caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/133312/044664_Capaclean_Fasadvaett_EE.png

Capaclean Fasadvätt

Fassaadipesuaine välispindade tõhusaks puhastamiseks

Sissejuhatus

Capaclean Fasadvätt on mõeldud spetsiaalselt välispindade tõhusaks puhastamiseks enne värvimist ja nõrgalt lahustatuna ka määrdunud pindade hoolduspesuks.

Kasutusala

Majafassaadid

Pakend/ pakendi suurus

1l, 5l

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Sissejuhatus

Sobib maja välisfassaadile.

Segamisvahekord

Värvimiseelne doseerimine: 1 osa Capaclean Fasadvätt 10 osa vee kohta.

Pealekandmise meetod

Kanna puhastusvahend pritsi või harjaga fassaadile. Lase lahusel paar minutit mõjuda, puhasta pind harjaga ja loputa seejärel veega. Kui lahus satub klaasi pinnale, loputa see otsekohe veega, vastasel korral võib vahend klaasi söövitada. Kata taimed, klaas jms enne pesemist kilega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb enne veega puhastamist korralikult fassaadipesuainest kuivatada.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Puhastusvahendiga töötades tuleb kasutada kaitseprille ja -kindaid. Ametialased ohutuskaardid on kättesaadavad nõudmisel.

Jäätmekäitlus

Vedelaid pesuvahendijääke ei tohi valada äravoolutorudesse, vaid need tuleb viia kohalikku jäätmejaama. Pärast kasutamist tuleb purk korralikult sulgeda. Tühjad purgid viiakse jäätmejaama.

Koostis

KoostisCAS-number
Vesi7732-18-5
Naatriumglükonaat527-07-1
Etanool64-17-5
Naatriummetasilikaat10213-79-3
Alküülalkoholetoksülaat68439-46-3
2-propanool67-63-0
Alküülalkoholetoksülaat/propoksilaat69227-22-1
2-etüülheksüülaminodipropionaat94441-92-6
Polükarboksülaat-
Naatriumhüdroksiid1310-73-2

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon