caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/184152/055431_supertack-5-10L_SE.png

SuperTäck 5

Heade katmisomadustega täismatt lae- ja seinavärv siseruumidesse

Heade katmisomadustega täismatt lae- ja seinavärv siseruumidesse. Annab ilusa kumava täismati pinna.

Kasutusala

Laed ja seinad siseruumides

Omadused

  • Hea kattevõimega
  • Saadaval ka uduvabaks pihustusvärvimiseks mõeldud Nespri-versioonis

Pakendi maht

1 l, 3 l, 10 l

Värvitoonid

Valge S0500-N
Soe valge S0502-Y
Võimalik toonida.

Läikeaste

5, täismatt

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Sideaine: kopolümeerlateks

Märghõõrdeklass

Klass 1

Kontrastsus

Kattevõime klass 2 värvikulu korral 8 m2/l või 125 ml/m2

Sobib kasutamiseks varem värvitud pindadel ning betoonil, liivapahtlil, kipsplaadil, kangal jms.
Sobib eriti seintele, kus soovitakse täismatti ja ühtlasi hästi pestavat pinda.

Aluspinna ettevalmistamine

Värvitavad pinnad peavad olema kuivad, tugevad ning mustusest ja rasvadest puhastatud.

Liimvärvpinnad pestakse puhtaks ja krunditakse tootega CapaSol LF. Värvitud pinnad pestakse värvipesuvahendiga. Tubakasuitsust värvunud laed ja seinad krunditakse tootega IsoSpärr Ultra.

Kui pinda tuleb värvida kaks korda, võib esimese värvikihina kasutada kruntvärvi Supertäck Grund.

Supertäck 5 Nespri-versiooni kasutatakse Caparoli uduvaba värvipihustiga Nespray. 

Varem värvimata pinnad tuleb värvida kaks korda.

Vedeldamine

Veega

Kulu

6-8 m2/l
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel. Kulu võib varieeruda sõltuvalt töömeetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur min + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 1 tunni pärast

Ülevärvitav: 4 tunni pärast

Täielikult kuivanud: mitme ööpäeva pärast

(väärtused kehtivad temperatuuril + 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures)

Tööriistad

Kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Airless- seadmega pinnale kandmine:
Düüs: 0,017-0,025''
Pihustusrõhk: 150-180 bar
Pihustusnurk: vabalt valitav
Vedeldamine: veega

Supertäck 5 Nespri puhul on seaded järgmised:
Nespray-pihusti soovitatavad seaded:
Düüs: 2 × 0,017–0,019''
Pihustusrõhk: juhendi järgi
Pihustusnurk: vabalt valitav
Vedeldamine: vesi

Tööriistade puhastamine

Veega

Tähelepanu

Eespool esitatud väärtused kehtivad valge värvi puhul. Muude värvitoonide puhul võivad väärtused varieeruda.

Puhastamine ja hooldamine

Töövahendid pühkida enne veega puhastamist hoolikalt puhtaks.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada kanalisatsiooni, vaid need tuleb viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Sulgege purk pärast kasutamist hoolikalt. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab kuni 30 g/l LOÜ-d.
ELi ökomärgis.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon