caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/234309/064251_SamtGrund_UA.png

SamtGrund

Keskkonnasõbralik, nakkuvust parandav kruntvärv kasutamiseks sisepindadel.
 • Kasutusala

  Siledaks, nakkuvust parandavaks ja struktuuri säilitavaks kruntkihiks siledatel ja nõrgalt imavatel aluspindadel.

  Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Hea nakkekrunt
  • Difusioonile avatud
  • Hea kattevõimega
  • Lihtne töödelda

  Pakendi maht

  Baas 1: 2,5 l; 10 l.
  Baas 2: 10 l pärast toonimist

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

  Tihedus

  ca 1,3  g/cm3

  Sobivad aluspinnad

  Aluspinnad peavad olema puhtad, tugevad ja kuivad, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmast PII ja PIII 
  Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistuseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Capasol LF.

  Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV ja PV
  Kruntida tootega Caparol-Hafgrund või SamtGrund E.L.F.. Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

  Kipsist ehitusplaadid
  Tugevalt imavad plaadid kruntida Caparol OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Tugevalt tihendatud, siledatel plaatidel kasutada ilma täiendava eeltöötluseta nakkuvust parandava krundina.

  Kipskartongplaadid
  Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada Caparol Tiefgrund TB-ga. Katta pind Caparol Haftgrund või Capasol LF või SamtGrund E.L.F-ga. Vees lahustuvad või värvi muutvad plaadid kruntida eelnevalt Caparol AquaSperrgrundiga.

  Betoon
  Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind.

  Poorbetoon
  Kruntida Capaplexiga, 1:3 veega lahjendatult.

  Lubiliivakivi- ja tellismüüritis
  Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

  Kandvad värvkatted
  Mattide, nõrgalt imavate värvikihtide puhul kasutada nakkuvust parandava krundina.

  Liimvärvid
  Täielikult maha pesta. Pind kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga.

  Lahtised tapeedid
  Täielikult eemaldada. Pind kruntida Caparol Tiefgrund TB-ga. 

  Ei sobi isloeeriva krundina vesilahustuvate värviandvate komponentidega aluspindadele, hallituse-, nikotiini-, vee-, rooste- või rasvaplekkidega pindadele.

  Puit ja puitmaterjalid
  Katta vesilahustuvate, keskkonnasäästlike Capacryl Acryl-Lacken lakkide või Capadur Holzfarbe puiduvärvidega.

  Väikesed defektid
  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad Caparol-Akkordspachtel või Glättspachtel. Suurepoorilised, liivased, imavad pinnad kruntida Capasoliga.

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt ja vaheviimistlus:
  SamtGrund E.L.F. max 5% veega lahjendatult;

  Lõppviimistluskiht:
  Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F..

  Kulu

  Ca 135 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel aluspindadel on materjali kulu vastavalt suurem. Täpne materjali kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud õhtutemperatuur pealekandmisel:
  +5 °C aluspind ja õhk.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4-6 h möödudes kuiv ja ülevärvitav. Täiesti kuivanud ja koormust taluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniikus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistad

  Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustusseadmega.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Õhuvaba pihustamine

  Pihustusnurk:      50°
  Düüs:               0,021– 0,026''
  Rõhk:               150 –180 bar

  Tähelepanu

  Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb värv kanda pinnale ühes tööetapis märg-märjale meetodil.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
  Silma sattumisel loputada koheselt veega. Pihustussudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnasesse. 
  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värv või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (A/a): max 30g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

  Koostis

  Kuntsvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Läti Rahvusraamatukogu

  Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

  Liepāja Riiklik Tehnikum