caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/246086/066471_Capadecor_ArteLasur_5_L.png

Capadecor ArteLasur

Kasutamisvalmis valgete osakestega akrülaatbaasil lasuurvärv sisetöödeks.

Kasutusala

Spetsiaalselt väljatöötatud väga atraktiivne lasuur sisepindade viimistluseks. Capadecor Arte-Lasur on patendiõigusega toode (Nr.:E93830019.1/TO98A000997). Lasuur koosneb heleda pigmendiga osakestest, mis ei segune teiste värvipigmentidega, luues heledal taustal kõrgväärtusliku ja mitmete värvuste optika.

Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Märghõõrde klass 2 (veega ja neutraalsete puhastusvahenditega pestav)
  • Võimaldab teha parandusi (väga hoolikalt)
  • Toonitav ColorExpress toonimismasinaga

Sideaine

Akrülaat- dispersioon

Pakendi maht

2,5l, 5l

Värvitoonid

Läbipaistev valgete osakestega

Toonimine
Võimalik toonida ColorExpress -masinates, 3D-süsteemis ca 350 värvitooni. Siinkohal peaks silmas pidama asjaolu, et lasuuri värvitoon võib tänu oma lasuursusele iseloomule, pealekandmise tehnikale, kihi paksusele ja aluspinna värvitoonile 3D-värvitooni originaalist erineda.

Läikeaste

Kuivanult siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,0 g/m2

Täiendavad tooted

Perlatec Gold/Silber

Pearl White/Red/Green/Blue

Switch Desert Light/Lagoon Water
Pärlmutterpigmendid efektsete pealispindade saavutamiseks. Ainult sisepindadele Arte-Lasur, Arte-Lasur Color ja Deco-Lasur glänzend värvides. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse (järgida tehnilist informatsiooni nr 816).

Perlateci kogus 2,5 liitri Arte-Lasuri kohta:
1% =   25 g
2% =   50 g
3% =   75 g
4% = 100 g
5% = 125 g

Perlateci kogus 5 liitri Arte-Lasuri kohta:
1% =   50 g
2% = 100 g
3% = 150 g
4% = 200 g
5% = 250 g

Vastavalt vahekihi omadustele ja värvitoonile kui ka Arte-Lasuri lisatud efektpigmendi kogusele on võimalik luua erinevaid pealispinnaefekte.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid ja osakesi.

Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa С, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspind peab olema vaba värvikontrastidest. Seepärast soovitame aluspinda eelnevalt töödelda kergelt imavate valge pigmendiga materjalidega.

Uutele klaaskiudtapeetidele või karedapinnalistele tapeetidele võib vahekihi kohe peale kanda. Palun järgige vastavat tehnilist informatsiooni  kasutatavate krunt- ja vahekihtide kohta.

Pealekandmise meetod

Kihtide pealekandmine:
Kruntkiht
  • Caparol-Haftgrund sileda pinna saavutamiseks
  • Putzgrund 610 või MultiStructurStyle struktureeritud pinna saavutamiseks
  • Capadecor Metallocryl INTERIOR metallioptika saavutamiseks

Viimistluskiht
Arte-Lasur on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Meie soovitame lasuuri pealekandmiseks kasutada pehmet harja (näiteks ovaalhari). Värv kanda peale lühikeste pintslitõmmetega. Peale lühikest kuivamisaega võib pealispinna kuiva harjaga (nt tolmu- või tapeedihari) üle siluda. Vastavalt soovitud optikale võib iga järgnevat värvitooni kanda eelmisele värvikihile märg-märjale-meetodil või juba kuivanud pinnale. Teistkordne lasuurkiht suurendab värviintensiivsust, heledate osakeste hulka ja  pinna vastupidavust. Teine pealekandmine toonimata  Arte-Lasuriga suurendab osakeste hulka ja värviintensiivsust.

Juhised värvimiseks
Sisepindadel kasutatavad lasuurid on läbipaistvad materjalid, mis lasevad aluspinna värvil ja struktuuril läbi kumada.  Seepärast on enne konkreetse pinna katmist soovitav teha proovikatmine. Parema kontrasti saavutamiseks kanda heleda krundi peale tume lasuurvärv. Juhul kui kasutatakse väga heledaid lasuuritoone või kui aluspind on tugevalt struktureeritud, ei pääse heleda pigmendiga lasuuriosakesed mõjule. Mida paksem on pealekantav lasuurikiht, seda intensiivsem on läige. Väga efektsete pindade saavutamiseks lisada lasuurile pärlmutterpigmente. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse. Pärlmutterpigmendid ühtlaselt sisse segada.

Kattekihtide ülesehitus

  • Kruntida kvartsi sisaldava Caparol-Putzgrund 610 kruntvärviga. Värv harjaga lühikeste pintslitõmmetena  peale kanda. MultiStructurStyle rulliga pinnale kanda (võimalik toonida ColorExpress toonimis- masinaga paljudesse värvitoonidesse).
  • Pärast kuivamist kanda peale viimistluskiht Arte-Lasuriga. Värv harjaga lühikeste pintslitõmmetena peale kanda.
  • Pärast lühikest kuivamist võib pinna kuiva, pehme harjaga üle siluda.

Kulu

Ca 110-170 ml/m2 lasuurikihi kohta sõltuvalt aluspinna karedusest.

Täpne värvikulu tuleks arvestada proovivärvimise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:
+5 ºC – aluspind ja ümbritsev õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja suhtelise õhuniiskuse juures 65% on pealispind kuiv ca 4 tunni pärast.

Tööriistade puhastamine

Pesta pärast kasutamist veega, vajadusel lisada pesemisvahendit.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke utiliseerida nagu  vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjali jääke võib utiliseerida olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/l): 200 g/l (2010). See toode sisaldab max 50 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrüülvaik- dispersioon, mineraalsed täiteained, vesi, kilemoodustamise abiaine, lisandid, konservandid.

Täpsemad andmed

vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

TTÜ raamatukogu

Eesti Lennuakadeemia