemendi baasil valmistatud valmissegud. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kõvastunud ja kuivanud ning need tuleb töödelda tootega Histolith Fluat ja seejärel pesta. Seejuures tähele panna, et toodet Histolith® Fluat töödelda alati 1-2 harja laiuselt üle paranduskoha. Suuremate krohviparanduste korral töödelda alati kogu pind (nii vana kui uus krohv) fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Vanad mineraalsed värvkatted

Vanad, aluspinnaga tugevalt seotud värvkatted puhastada kuivalt või märjalt. Lahtised, ilmastikust kahjustatud mineraalsed värvkatted maha lihvida, maha kraapida või keemiliselt eemaldada ja kogu pind korralikult veega üle pesta. Pind kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111, mida on lahjendatud vahekorras 2:1 veega.

Vanad, mittekandvad dispersioon-värvkatted

Eemaldada täielikult sobival meetodil, nt mehaaniliselt või lahustite abil ja puhastada kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Keemiliselt puhastatud, mitteimav aluspind kruntida tootega Sylitol- Minera. Keemiliselt puhastatud, suure imavusega aluspind kruntida Sylitol-Konzentrat 111 ja vee 2:1 seguga. Vahekiht teha tootega Sylitol- Minera.

Vanad, kandvad matid dispersioon-värvkatted

Mustus ja kergelt kriidistunud pealispind survepesuga või teisi sobivaid meetodeid kasutades põhjalikult puhastada, järgides kehtivaid eeskirju. Vahekiht teha tootega Sylitol- Compact.

Liivase pealispinnaga krohvid

Pind kuivalt harjata ja kogu pind puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju.

Vanad tugevad krohvid ehitussegude rühmadest P Ic, P II ja P III

Määrdunud pealispind puhastada käsitsi või masinaga, nt survepesu või liivalisandiga kõrgsurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Liivaga survepesu on võimalik ainult ehitussegude rühmade P II ja P III krohvide korral. Vetikate või seenhallitusega kaetud krohvid puhastada survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, ja töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox. Vajadusel katta pind fungitsiidse ja algitsiidse toimega spetsiaalvärviga ThermoSan.

Mineraalsed ja silikaat-soojustuskrohvid

Määrdunud ja sammaldunud krohv puhastada nõrgasurvelise  survepesuga, järgides kehtivaid eeskirju, vajadusel lisada puhastusvahendeid. Mehaaniliselt mitte puhastada. Sammaldunud või seenhallitusega kaetud krohvid töödelda vastavalt eeskirjale tootega Capatox. Vajadusel katta pind fungitsiidse ja algitsiidse toimega spetsiaalvärviga ThermoSan.

Lubiliivakivimüüritis

Värvida saab ainult külmakindlaid kive, mis ei sisalda paisuvaid ja värviandvaid võõrkehi, nagu liiva- või savitükid jne. Vuukides ei tohi olla pragusid ja nad ei tohi sisaldada värvi nakkumist takistavaid tihendusmaterjale vms. Soolakahjustused kuivalt maha harjata. Tolmava/kriidise pealispinna korral töödelda kogu pind tootega Histolith®  Fluat ja seejärel pesta. Katuse-, akna- ja põrandaühendused tuleb teostada vastavalt Saksa Lubiliivakivi Ühingu eeskirjadele. Järgida BFS infolehte nr 2.

Kivide värvimine

Looduskivid peavad olema tugevad, kuivad ja kobrutisteta. Kahjustatud pealispinnaga kivide tugevdamiseks tuleb neid enne värvimist mitu korda töödelda tootega Histolith® Steinfestiger. Määrdunud kivid puhastada veesurvepesuga, järgides kehtivaid eeskirju. Defektseid kohti ei tohi parandada krohviseguga, vaid kasutada tuleb spetsiaalseid tehiskivimaterjale. Parandatud kohad peavad korralikult kuivama, enne värvimist tuleb neid oskuslikult töödelda fluorosilikaadiga ja seejärel pesta.

Ülespoole imbuv niiskus

Ülespoole imbuv niiskus võib värvkatteid enneaegselt kahjustada. Pikaajalise edu tagab ainult horisontaalse isolatsiooni paigaldamine. Hea ja kestva lahenduse pakub krohvisaneerimissüsteem, nt Histolith®  Trass-Sanierputz-Programm. Eriti vanemate hoonete puhul on kasulik sokli ja maapinna vahele rajada kuivamist ja niiskuse aurustumist võimaldav filtreeriv kruusakiht.

Pealekandmise meetod

Toodet Sylitol- Fassadenfarbe võib pinnale kanda rulli, pintsli ja pihustamise teel; toodet Sylitol- Finish rulli ja pintsliga.

Õhuvaba pihustamine

Pihustusnurk:

50°

Düüs:

0,025-0,031"

Rõhk:

150-180 bar

Enne pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Viimistluse ülesehitus

Sylitol- Fassadenfarbe

Nõrga ja ühtlase imavusega krohvid, hästipüsivad silikaatvärvid, tugevad ja kobrutiseta looduskivid, tehiskivid ja lubiliivakivimüüritised
Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu, mis koosneb 2 mahuosast Sylitol-Fassadenfarbe ja 1 mahuosast Sylitol-Konzentrat 111. Lõppviimistlus teha tootega Sylitol-Fassadenfarbe, mida on vedeldatud maksimaalselt 5% tootega Sylitol-Konzentrat 111. Pindadele, mida ilmastik võib eriti tugevalt kahjustada, soovitatakse teha vahekiht tootega Sylitol- Minera.

Suure ja ebaühtlase imavusega krohvid, liivase pealispinnaga krohvid ning vanad, hästipüsivad silikaatvärvid
Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu, mis koosneb 2 mahuosast Sylitol-Konzentrat 111 ja 1 mahuosast veest, kandes segu pinnale harjaga hästi hõõrudes. Suure imavusega krohvipinnad kruntida kaks korda "märg-märjale" meetodil. Vahekiht teha tootega Sylitol-Fassadenfarbe, mida on vedeldatud maksimaalselt 5% tootega Sylitol-Konzentrat 111. Lõppviimistlus teha vedeldamata tootega Sylitol-Fassadenfarbe või vedeldades seda maksimaalselt 5% tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Sylitol- Finish

Nõrga ja ühtlase imavusega krohvid, lubiliivakivimüüritis ja krunditud aluspinnad
Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale Sylitol- Finish, mida on vedeldatud maksimaalselt 10 % tootega Sylitol-Konzentrat 111. Lõppviimistlus teha tootega Sylitol- Finish, vedeldades seda maksimaalselt 3% tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Suure ja ebaühtlase imavusega krohvid ning liivase pealispinnaga krohvid

Pärast vastavat eeltöötlust kanda kruntkihina pinnale segu, mis koosneb 2 mahuosast Sylitol-Konzentrat 111 ja 1 mahuosast veest, kandes segu pinnale harjaga hästi hõõrudes. Suure imavusega krohvipinnad kruntida kaks korda "märg-märjale" meetodil. Vahekiht teha tootega Sylitol- Finish, mida on vedeldatud maksimaalselt 10 % tootega Sylitol-Konzentrat 111. Lõppviimistlus teha tootega Sylitol- Finish, vedeldades seda maksimaalselt 3 % tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Kulu

Sylitol- Fassadenfarbe:

Ca 150 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Struktuursetel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

Sylitol- Finish:

Ca 150- 200 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Struktuursetel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.

Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel

+8 °C õhk ja aluspind

Sobivus teiste värvidega

Sylitol- tooteid ei tohi nende eriliste omaduste säilimise huvides segada teiste värvidega.

Pindade kinnikatmine

Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall, samuti naturaalne või lasuuritud puit, tuleb hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed tuleb viivitamatult rohke veega maha pesta. Tugeva tuule korral, eriti värvi pealekandmisel rulli või värvipritsiga, katta tellingud kaitsekiledega.

Konstruktiivsed abinõud

Väljaulatuvad hooneosad, nagu karniisid, aknalauad, müürikroonid jne tuleb asjatundlikult kinni katta, vältimaks seina määrdumist või liigset läbiniiskumist.

Immutamine

Pidevalt pinnale tilkuv vesi vähendab värvkatte vastupidavust. Ohustatud pindade töötlemine hüdrofoobse immutusvahendiga Disboxan 452 Wetterschutz aitab oluliselt pikendada värvkatte vastupidavust. Enne pinna immutamist peab värv vähemalt 10 päeva kuivama. Siloksaanimmutusvahend Disboxan 452 Wetterschutz kaitseb tõhusalt ka puhastatud kivipindasid enneaegse sammaldumise, kahjulike ainete sissetungi ja tilkuva vee kahjuliku mõju eest.

Soolakahjustustega pinnad

Soolakahjustustega pindade värvimisel ei saa garanteerida värvkatte pikaaegset pealpüsimist või soolalaikude sidumist värviga.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures peab kuivamisaeg erinevate värvikihtide pealekandmise vahel olema vähemalt 12 tundi. Pind on vihmakindel 24 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit. Tööpauside ajal hoida töövahendeid värvi sees või vee all.

Tähelepanu

Toodet mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, väga kõrge õhuniiskuse (udu) või tugeva tuule korral. Vajadusel katta tellingud kaitsevõrguga. Ettevaatust öökülmaohu korral! Toodet ei tohi peale kanda emailvärvikihtidele, soolakobrutistega aluspindadele, tehismaterjalidele ja puidule. Värv ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Toote pealekandmisel väikese kaldega pindadele tuleb jälgida, et vee äravool oleks laitmatu. Tumedamate värvitoonide puhul võib mehaaniline puude (kriimustus) tekitada heledaid jooni (nn kirjutamisefekt). Tegemist on kõige mattide fassaadivärvide tootespetsiifilise omadusega. Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võivad niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale ilmuda kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained. Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul.  Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks tootega Capagrund Universal. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki. Viimistluse paigaldamisel sobivate kliimatingimuste korral selliseid jälgi ei esine. (BFS- infoleht nr. 25)

Sertifikaadid

Sylitol- Fassadenfarbe, mittepõlevus Sylitol- Fassadenfarbe, veeauru difusioonivoolutugevuse,  veeauru läbilaskevõime ja orgaanilise osa eeskiri.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Mürgine veeorganismidele. Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.  Nahale sattudes pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, sest kemikaal võib kahjustada soolestiku mikrofloorat. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakile, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist nahale ja silma. Silma ja nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Värvitava ala ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakile, klaasile, keraamikale, metallile ja looduskivile sattunud pritsmed koheselt maha pesta. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

Sylitol- Fassadenfarbe

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d

Sylitol- Finish

(kat. A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 15 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaaliumvesiklaas, akrüülvaigudispersioon, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart