Tervislik
Interjöör
Tervislik
Interjöör

CAPAROL Samtex E.L.F. tooteseeria

Tervisesõbralik värvistandard

E.L.F. on tervisesõbralike värvide standard, mida Caparol on oma toodetes kasutanud juba üle 30 aasta. See on lühend saksakeelsetest sõnadest "emissionsminimiert und lösemittelfrei", mis tõlkes tähendab minimaalsete heitkogustega ja ilma lahustiteta.

Ajalooliselt lisati värvidele nende omaduste parandamiseks erinevaid orgaanilisel baasil lahusteid ja plastifikaatoreid, mille ülesandeks oli erinevate värviomaduste parandamine. Kahjuks paljud neist ühenditest aurustuvad aja jooksul ja satuvad õhku. See võib oluliselt mõjutada inimeste tervist. Tarbijate ohutuse huvides on Euroopa Liit kehtestanud teatud piirangud selliste ühendite kasutamisele. 2004. aastal kehtestas direktiiv 2004/42/EÜ lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormi värvides.

Alates 2010. aastast on määrustega sisevärvidele kehtestatud LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) maksimummäär 30 g/l. Samas, juba 1985. aastal – 25 aastat enne selle normi jõustumist, tõi Caparol turule esimese värvi, mis toodeti uuendusliku E.L.F. kontseptsiooni järgi.

E.L.F.

E.L.F. värvid sisaldavad alla 1 g/l LOÜ – 30 korda vähem kui EL piirväärtus, mis kehtestati 25 aastat pärast esimese E.L.F. värvi ilmumist:

  • Kuivamisel eraldub värvist ruumi õhku praktiliselt ainult vesi
  • Värvid on palju sõbralikumad nii maalri kui ka ruumide elanike tervisele
  • Värvid ilma plastifikaatoriteta

E.L.F. plus

E.L.F. plus on uusima põlvkonna Caparoli standard värviohutuse valdkonnas vastavalt VdL-RL 01 praegusele versioonile:

  • Ilma säilitusaineteta
  • Ilma plastifikaatoriteta
  • Ilma lahustiteta
  • Minimaalsete heitkogustega