Loobu otsingust
Arhitektuuri-
mälestised
Arhitektuuri-
mälestised

Ajaloo- ja arhitektuurimälestiste restaureerimine

Süsteemlahendused ajalooliste hoonete restaureerimiseks

Arhitektuurimälestiste restaureerimine ja konserveerimine on tegevusala, mis seab planeerijatele ja kaasatud professionaalidele eriti kõrged nõudmised. Sõltuvalt arhitektuurimälestise säilitamise ülesandest ja konkreetsetest kahjustustest tuleb valida sobivad tehnoloogiad ja materjalid.

Sel eesmärgil pakuvad Caparoli pädevad konsultandid oma nõuandeid ja abi.

Saneerimiskrohvide süsteem

Histolith® Trass-Sanierputzsystem

Histolith® Trass-Sanierputzsystem sobib niiskete ja soolakahjustustega välis- ja sisemüüritiste krohvimiseks. Ehitisele kahjulikud soolad ladestatakse saneerimiskrohvi suurtesse pooridesse. Kui ilmastik soodustab kuivamist, on sel moel võimalik saavutada niiskel müüritisel soolaeraldiseta ja kuiv pealispind.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem ei sobi maapinnaga otseselt ühenduses olevate ehitusdetailide tihendamiseks ning surve- ja suurvee ning pinnaniiskuse kahjustava mõju vastu. Nimetatud juhtudel tuleb ehitusdetailid eelnevalt sobival viisil tihendada. Sama kehtib ka juhul, kui müüritis on ülespoole tõusva niiskuse tõttu niiskusest väga tugevasti läbi imbunud. Histolith® Trass-Sanierputzsystem tooted ei ole mõeldud kastevee poolt tekitatud kahjustuste vältimiseks.

Süsteemi komponendid:

Süsteemi ülesehitus:

Histolith® Trass-Sanierputzsystem kattekihtide ülesehitus ja paksus olenevad müüritise soolakahjustuse astmest.

Lisainfo leiad siit.