caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210388/061105_Caparol_Samtex_3_LV.png

CAPAROL Samtex 3 E.L.F

Sügavmatt dispersioonvärv siseruumidesse. Väga hea katvus ja äärmiselt valge värvitoon.
 • Kasutusala

  Siledate, sügavmattide pindade loomiseks sisetöödel. Värv sobib ideaalselt lagedele ja seintele. Värv, mille koostis ja omadused on valitud siseviimistleja tervise kaitsmiseks.

  Omadused

  • Äärmiselt valge
  • Vähem pritsmeid
  • Sügavmatt, mittepeegeldav
  • Lihtne pealekandmine, täiuslik tulemus
  • Pikem avatud aeg pinna töötlemiseks
  • Suurepärane katvus juba pärast esimest kihti
  • Samal päeval saab pinnale kanda kaks kihti
  • Veepõhine, E.L.F. = tervisesõbralik, lõhnatu, lahustivaba ja minimeeritud emissiooniga
  • Vähem kollasust
  • Lihtsam/kergem töö rulliga
  • Ühtlane lõpptulemus

  Sideaine

  Sünteetilise vaigu dispersioon

  Pakendi maht

  1,25 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

  Värvitoonid

  Baas 1 (valge) võib kasutada toonimata. Baas 3 kasutada ainult toonitud kujul.

  CAPAROL Samtex 3 on võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides. Värvitooni erinevuste vältimiseks kontrollida toonitud toodet enne pealekandmist. Intensiivsete ja puhaste värvitoonide, nagu kollane, oranž, punane jne katvus on väiksem. Nende värvitoonide puhul on soovitatav teostada eelnev kattev, valgel baasil (baas 1) põhinev, pastelltoonis värvimine. Võib osutuda vajalikuks teistkordne, lõplik katmine.

  Läikeaste

  Sügavmatt, standardi DIN EN 13300 järgi

  Säilitamine

  Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

  Märghõõrdeklass

  Klass 2, standardi DIN EN 13300 järgi

  Kontrastsus

  Kattevõime klass 2 värvikulu juures 6 m2/l

  Suurim tera suurus

  Peen (< 100 µm)

  Tihedus

  ca 1,5 g/cm3

  Veeauru läbilaskvus (sd- väärtus)

  sd < 0,2 m

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III
  Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivased ning imavad krohvid kruntida tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või CapaSol Konzentrat.

  Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV ja P V
  Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol TiefGrund TB.

  Kipsist ehitusplaadid
  Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund.


  Kipskartongplaadid
  Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad immutatakse krundiga Caparol TiefGrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG, Caparol SamtGrund või CapaSol Konzentrat. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund.

  Betoon
  Eemaldada võimalikud määrdejäägid, samuti tolmavad ja mahapudenevad jäägid.

  Poorbetoon
  Kruntkiht teha tootega Capaplex, lahustatud veega vahekorras 1:3.

  Silikaattellis ja tellismüüritis
  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Kandvad pinnad
  Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Suure poorsusega, liivastele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiSilan TiefGrund või CapaSol Konzentrat.

  Mittekandvad pinnad
  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted eemaldada. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol Haftgrund EG või Caparol SamtGrund. Suure poorsusega, liivastele ja imavatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund või CapaSol Kontzentrat. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB või Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid
  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid
  Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol TiefGrund TB või Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Liimvärvid
  Pesta kuni aluspinnani maha. Pind kruntida tootega Caparol TiefGrund TB või Caparol Dupa-Putzfestiger.

  Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
  Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta veega ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda tootega Dupa-inn No. 1.

  Hallitusega kaetud pinnad
  Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatox ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W.

  Puit ja puitmaterjalid
  Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega Capacryl või tootega Capadur Color.

  Väikesed defektid
  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol Glättspachtel (kuni 3 mm kihi kohta) ning vajadusel kruntida pind üle.

  Pealekandmise meetod

  Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

  Soovitused õhuvaba pihustamiseks
  DüüsRõhkLahjendamine
  Standard 517200 bar0–10%
  HEA 515–517120–140 bar0%

  Lahjendamine sõltub masina võimsusest (maksimaalne jõudlus/vool) ja pihustusmeetodist.
  Düüsi nurk ja suurus sõltuvad pihustuskiirusest (et saavutada eeldatav kihi paksus).

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt- või vahekiht
  Caparol SamtGrund või CAPAROL Samtex 3 E.L.F., vedeldada max 5% veega. Väga ebaühtlaselt imavate pindade puhul lahjendada max 10% veega. 

  Lõppkiht
  CAPAROL Samtex 3 E.L.F. lahjendamata kujul.

  Kulu

  Ca 90 ml/m2  ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
  Min +5 °С aluspind ja õhk, kuid mitte kõrgem kui +30 °С

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 2–4 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega; kõrgem temperatuur ja madalam õhuniiskus lühendavad. Värv ei tohi kiirelt kuivada.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida märg-märjale meetodil.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2Hisotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

  Jäätmekäitlus

  Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

  Koostis

  Polüvinüülatsetaatdispersioon, polüakrülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, titaandioksiid, vesi, lisandid, säilitusained.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Rakvere Riigigümnaasium

  Hotell L’Embitu

  Grobiņa algkool

  Läti Rahvusraamatukogu

  Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

  Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

  Läti Ülikooli raamatukogu

  Liepāja Riiklik Tehnikum

  Inspireeriv Fotografiska…

  Metropol Spa Hotelli meelirahustav…