caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206007/059884_DISBON_Disbo_PurA_326.png

DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

Kiirkõvastuv, pigmenteeritud, kahekomponentne reaktsioonvaik asparagiinhappe estri baasil

Kasutusala

Kattematerjal mineraalsetele põrandapindadele sise- ja välistingimustes ning kõvadele betoonpindadele siseruumides. Sobib eriti hästi piisava kandevõimega EP-pindade ja tugevate PUpindade kiireks üle töötlemiseks.

Omadused

 • Kiirkõvastuv 
 • Valguskindel, väga hea värvitoonipüsivus ja vastupidavus ultraviolettkiirgusele 
 • Tugev ja elastne 
 • Hea vastupidavus kemikaalidele 
 • Ei sisalda värviga märgumist pärssivaid aineid 
 • Lahustivaba ja vähese lõhnaga 
 • Minimeeritud emissiooniga, vastab AgBB kriteeriumitele

Sideaine

Kahekomponentne spetsiaalvaik asparagiinhappe estri baasil

Pakendi maht

 • 7 kg plekist kombipakend
 • 24,5 kg pakend (komponent A / põhimass: 17,5 kg plekist mahuti, komponent B / kõvendi: 7 kg plekkämber)

Värvitoonid

 • Standardtoon ca RAL 7032 kruusahall (7 kg plekist kombipakendis)
 • Eritoonid saadaval tellimisel
Orgaanilised värvained (nt lehtedes) ja erinevad kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jms) võivad kaasa tuua värvitoonide muutusi. Abrasiivse koormuse korral, näiteks pinnal midagi lohistades, võib pealispind saada kriimustatud. See ei pärsi materjali toimivust.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Jahedas, kuivas ja külmumisvabas keskkonnas. Tihedalt suletud originaalanumas on säilitusaeg vähemalt 9 kuud.

Tehnilised andmed

 • Tihedus: ca 1,4 g/cm3 
 • Kuivanud kihi paksus: ca 72 µm/100 g/m2  
 • Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g): ca. 52 mg/30 cm2  
 • Shore A/D-kõvadus: ca D 76 
 • Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504: ca 15% (500 µm kihipaksuse korral) 
 • Viskoossus: ca 1.700 mPas

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi DIN EN ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril 20°C

Kemikaaligrupp
1Bensiin, normaal- ja super- (standardi DIN EN 228 kohaselt) max 5 mahuprotsendibioalkoholiga>3 päeva
3Kütteõli (standardi DIN 51 603-1 kohaselt), kasutamata sisepõlemismootori õlid ja sõidukite kasutamata käigukastiõlid, küllastunud ja aromaatsete süsivesinike segud aromaatide sisaldusega < 20 massiprotsenti ja leekpunktiga >55°C>7 päeva
4Kõik süsivesinikud ja benseenisisaldusega segud max 5 mahuprotsendi benseeniga>1 päev
5Ühe- ja mitme-ekvivalentsed alkoholid (kuni max 48 mahuprotsenti metanooli), glükooleeter>1 päev
7bBiodiisel (standardi DIN EN 14214 kohaselt)>7 päeva
9Anorgaaniliste hapete kuni 10% vesilahused (karboksüülhapped) ja nende soolad (vesilahuses)>3 päeva
10Kuni 20% mineraalhapped ja nende soolad vesilahuses (pH< 6), välja arvatud vesinikfluoriidhape ning oksiidhapped ja nende soolad>7 päeva (V)
38% väävelhape>7 päeva (V)
Pidurivedelik DOT 4>3 päeva
Antifriis/glüsantiin>7 päeva
Sküdrool LD4>7 päeva (V)
Punane vein>7 päeva
(V) = muudab värvi
vastab Saksa Ehitustehnika Instituudi (DIBt) kontrollpõhimõtetele

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad sise- ja välistingimustes, kõvad betoonpinnad siseruumides.
Aluspind peab olema kuiv, piisava kandevõimega, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid.
Aluspinna survekindlus peab olema >25 N/mm2.

Tsementi sisaldavate, plastiga parendatud tasandusmasside puhul tuleb kontrollida, kas neile on võimalik kanda kattekiht, vajaduse korral tuleb valmistada katsepinnad.

Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud: betoon ja tsementpõrand: max 4 massiprotsenti (kaltsiumkarbiidi meetod). Kontrollmeetodid nimetatud väärtuste jaoks vastavad Saksa raudbetooni komisjoni remondidirektiivi 3. osa nõuetele.

Kõvad betoonpinnad peavad vastama tugevusklassile <IC 15 ja need ei tohi valitsevate temperatuuritingimuste ja mehaaniliste koormuste juures deformeeruda.

Piisava kandevõimega vanad EP- või tugevate PUR-põhised pinnakatted.

Teiste aluspinnaliikide või meetodite korral tuleb konsulteerida ettevõttega Disbon.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsete aluspindade ja kõva betooni korral:

Olemasolev aluspind valmistatakse ette, kasutades vähese tolmu tekkega jugapuhastusmeetodit (haavelpuhastus) ja samal ajal tolmu imedes. Väiksema kõvadusega kihtide eemaldamise aste oleneb jugapuhastusvahendi survest, liigist ja kogusest. Lihvimine on lubatud üksnes väiksemate kohtpindade (servatöötlus) korral, välja arvatud pinna ettevalmistamine teemantlihvimise tehnoloogiaga, et eemaldada väiksema kõvadusega kihid.

Lisaks tuleb järgida Saksamaa tasanduskihtide ja põrandakatete ühingu (BEB) töölehti KH-0/U, KH 3 ja Saksa raudbetooni komisjoni betoonist ehitusdetailide kaitse- ja remondidirektiivi 2. osa tabeli 2.5 eeskirju.

Mineraalsetes aluspindades olevad augud ja defektid täita segudega Disbocret ®-PCC või Disboxid EP, nii et pealispind oleks tasane.

Silikooni sisaldavate kattematerjalide kasutamine samas keskkonnas pole lubatud enne ega ka tööde teostamise hetkel samas ruumis, need võivad põhjustada defekte viimistluses.

Kiudusid sisaldavad aluspinnad (teras- või plastkiud) tuleb pärast kruntimist lihvida ja seejärel veel mitu korda kruntida, et saaks tekkida "tahilaadset" toimet.

Kõvade betoonpindade korral peab täiteaine olema pärast ettevalmistust vähemalt 75% ulatuses nähtaval. Piisava kandevõimega liikumatud EP-pinnad ja tugevad PU-pinnad tuleb puhastada ja lihvida või töödelda jugapuhastusega kuni valkja pinna tekkeni. Lihvimistolm tuleb põhjalikult eemaldada.

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Materjali valmistamine

Segage komponent A (põhimass) läbi,  samal ajal segamise ajal lisage komponent B (kõvendi), segage saadud segu aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 p/min) intensiivselt, kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Valage segatud materjal teise puhtasse anumasse ümber ja segage veelkord intensiivselt läbi (ärge töödelge toodet tarnepakendis). Materjali temperatuur peaks olema vahemikus 15-20°C. Materjali ei tohi lahjendada.

Vajaduse korral (nt vertikaalsetel pindadel kasutamisel) võib DisboPUR A 326-le lisada tiksotroopsusvahendina max 1 massiprotsenti toodet Disbon 913 PU-Stellmittel.

Segamisvahekord

Komponent A (põhimass) : Komponent B (kõvendi) = 5 : 2 massiosa

Pealekandmise meetod

Rulliga pealekanne, kasutades kõvakummist raaklit ja lühikese või keskmise karvapikkusega rulli.
Struktuurne pinnakate silumiskellu ja lahustikindla struktuurrulliga (jämedakoeline moltopreenrull). Kuna materjali kasutusaeg on lühike, tuleb see kiiresti ära kasutada. Segamiseks, peale kandmiseks ja järelrullimiseks või struktuurse pinna tekitamiseks on vaja vähemalt kolme inimest, suuremate pindade korral vastavalt rohkem.

Rullimisel ja struktuurse pinna tekitamisel pole rullijälgi võimalik täielikult vältida. Puistepindade korral tuleb puistekiht kanda peale ühtlase paksusega, vastasel korral tekivad struktuurierinevused. Pealispinna hindamiseks tuleb vajaduse korral valmistada konkreetsetes objektitingimustes näidispinnad.

Kasutades pealekandmisel hammasraaklit, ei kaasne valitud kolmnurkhammastusega automaatselt ette antud kulunormist kinnipidamine.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Mineraalsed aluspinnad kruntida pooride täitmiseks vahendiga Disboxid 462 EP-Siegel. Krobelised aluspinnad tuleb täiendavalt ühtlustada, kasutades kraapepahteldust (liivaga segatud krunt). Kõvastumise kiirendamiseks ja sellega seonduva kiirema ületöötluse võimaldamiseks võib lisada max 5,5% krunti Disboxid 903 EP-Rapid.
Olenevalt vajadusest võib alternatiivina kasutada ka tooteid Disboxid 420 E.MI Primer, Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler Neu.
Detailset teavet leiate vastavatest tehnilise informatsiooni lehtedest.
Kõvad betoonpinnad sisetingimustes kruntida tootega DisboPUR A 326, kasutades siledat kõvakummist kaabitsat või poorivaba raaklit. Krobelised, pooridega asfaltpinnad tuleb ühtlustada täiendava kraapepahteldusega, kasutades segu järgmistest toodetest:
DisboPUR A 326: 1 massiosa,
Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 massiosa. 
Objektil valitsevate soodsate tingimuste korral võib DisboPUR A 326 kanda otse mineraalsele aluspinnale ilma eelneva kruntimiseta. Sellisel juhul tuleb tingimata teha proovikatsetused, et kontrollida nakkuvust.

Sileda pealispinna kattekiht
Tehniline informatsioon 326 Valage DisboPUR A 326 pinnale, jaotage 2 mm kõvakummist raakliga ühtlaselt laiali ja rullige keskmise karvapikkusega rulliga ristisuunas ühtlaselt üle. Teine kiht tuleb peale kanda kõige varem kahe ja kõige hiljem 24 tunni pärast.

Libisemiskindel pealispind (R 11 V4)
Teostus samamoodi, nagu kirjeldatud sileda pealispinna all, kuid esimesele, veel värskele kihile (DisboPUR A 326) tuleb puistata kogu pinna ulatuses toodet Disboxid 943 Einstreuquarz. Pärast kuivamist eemaldage lahtine liiv. Lõplik pinnakate, jaotades toote DisboPUR A 326 pinnale ühtlaselt, tõmmates kummikaabitsaga vastassuunas ja rullides seejärel rulliga ristisuunas üle pinna.

Suurendatud kihipaksusega libisemiskindel pealispind
Lisage materjalile pärast ümbervalamist segades u 40 massiprotsenti toodet Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) ja valage materjal pinnale. Jaotage 3–4 mm kõvakummist raakliga ühtlaselt laiali. Umbes 10 minuti pärast puistake veel värskele kihile (DisboPOX A 326) kogu pinna ulatuses toodet Disboxid 943 Einstreuquarz. Pärast kuivamist eemaldage lahtine liiv. Lõplik pinnakate, jaotades toote DisboPUR A 326 pinnale ühtlaselt, tõmmates kummikaabitsaga vastassuunas ja rullides seejärel rulliga ristisuunas üle pinna.

Struktuurne pinnakate (R 10)
Esimene kiht samamoodi, nagu kirjeldatud sileda pealispinna all. Teise kihi jaoks lisage materjalile pärast ümbervalamist umbes 50 massiprotsenti toodet Disboxid 942 Mischquarz ja umbes 25 massiprotsenti toodet Disboxid 943 Einstreuquarz. Kandke segu roostevabast terasest kelluga pinnale ja tõmmake ühtlaselt laiali. Kohe pärast seda rullige jämedakoelise moltopreenrulliga ristisuunas üle. Selleks võib pinnal käia teravate naelkingadega.

Kulu

Kruntkiht
Mineraalsed aluspinnadVt vastavat tehnilist informatsiooni
Kõva betoonpind sisetingimustes
Krunt 
DisboPUR A 326

ca 400–600 g/m2
Kraapepahteldus 
DisboPUR A 326
Disboxid 942 Mischquarz 

ca 1,2 kg/mm/m2
ca 0,6 kg/mm/m2
Rullitud kattekiht, sile pealispind 
DisboPUR A 326

ca 400-600 g/m2 kihi kohta
Libisemisvastane rullitud kattekiht 
Aluskiht/esimene kiht: 
DisboPUR A 326  
Vahekiht/teine kiht: 
Disboxid 943 Einstreuquarz   
Viimistluskiht:
DisboPUR A 326


ca 400-600 g/m2

ca 3 kg/m2

ca 600-900 g/m2
Libisemiskindel suurendatud kihipakusega  
Chipsid: 
DisboPUR A 326 
Disboxid 942 Mischquarz 
Disboxid 943 Einstreuquarz 
Viimistluskiht:  
DisboPUR A 326 


ca 800 g/m2
ca 320 g/m2
ca 4 kg/m2

ca 600-900 g/m2
Struktuurne viimistlus
Esimene kiht: 
DisboPUR A 326 
Teine kiht:
DisboPUR A 326 
Disboxid 942 Mischquarz  
Disboxid 943 Einstreuquarz


ca 400-600 g/m2

ca 500-600 g/m2
ca 250-300 g/m2
ca 125-150 g/m2
Alternatiivina Disboxid 944 Einstreuquarz või Granitsplitt 0,5–1,0 mm 
Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. Katteviimistluse kulu puistega kaetud kihtidel varieerub olenevalt temperatuurimõjudest, peale kandmise viisist, tööriistadest ja erinevatest puistematerjalidest.

Töötlemisaeg

Temperatuur Kasutusaeg
5°C20-25 min
10°C20-25 min
20°C20-25 min
30°Cca 15 min

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur: vähemalt 3°C, max 30°C
Niiskusel (suhteline õhuniiskus >70%) on katalüütiline toime. See kiirendab reaktsiooni ja kahandab töötlemise aega.
Aluspinna temperatuur peab olema alati vähemalt 3°C kõrgem kui kastepunkti temperatuur

Ooteajad

Erinevate tööetappide vaheline ooteaeg peaks temperatuuril 20°C olema vähemalt 2,5 ja maksimaalselt 24 tundi.
Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida, kui sellele ei ole puistatud liiva. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab esitatud ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskusega 60% on pind umbes 2,5 tunni pärast kõndimiskuiv, umbes 48 tunni pärast täielikult mehaaniliselt ja keemiliselt koormatav, madalamatel temperatuuridel kestab see vastavalt kauem. Pealekantud materjali tuleb kõvastumisprotsessi ajal kaitsta niiskuse eest.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist ja tööseisakute korral tootega Disboxid 419 Verdünner

Sertifikaadid

 • Libisemisvastased omadused kontrollitud standardi DIN 51130 Strukturbeschichtung R 10 kohaselt, kontrollsertifikaadi nr: 127966-S/16 kuupäevaga 20.12.2016 
 • Libisemisvastased omadused kontrollitud standardi DIN 51130 Einstreubelag R 11/V4 kohaselt, kontrollsertifikaadi nr: 127967-S/16 kuupäevaga 20.12.2016 
 • Värvi ühilduvuse kontroll, katseprotokoll P10634 kuupäevaga 28.02.2017 
 • Klassifikatsioon tuletundlikkuse seisukohast standardi DIN EN 13501-11 kohaselt, katseprotokoll KB-Hoch-170385 kuupäevaga 28.02.2017 
 • Emissiooni katseprotokoll nr E-10448-001-002 kuupäevaga 23.12.2016

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass:
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pärast kasutamist pesta nahk põhjalikult. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mõned minutid ettevaatlikult veega. Kontaktläätsed võimaluse korral eemaldada. Seejärel edasi loputada. Püsiva silmaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

Kõvendi:
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik sissehingamisel. Võib ärritada hingamiselundeid. Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida tolmu / suitsu / gaasi / udu / auru / pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SISSEHINGAMISE KORRAL: viia isik värske õhu kätte ja kanda hoolt takistamata hingamise eest. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab isotsüanaate. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.
Kuivamata materjalijääkide puhul on tegemist erijäätmetega. EAK 080111

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 15 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

PU40

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.

Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutusega seotud töötlemisjuhiseid ning Disboni põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo 
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 16

DIS-326-015100 EN 13813:2002
Põranda-/pinnakate kunstvaigu baasil kasutamiseks siseruumides
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusB fl-s1
Söövitavate ainete vabanemineSR
VeeläbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakketugevus≥ B1,5
Löögitugevus≥ IR4

EN 13813
Standardiga EN 13813 „Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded" määratakse kindlaks nõudmised tasandusmörtidele, mida kasutatakse siseruumides asuvate põrandate konstruktsioonides. Kõnealune standard hõlmab ka kunstvaigupõhiseid pinnakatte- ja viimistlusvahendeid.

Tooted, mis vastavad eespool nimetatud standardile, tuleb tähistada CE-märgistusega. Märgistamine toimub pakendil. Ehitustoodete määruse kohase toimivusdeklaratsiooni leiate internetist veebiaadressilt www.disbon.de.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee