caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/184153/055432_supertack-7-10L_SE.png

SuperTäck 7

Heade katmisomadustega matt lae- ja seinavärv siseruumidesse.

Heade katmisomadustega matt lateksvärv lagedele ja seintele siseruumides.

Kasutusala

Laed ja seinad siseruumides

Omadused

  • Hea kattevõimega
  • ELi ökomärgis
  • Rootsi Astma- ja Allergialiidu soovitatav toode

Pakendi maht

1 l, 3 l, 10 l

Värvitoonid

Valge S0500-N
Soe valge S0502-Y
Murtud valge 0502-Y
Võimalik toonida.

Läikeaste

7, matt

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Sideaine: kopolümeerlateks

Märghõõrdeklass

Klass 1

Kontrastsus

Kattevõime klass 2 värvikulu korral 8 m2/l või 125 ml/m2

ELi ökomärgis, Rootsi Astma- ja Allergialiidu soovitatav toode.

Sobib kasutamiseks varem värvitud pindadel ning betoonil, liivapahtlil, kipsplaadil, kangal jms.

Aluspinna ettevalmistamine

Värvitavad pinnad peavad olema kuivad, tugevad ning mustusest ja rasvadest puhastatud.

Liimvärvpinnad pestakse puhtaks ja krunditakse tootega CapaSol LF. Värvitud pinnad pestakse värvipesuvahendiga. Tubakasuitsust värvunud laed ja seinad krunditakse tootega IsoSpärr Ultra.

Kui pinda tuleb värvida kaks korda, võib esimese värvikihina kasutada kruntvärvi Supertäck Grund.

Vedeldamine

Veega

Kulu

6-8 m2/l
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel. Kulu võib varieeruda sõltuvalt töömeetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur min + 8 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 1 tunni pärast

Ülevärvitav: 4 tunni pärast

Täielikult kuivanud: mitme ööpäeva pärast

(väärtused kehtivad temperatuuril + 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures)

Tööriistad

Kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Airless- seadmega pinnale kandmine:
Düüs: 0,017–0,025 tolli
Pihustusrõhk: 150–180 bar
Pihustusnurk: vabalt valitav
Vedeldusvahend: veega

Tööriistade puhastamine

Veega

Tähelepanu

Eespool esitatud väärtused kehtivad valge värvi puhul. Muude värvitoonide puhul võivad väärtused varieeruda.

Puhastamine ja hooldamine

Töövahendid pühkida enne veega puhastamist hoolikalt puhtaks.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada kanalisatsiooni, vaid need tuleb viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Sulgege purk pärast kasutamist hoolikalt. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab kuni 30 g/l LOÜ-d.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee