caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/184151/055430_supertack-2-10L_SE.png

SuperTäck 2

Täismatt mittepeegeldav laevärv siseruumidesse

Vähese emissiooniga täismatt lateksvärv, mis tagab mittepeegeldava pinna ja hea katvuse lagede värvimisel siseruumides.

Kasutusala

Laed siseruumides

Omadused

  • Vähese emissiooniga
  • Hea kattevõimega
  • Mittepeegeldav pind

Pakendi maht

1 l (valge)
3 l (valge, must)
10 l (valge, laevalge S0500-N, must)

Värvitoonid

Vage
Laevalge S0500-N
Must

Läikeaste

2, täismatt

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Tehnilised andmed

Sideaine: kopolümeerlateks

Märghõõrdeklass

Klass 2

Kontrastsus

Kattevõime klass 2 värvikulu korral 8 m2/l või 125 ml/m2

Sobib kasutamiseks varem värvitud pindadel ning betoonil, liivapahtlil, kipsplaadil, kangal jms.

Aluspinna ettevalmistamine

Värvitavad pinnad peavad olema kuivad, tugevad ning mustusest ja rasvadest puhastatud.

Liimvärvpinnad pestakse puhtaks ja krunditakse tootega CapaSol LF. Värvitud pinnad pestakse värvipesuvahendiga. Tubakasuitsust värvunud laed ja seinad krunditakse tootega IsoSpärr Ultra.

Veenduge, et varem värvimata liivapahtel on aluspinnaga korralikult nakkunud.

Vedeldamine

Veega

Kulu

6-8 m2/l
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel. Kulu võib varieeruda sõltuvalt töömeetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur min + 8°C

Kuivamine/kuivamisaeg

Tolmukuiv: 1 tunni pärast

Ülevärvitav: 4 tunni pärast

Täielikult kuivanud: mitme ööpäeva pärast

(väärtused kehtivad temperatuuril + 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures)

Tööriistad

Kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Airless- seadmega pinnale kandmine:
Düüs: 0,017-0,025''
Pihustusrõhk: 150-180 bar
Pihustusnurk: vabalt valitav
Vedeldamine: veega

Tööriistade puhastamine

Veega

Puhastamine ja hooldamine

Töövahendid pühkida enne veega puhastamist hoolikalt puhtaks.

Jäätmekäitlus

Vedelaid värvijääke ei tohi valada kanalisatsiooni, vaid need tuleb viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Sulgege purk pärast kasutamist hoolikalt. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab kuni 30 g/l LOÜ-d.
ELi ökomärgis.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee