caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/186853/056298_Capadur_Wetterschutz_NQG_2_5L.png

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Veega lahjendatav spetsiaalvärv hästikatvaks ja kaitsvaks puiduviimistluseks välitingimustes.

Kasutusala

Piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide, nagu puitvooderdused, aknapiirded, väravad, võrestikud jms, samuti mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu voodrilauad, aiad, sindlid, rõdurinnatised, salongid  jne, värvimiseks, samuti PVC ja tsinkplekist vihmaveetorude ja -rennide värvimiseks ja kaitsmiseks.
Sisaldab ainet, mis kaitseb viimistluspinda hallituse ja sambla tekke eest. Ennetavaks kaitseks võib lisada tootele Capadur Color Wetterschutzfarbe 6 mahuprotsenti (60ml/l) kontsentraati Caparol Fungizid.
Kasutada ainult välispindadel!

Omadused

 • Veega lahjendatav
 • Vähese lõhnaga
 • Käepärase, pehme töödeldavusega
 • Ei tilgu
 • Difusioonivõimeline
 • Ilmastikukindel
 • Elastne
 • Takistab seente ja hallituse teket
 • Difusiooniga ekvivalentse õhukihi paksus sdH2O: ca 0,50 m juures on 150 µm

Sideaine

Sünteetiline dispersioon spetsiaalselt puidust ehitusosadele.

Pakendi maht

 • Valge:
750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav ColorExpressi masinatega paljude 3D värvikaardi värvitoonide ja teiste värvikaartide järgi. Vesi võib viimistletud pinna värvitooni muuta heledamaks. See nähtus on materjalipõhine ja ei mõjuta viimistluse funktsionaalsust.
Sama kehtib ka tugeva hõõrdekoormuse puhul pigmendi kulumise kohta.
Väiksema katvusega värvitoonide puhul (punane, oranž ja kollane) soovitame teha täiendava kruntimise vastavas värvitoonis. Värvitoonid toodetele Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer ja Capalac GrundierWeiss on kättesaadavad ColorExpress toonimismasinas. 

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26
Klass: A
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasmatt. Läikeaste võib olenevalt puidu pealispinnast varieeruda. 

Säilitamine

Jahedas, anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,3 g/ m³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
---++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud juhtudel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvad puitpinnad. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puiduniiskus ei tohi ületada piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvate puitpindade puhul keskmiselt 15%.
Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele (vt ka BFS infolehte nr 3).

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. Teravad servad siluda.

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada. Teravad servad siluda.

Viimistletud puit
Mittekandvad vanad kihid eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaaki sisaldava puhastusvahendiga; BFS infoleht nr 5 ja 22.

Pealekandmise meetod

Capadur Color Wetterschutzfarbe on kasutusvalmis, pinnale kanda rulli või pintsliga. Enne pealekandmist läbi segada ja vajadusel lahjendada max 5% veega. Konsistentsi tõttu ei sobi pihustamiseks. 

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntVaheviimistlusLõppviimistlus
PuitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-Grundheledate värvitoonide puhul¹) Capacryl Holz-IsoGrundCapadur ColorCapadur Color
TsinkväljasBFS nr 5

Capacryl

Haftprimer

vajadusel

Capadur Color
Kõva PVCväljasBFS nr 22

Capacryl

Haftprimer
vajadusel Capadur Color
Vanad kandvad värvikihidväljas

lihvida/

leelisega töödelda

Capacryl

Haftprimer2)
vajadusel Capadur Color
1)Vees lahustuvate ja värviandvate puidu koostisosade puhul kasutada alati Capacryl Holz-IsoGrundi, katta 2 X.
2)Kahjustatud kohad vanadel värvikihtidel ette valmistada ja kruntida sõltuvalt aluspinnast.
Kulu

ca 150 ml/ m2/ ühe tööetapi kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivülevärvitavvihmakindel
Tunnid0,7532

 Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist puhastada töövahendid kohe veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline kahjustav toime. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, kuna kemikaal võib tekitada soolekahjustusi, võimalusel ette näidata pakendi etiketti. Mitte valada veekogusse, kanalisatsiooni ega maapinnale. Töötlemise ja kuivamise ajal  tagada põhjalik õhutus. Tööde ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Nahale või silma sattumisel loputada koheselt rohke veega. Töövahendid puhastada pärast kasutamist kohe vee ja seebiga. Lihvimistöödel Kasutada tolmufiltrit P2. Töödelda ainult pintsli või rulliga.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahenenud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01 F

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, kalitsiumkarbonaat, vesi, glükooleeter, aromaadid, glükoolid, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon), abiained kile moodustamiseks (karbendasiim, terbutriin, oktüül-isotiasolinoon).
Vt täpsemalt ohutuskaardilt.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee