caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

PremiumColor

Erilise värvikirkuse ja suure koormustaluvuse saavutamiseks

Suure kasutuskoormusega siseruumide seinte ja lagedeintensiivse värvitooni saavutamiseks.
Kasutatakse kaitsva pealiskihi saamiseks pindadel, mis on eelnevalt kaetud tootega Indeko-plus.
PremiumColor jätab kvaliteetse ja mati pealispinna, tuues eriliselt esile pinna värvikirkuse ning
vähendades samas tugevate värvitoonidega kaetud pinna mehaanilise surve tagajärjel tekkida võivate
jälgede tekkimise ohtu.

Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga 
  • Väga hästi parandatav 
  • Minimeeritud emissiooniga, lahustivaba 
  • Vähendab mehaanilise surve tagajärjel tekkida võivate jälgede tekkimise ohtu 
  • Tagab tugeva pealispinna 
  • Kirkad värvitoonid 
  • Lihtne kasutada 
  • Vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimis- ja puhastusvahenditele

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945

Tarnitavad tüübid

1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Värvitoonid

PremiumColor on saadaval vaid baasvärvina ja seda tuleb enne kasutamist soovitud värvitoonis
ColorExpress toonimismasinaga toonida. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või enam,
tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisegakülgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile EVS EN 13 300).
Olenevalt vaatenurgast võib pealispind näida ka siidjasmatt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Vastavalt standardile EVS EN 13 300
Toonimine võib põhjustada kõrvalekaldeid tehnilistest näitajatest.

Märghõõrdeklass

1, vastab pesemiskindluselestandardi DIN 53 778 järgi

Suurim tera suurus

peen (<100 µm)

Tihedus

u 1,1 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C-osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamine sõltub konkreetsest aluspinnast ja selle omadustest. Palun järgida toote
Indeko-plus tehnilist informatsiooni.

Pealekandmise meetod

Pintsli ja rulliga.
Töövahendid pesta pärast kasutamist veega.

Kattekihtide ülesehitus

Kattev vahekiht kanda peale tootega Indeko-plus värvitoonis, mis on kooskõlas järgmisena pinnale
kantava PremiumColori tooniga (järgida Indeko-plusi tehnilist informatsiooni). Lõppviimistluseks katta pind üks või kaks korda lahjendamata PremiumColoriga. Suuremate pindade korral võib
PremiumColorit veega lahjendada max 3%.
Pealekandmine:
Enne pealekandmist värvi korralikult segada. Siledatepindade rulliga katmisel kasutada keskmise
karvakõrgusega maalrirulli (karvapikkus 14–18 mm; nt Rotaplasti Rotanyl 18), et vältida värvi
kogunemist äärtesse. PremiumColor kanda ühes suunas rullides ühtlaselt pinnale.

Kulu

Umbes 125 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on värvikulu suurem. Täpne
materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmiselja kuivamisel:
+ 5 °C, õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täiesti kuivanud ja koormatav on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavadkuivamisaega.

Tähelepanu

Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogupind värvida ühe tööetapina „märg-märjal"
meetodil. Toote spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi seda teiste materjalidega kokku segada.
Pinna paranduste jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr
25).

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötllemise ja pinna kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde teostamise ajal keelatud. Nahale või silma sattumisel pesta koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Töövahendid pesta koheselt vee ja seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, polüamiid, silikaadid, tselluloos, parafiinvaigud, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolooni ja bensisotiasolinoon).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Skulpruurid &quot;Värvilised…

Bremeni kunstisaal

Värvid, mis tekitavad mõnusa tunde

Värvid annavad ruumidele sisse uue hoo