caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/119857/042409_AquaPalace_10l_EE.png

AquaPalace

Vesialuseline dispersioonvärv puitfassaadidele

Kasutusala

Vett sisaldav keskkonnasõbralik õhukesekihiline dispersioonvärv puidule.
Piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide - puitpaneelide, aknaluukide, väravate, sõrestikehitiste jms värvimiseks ning kaitseks, samuti mittemõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu laudiste, tarade, sindelkatuste, rõdurinnatiste, raketiste, pergolate jms, aga ka vihmaveetorude ning jäigast PVCst ja tsinkplekist rennide värvimiseks ning kaitseks. Võib kasutada eelnevalt krunditud puidust siseseintel või vana, kandva kihiga puitdetailidel. Ei sisalda biotsiide. Vajadusel võib lisada Caparol Fungizidi, siis võib värvi kasutada ainult välistöödeks.

Omadused

  • Miinimumini viidud emissiooniga, lahustivaba
  • Vees lahustuv, keskkonnasõbralik, nõrga lõhnaga
  • Hea ilmastikukindlus
  • Vett tõrjuv (saksa standardi DIN 4108 kohaselt)
  • Suur vihmakindlus
  • Hea veeauruläbilaskvus
  • Ei kolletu
  • Õhukesekihiline, struktuuri säilitav
  • Väga hästi puhastatav ja vastupidav vett sisaldavatele desinfektsiooni- ja üldpuhastusvahenditele.
  • Lihtne kasutada

Sideaine

Kunstvaigudispersioon standardi DIN 55 945 kohaselt.

Pakend/ pakendi suurus

Baas 1: 
10 l
Läbipaistev baas:
10 l pärast toonimist.

Värvitoonid

Baas 1 (valge) võib kasutada toonimata.
AquaPalace on ColorExpressi süsteemis masinaga toonitav kõigi levinud värvikollektsioonide toonides.
Kohapeal toonides segada kogu vajaminev värvikogus hoolikalt läbi, et vältida värvitoonide erinevusi. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud
värve.

Läikeaste

Siidjasmatt

Tihedus

umbes 1,3 g/cm3

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Pihustamismeetodil töötades vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Sissejuhatus

AquaPalace on kasutamisvalmis värv. Seda võib peale kanda pintsli või rulliga. Enne kasutamist segada ja vajadusel lahjendada maksimaalselt 2% veega.

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad ja mittemõõtuhoidvad puitpinnad. Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandev, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puiduniiskus lehtpuidu puhul ei tohi ületada 12%, okaspuidu puhul 15%.
Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid (vt BFS-infolehte nr 3).

Aluspinna ettevalmistamine

- Uued puitpinnad
Puidu pind lihvida pikikiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust immitsevad ained (vaik, vaigupigment) tasandada teravad nurgad, väljaulatuvad osad.
- Vanad töötlemata puitpinnad
Porsunud puidu pind lihvida kuni puhta kandevõimelise puiduni ja puhastada põhjalikult. Tasandada teravad nurgad ja väljaulatuvad osad.
- Värvitud puitpinnad
Eemaldada vanad mittekandvad värvikihid kuni puhta kandevõimelise puiduni. Tugev vana kattekiht lihvida ja puhastada.
- Tsink, jäik PVC
Töödelda ammoniaagiga ja lihvida BFSinfolehe nr 5 ja 22 järgi.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli või rulliga.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindEinsatzAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistlus
Puit, puitmaterjalidväjasBFS nr 3

Capacryl
Holzschutz-
Grund või
Capadur
Imprägnierlasur
värvitu

Heledatele
värvitoonidele
Capacryl Holz-
IsoGrund1)
Capalac
Grundierweiss3)

AquaPalaceAquaPalace
TsinkväljasBFS nr 5AquaPalace
AquaPalace


Kõvad PVC


väljasBFS nr 22AquaPalaceAquaPalace
Vanad kandvad värvikihid1)väljaslihvida ja puhastada leelisega

Capacryl
Haftprimer 2)

AquaPalace

1) Vesilahustuvate värvainetega kaetud puitpindadel kasutada alati Capacryl Holz-IsoGrund´i, oksakohad katta 2 korda.
2) Kahjustatud kohad vanadel värvitud pindadel töödelda sõltuvalt aluspinna liigist ning kruntida.
3) Aluspind tuleb enne toote Aquapalace pealekandmist kindlasti lihvida. Kontrollida isoleeriva toime efektiivsust.

Kulu

Umbes 120 ml/m2 pealekantava kihi kohta siledal puidul. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Aluspinna, materjali ja õhu temperatuur peab olema vähemalt 5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC õhutemperatuuri ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures

tolmukuivülevärvitavülepihustatav
Tunnid1 tunni pärast4-8 tunni pärast24 h pärast

Madalamad temperatuurid ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist pesta veega.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda üksnes täiesti tühjad anumad. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitusprügina (saksa jäätmekood nr 912 06), tahkunud vana värvi (saksa kood nr 555 13) või olmeprügina.

Koostis

Akrüülvaigudispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (kat.A/a): 70 g/l (2007) / 30 g/l (2010). See toode sisaldab max <1 g/l LOÜ-d.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse objekti eripära.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Informatsioon