caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/218700/062022_Sylitol_Bio-Innenfarbe.png

Sylitol® Bio-Innenfarbe

Kõrgekvaliteetne lahustivaba silikaatvärv sisetöödeks.
Sobib allergikutele.

Kasutusala

Seinte ja lagede kõrgekvaliteetseks värvimiseks kõikides eluruumides, koolides, lasteaedades, ühiskondlikes hoonetes ning muinsuskaitse all olevates ehitistes. Allergeenidevaba koostise tõttu sobib ideaalselt allergikutele.

Sobib eriti hästi mineraalsetele värvimata krohvidele ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII, betooni, lubiliivakivist kergmüüritiste, Capaquarz klaaskangas-seinakattematerjalide, jämedakiuliste tapeetide ja hea kandevõimega silikaatpinnakatete värvimiseks.

Pärast vastavat eeltöötlust  võib värvida ka Capaveri klaaskangas-seinakattematerjale, kipskrohve, kips-kartongplaate, kipsist ehitusplaate ja hea kandevõimega dispersioonkattekihte. Takistab sideaine loomuliku leeliselisuse tõttu bakterite ja seente paljunemist ja kasvu.

Omadused

 • Konservandivaba
 • Lahustivaba
 • Plastifikaatorivaba
 • Ei sisalda ühendeid, mis võivad põhjustada mustuse ladestumist värvitud pinnale
 • Ei avalda ebasoodsat mõju ruumihügieenile
 • Sertifikaat „sobib allergikutele" vastavalt TÜV Nord tunnistusele
 • Kontrollitud volitatud järelevalveinstitutsiooni poolt
 • Veega vedeldatav
 • Keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
 • Valge
 • Väga kergesti pinnale kantav
 • Väga hea difusioonivõimega, sd H2O < 0,02 m standardi EVS EN 1062 järgi
 • Sylitol viimistlusmaterjalid säilitavad aluspinna difusioonivõime ja niiskusevahetuse
 • Mittepõlev, A2, standardi DIN 4102 järgi

Sideaine

Kaaliumvesiklaas orgaaniliste lisanditega, standardi DIN 18 363 lg 2.4.1 järgi.

Pakendi maht

2,5l, 5l, 10l

Värvitoonid

Valge.

Sylitol Bio-Innenfarbe on max 10% ulatuses toonitav Histolith täistoonvärvidega. Käsitsi toonides tuleb kogu vajaminev värvikogus omavahel hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust.  Kui ühte värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud heledates toonides värve, kuni heledusastmeni 70.

TÜV Nordi tunnistus ja Natureplus-tunnustus käib valge värvitooni kohta. Toonimine mõjutab Sylitol Bio-Innenfarbe allergeenidevaba koostist.

Sylitol Bio-Innenfarbe on toonitav ColorExpress toonimismasinatega kõikides tavapärastes värvikataloogide heledates toonides kuni ca heledusastmeni 70. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile ENS EN 13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Säilivusaeg ca 12 kuud. Hoiustada ainult plastikanumates.

Tehnilised andmed

Parameetrid vastavalt standardile EVS EN 13 300:
pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.

Märghõõrdeklass

klass 2, vastab standardile DIN EN 13 300

Kontrastsus

kattevõime klass 2 värvikulu juures 7 m2/l või 140 ml/m2

Suurim tera suurus

peen (<100 µm)

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Täiendavad tooted

Histolith Volltonfarben (täistoonvärvid)
Sylitol Bio-Innenfarbe käsitsi toonimiseks.

Caparol-Haftgrund
Valge pigmendiga kruntvärv väga hea aluspinnaga nakkumisega enne järgnevat pinna katmist tootega Sylitol Bio-Innenfarbe.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Tuleb järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalse settega, tolmava või pudeneva pealispinnaga mineraalsed aluspinnad
Puhastada mehaaniliselt või töödelda tootega Histolith Fluat ja veega üle pesta.

Krohvid ehitussegude rühmadest PIc Р II ja P III, samuti ehitussegu rühma PI vanad krohvid
Tugevat, normaalse imavusega krohvid värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivane ja imav krohv krunditakse tootega Sylitol Konzentrat 111, vedeldatult 2:1 veega. Järelkrohvitud kohad töödelda pärast kuivamist tootega Histolith Fluat ja pesta veega üle.

Valmis kipskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Tugevad krohvid: kantakse peale krunt Caparol-Haftgrund. Pehmed kipskrohvid tugevdada tootega Caparol-Tiefgrund TB. Mineraalse settega kipskrohvid lihvida ja puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB. Pärast kuivamist teostada vaheviimistlus tootega Caparol-Haftgrund.

Savikrohvid
Viimistletavad pinnad puhastada ja kruntida tootega Sylitol Konzentrat 111, mis on vedeldatud vahekorras 2:1 veega. Viia läbi proovikatmine ja kontrollida pinda pruuniksvärvumise suhtes.

Kipskartongplaadid
Pahteldamise ebatasasused lihvida. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Pehmed pahteldatud kohad tugevdada krundiga Caparol-Tiefgrund TB. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Kui paneelid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund ja vaheviimistlus teostada tootega Caparol-Haftgrund. Kinni tuleb pidada juhendist BFS nr 12.

Kipsehitusplaadid
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Betoon
Kõrvaldatakse võimalikud määrdejäägid, samuti tolmuvad ja liivased ained. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Liivakivimüüritis
Soolakbrutised kuivalt maha harjata.

Tellismüüritis
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kandevõimega lubi-, tsement- või silikaatpinnakatted
Tugevasti imavad pinnad kruntida tootega Sylitol Konzentrat 111, mis on vedeldatud vahekorras 2:1 veega.

Kandevõimega matid dispersioonvärvid ja polümeerkrohvid
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kandevõimeta pinnad
Halva kandevõimega email- ja dispersioonvärvid või polümeerkrohvid eemaldada täielikult. Kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Halva kandevõimega mineraalvärvid eemaldada mehaaniliselt täielikult. Kruntida tootega Sylitol Konzentrat 111, mis on vedeldatud vahekorras 2:1 veega. 

Liimvärvid
Pestakse kuni aluspinnani maha. Krunditakse sügavkrundiga Caparol-Tiefgrund TB ja vaheviimistlus tootega Caparol-Haftgrund.

Värvimata jämedakiuline tapeet
Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta. Paberist reljeeftapeetide puhul teha eelnev proovikatmine.

Capaver klaaskangaskatted
Kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Lahtised tapeedid
Eemaldada täielikult. Tapeediliimi ja paberist jäägid pesta maha.

Kruntida sügavkrundiga Caparol-Tiefgrund TB, vaheviimistlus teostada tootega Caparol-Haftgrund.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus ja seened eemaldada märgpuhastuse teel. Pind pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta sellel hästi kuivada. Järgida seaduslikke ja kohalikke  eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Pisidefektid
Parandada pärast vastavat eeltööd Caparol Akkordspachtel või Caparol Füllspachtel P pahtliga vastavalt paigaldusjuhendile ja kruntida krundiga Caparol-Haftgrund. Kipspahtlikohad kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

Pealekandmine õhuvaba pihustamise meetodil
Pihustamisnurk: 50°
Düüs: 0,026”
Rõhk: 150-180 baari
Pärast kasutamist pesta töövahendid veega.

Kattekihtide ülesehitus

Küllastunud, ühtlane kihtSylitol Bio-Innenfarbet, vedeldamata kujul või max 5% veega vedeldatud, pinnale kanda.
Kontrastsed pinnad kruntida eelnevalt tootega Sylitol Bio-Innenfarbe, max 5% veega vedeldatud kujul. Tugevalt või ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kulu

Umbes 140 ml/m2 ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur  värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 8°С - aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril + 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4-6 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Täiesti kuivaks ja koormusttaluvaks muutub värvkate umbes 3 päeva pärast.
Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu

Et säilitada toote spetsiifilisi omadusi, mitte segada kokku teiste materjalidega. Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Mitte kanda emailvärvidele, soolakobrutistega aluspinnale ja puidule.
Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe.
Tumedamate värvitoonide ja suure koormuse puhul soovitame kasutada toodet  PremiumColor. Airless-meetodil pinnale kandmisel segada värv hästi läbi ja sõeluda. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna.  Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon.  Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Kipsi sisaldavate pahtlimasside korral võib esineda värvimuutusi. Antud riski vähendab vahekiht tootega Caparol- Haftgrund.


Pindade katmine
Viimistletavate pindade ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall, töötlemata või lasuuriga kaetud puit, hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed eemaldada koheselt puhta veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Sylitol Bio-Innenfarbe reageerib leeliseliselt. Kaitsta silmi ja nahka värvipritsmete eest. Silma ja nahale sattumisel loputada kohe veega. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida tekkinud pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Viimistletavate pindade ümbrus hoolikalt kinni katta.  Värvipritsmed lakitud pinnal, klaasil, keraamikal, metallil ja looduskivil koheselt veega eemaldada.  Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida veepõhiste värvide jäätmetena, kuivanud materjal  nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

Koostis

Kaltsiumkarbonaat, vesi, kaaliumvesiklaas,titaandioksiid, kaoliin, stürool-akrülaatkopolümeer, parafiinvahad, stabilisaatorid, dispergeenid, täiteained, paksendusained, vahu tekkimist takistavad ained.

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Läti Ülikooli raamatukogu

Bremeni kunstisaal

Eramu Pärnus