caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/233144/064133_DisboPOX_W_447_10kg.png

DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz

Veega lahjendatav kahekomponentne kõvast epovaigust pinnakate seintele ja sõidetavatele, väikese või keskmise koormusega põrandatele

Kasutusala

Põrandad
Sõidetavatele mineraalsetele pindadele ja kõvadele asfaltpindadele tööstus- ja tootmisruumides, nt majandusruumides, katlaruumides, ladudes, arhiivides, hoidlates, koridorides, evakuatsioonikäikudes, varutreppidel, sotsiaalruumides. Vahekihina Disboxid ArteFloori põrandakattesüsteemis.

Seinad
Mineraalsetele pindadele, millel on sage kokkupuude kemikaalide, desinfektsioonivahendite või niiskusega, nt haiglates, ventilatsioonišahtides, laborites, toiduainetetööstuse tootmisruumides. Vahe- ja lõppkihina Capaver Glasgewebe ja Capadecor AkkordVlies- Z süsteemis.

Omadused

  • Vastupidav desinfektsioonivahenditele
  • Sobib kasutamiseks toiduainetööstuses
  • Dekontamineeritav vastavalt standardile DIN 25 415
  • Difusioonivõimeline
  • Minimeeritud emissiooniga

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Sideaine

Veega lahjendatav kahekomponentne kõva epovaik

Pakendi maht

Standard:
5 kg, 10 kg kombineeritud plastpakend, 40 kg pakend (komponent A: 24 kg plastanum; komponent B: 16 kg plastämber)

ColorExpress:
10 kg kombineeritud plastpakend

Värvitoonid

Standard:
5 kg: ränihall (ca RAL 7032)
10 kg: ränihall (ca RAL 7032), betoonihall (ca RAL 7023), helehall (ca RAL 7035), ahhaathall (ca RAL 738), kreemikas valge (ca RAL 9001), valge
40 kg: ränihall (ca RAL 7032),  helehall (ca RAL 7035), ahhaathall (ca RAL 738)
Muud värvitoonid tellimisel.
ColorExpressi värvitoonid:
Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinatega üle 21 000 värvitoonis. Luksuslik värvivalik tänu FloorColor plus kollektsioonile. Olenevalt värvitoonist segada ColorExpressi masinates baasvärv 1, 2 või 3. UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda. Tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul võib esineda ajutist pigmendikadu-  soovitav teha läbipaistev viimistluskiht.

Läikeaste

Siidjasläikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 2 aastat. Enne kasutamist hoida materjali ca +20 °C juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 35 µm/100 g/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 40 000

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

99 mg/30 cm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalidekindluse tabel standardi DIN 53 168 järgi temperatuuril +20 °C
 7 päeva
5% äädikhape+ (V)
10% soolhape+ (V)
≤10% väävelhape+ (V)
10% sidrunhape+
25% ammoniaagi vesilahus+
Kaltsiumhüdroksiid+
Küllastunud raud(III)kloriidi lahus+ (V)
2% lüsoformi lahus+
35% magneesiumkloriidi lahus+
Destilleeritud vesi+
Küllastunud keedusoola lahus+
Lakibensiin (tärpentiin)+
Puhastusbensiin+
Kütteõli ja diislikütus+
Coca-Cola+ (V)
Kohv+ (V)
Punane vein+ (V)
Trafoõli+
Märkide seletus:
+ = vastupidav, (V) = muudab värvi

Sobivad aluspinnad

Põrandad
Kõik mineraalsed aluspinnad (nt betoon, tsement-, anhüdriitpinnad) ja kõvad asfaltpinnad siseruumides.

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Kõvad tasanduskihid ja pinnad, kus on kasutatud keemilisi lisandeid, tuleb tugeva mehaanilise meetodi käigus ette valmistada. Vajadusel teha proovikatmine.

Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud:
betoon ja tsementpind: max 4 massiprotsenti (CM-meetod)
anhüdriitpind: max 1 massiprotsenti (CM-meetod)

Asfaltpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda.

Seinad
DisboPOX W 447 sobib kasutamiseks klaaskiudkangastel Capaver Glasgewebe ja Capaver AkkordVlies-Z ning toodetel DisboFEIN 332 Spachtel, DisboCRET 505 Feinspachtel ja Caparol-Akkordspachtel KF.

Krohvide sobivust, mis kuuluvad ehitussegude rühmadesse PII ja PIII, tuleb kontrollida kohapeal. Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 0,8 N/mm2. Väikseim üksikväärtus ei tohi olla alla 0,5 N/mm2.

Kuna viimistluskiht ei moodusta tihenduskihti, tuleb niisketes ruumides veenduda, et aluspinnal ning kasutataval pahtlimassil oleks piisav niiskuskindlus.

Teiste aluspindade või töötlemismeetodite korral palume nõu pidada Caparoli konsultandiga.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind ette valmistada sobivat meetodit kasutades, nt töödelda liivapritsiga või freesida, nii et ta vastaks eelnimetatud nõuetele.

Mittekandvad, jahused, tugevalt määrdunud pealispinnad, nt õli, rasva, kummitriipude jne läbi, klaasjas tsementkivi tuleb eeltöödelda intensiivse mehaanilise meetodiga. Õliplekid eemaldada tavapärase rasva lahustava ainega.

Asfaltpindade täiteaine peab pärast pinna ettevalmistamist olema nähtav vähemalt 75% ulatuses.

Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid eemaldada.

Jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga kuni heledate joonteni. Alternatiivina võib pinna lihvimispadjaga matistada ja tootega Disbon 481 EP-Uniprimer kruntida. Kaetavale pinnale ei tohi jääda jääkaineid, hooldusvahendeid jms. Difusioonivõimeliste vanade viimistluskihtide ületöötlemisel jälgida, et tervel süsteemi ülesehitusel oleks piisav difusioonivõime.

Aluspinnas olevad praod ja augud täita Disbocret®-PCC või Disbon EP segudega.

Silikooni sisaldavaid materjale enne immutamist ja immutamise ajal ümberkaudsetel pindadel mitte kasutada, kuna need võivad põhjustada pealispinna defekte.

Järgida BEB-töölehte KH-0/U, BEB-töölehte KH 2 ning Saksamaa Raudbetooni komitee Renoveerimisjuhised Osa 2 tabelit 2.5.

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Materjali valmistamine

Põhimass läbi segada, seejärel lisada kõvendit ning aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni segu on saavutanud ühtlase triipudeta värvitooni. Segu teise, puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada.  Vahe- ja kattekihiks kasutatavat materjali ei tohi lahjendada.

Segamisvahekord

3 massiosa põhimassi ja 2 massiosa kõvendit

Pealekandmise meetod

Segu kantakse pinnale pintsliga, rulliga (tekstuurne polüamiidist rull, karvapikkus 11 mm, lisaks kasutada värviresti) või pihustamistehnikas (airless-töövahendiga, min 50 bar, düüs 0,015–0,017 tolli, pihustusnurk 45°, üle rullida).

Ühtlase optilise välimuse saavutamiseks töödelda alati "värske-värskele" meetodil. Rulliga töötlemisel kanda materjal ühtlaselt pinnale (hoida kinni etteantud matejali kogusest) ning ristitõmmetega pind üle rullida. Suurematel pindadel töötada mitmekesi. Teineteisega kokku puutuvatel pindadel kasutada alati ühe partii tooteid.

Ekstreemsed viimistluskihi paksuste erinevused ühes tööetapis võivad põhjustada kuivamisprobleeme ja materjali püsima jäämist.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
Mineraalsed aluspinnad kruntida tootega DisboPOX W 443 võiDisboPOX W 402. Krunt kanda pinnale harjaga. Kui difusioonivõimeline ülesehitus ei ole nõutud, siis võib pinna kruntida tootega DisboXID 420 või DisboXID 462.

Kõvad asfaltpinnad kruntida tootega DisboPOX W 447, mis on lahjendatud ca 5-10% veega. Mehaaniliselt töödeldud, mineraalsed aluspinnad võib kruntida tootega DisboPOX W 447, mis on lahjendatud ca 5-10% veega, kui on tagatud piisav kande- ja imamisvõime.

Nõrgalt imavad seinapinnad (Capaver Glasgewebe, Capaver AkkordVlies-Z, DisboFEIN 332, DisboCRET 505, Caparol-Akkordspachtel KF) kruntida tootega DisboPOX W 447, mis on lahjendatud max 5% veega.

Kraapepahteldus
Kareduse eemaldamiseks tasandada pind peale kruntimist kraapepahteldamise teel.
DisboPOX W 402: 100 massiosa,
DisboADD 940: 240 massiosa
või
DisboPOX W 453: 100 massiosa,
Vesi: 2 massiosa,
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 0,1–0,4 mm: 20 massiosa.
Pahtlimass valada krunditud pinnale, silumiskelluga ühtlaselt laiali jaotada ning tõmmata tugevalt kelluga üle terade.

Kattekiht
Vahe- ja lõppkiht kanda pinnale lahjendamata kujul. Nõrgalt katvate väritoonide (nt kollane, oranž või punane) korral arvestada rohkemate tööetappidega. Vajadusel kanda esimese kihina pinnale hästi kattev kruntvärv.


Libisemiskindel pealispind
Libisemiskindluse klass R 9 saavutatakse ilma täiendavate meetmeteta.

Pealispind
Värskele kattele puistata DisboADD 948 Farbchips 2–4 mm helbed ja pärast kuivamist töödelda pind siledaks tootega DisboPUR 458 või – kui soovitakse libisemiskindlat pinda – lisada sellele 3 massiprotsenti toodet DisboADD 947 Glasperlen.
Alternatiiviks on lisada toodet DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm (Fast Chips) ilma täiendava kattekihita.

Kulu

Kruntkiht 
Mineraalsed aluspinnad
DisboPOX W 443 või
DisboPOX W 402, 50-100 % veega lahjendada 
ca 200 g/m2
ca 150 g/m2
Asfaltpinnad
DisboPOX W 447
5-10 % veega lahjendada
ca 200 g/m2
Capaver Glasgewebe ja Capadecor AkkordVlies-Z
DisboPOX W 447
max 5 % veega lahjendada
ca 120–200 g/m2
Kraapepahteldus
DisboPOX W 402
DisboADD 940
ca 550 g/mm/m2
ca 1300 g/mm/m2
või 
DisboPOX W 453
DisboADD 942
ca 1040–1200 g/mm/m2
ca 210–240 g/mm/m2
Kattekiht
Põrandad (R10)
DisboPOX W 447
ca 200–250 g/m2 kihi kohta
Libisemiskindlad põrandad (R10)
DisboPOX W 447
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75–150 µm (Slidestop)
ca 250 g/m2
ca 10 g/m2
Seinapinnadca 120–200 g/m2 kihi kohta
Pealispinnad (põrandad)
Helbed
DisboADD 948 Farbchips, 2–4 mm, või
DisboADD 8255 Farbchips, 1–2 mm (Fast Chips)
ca 30 g/m2
ca 30 g/m2
Sile pealispind
DisboPUR W 458
ca 130 g/m2
Libisemiskindel pealispind
DisboPUR W 458
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75–150 µm (Slidestop)
ca 130 g/m2
ca 4 g/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.
Alternatiivina kasutada toodet  DisboPOX 447, 5-10 % veega lahjendatult, või toodet DisboXID 420 või DisboXID 462 .
Kontaktil autorehvidega võib esineda toonimuutusi.

Töötlemisaeg

+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 90 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam pikendab segu kasutusaega.

Kuivamise ajal hoolitseda hea ventilatsiooni eest, kuna eralduva vee tõttu võib tõusta ruumi niiskustase. Vältida tuleb tuuletõmbust!

Tähelepanu! Töötlemisaja lõpp ei ole optiliselt nähtav ega ära tuntav. Aja ületamise tulemusena muutub läikeste ja värvitoon, mõju avaldub ka vastupidavusele ning halveneb nakkuvus aluspinnaga.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C ja mitte kõrgem kui +30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt +3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteajad erinevate tööetappide vahel peavad temperatuuril +20 °C olema vähemalt 6 tundi ja ei tohi ületada 48 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb eelnevalt pealekantud kiht üle lihvida. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 6 tunni pärast kõndimiskuiv, ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.
Kõvastumisprotsessi kestel (ca 24 tundi temperatuuril +20 °C) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneb nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside ajal vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Kehtivad sertifikaadid väljastatakse päringu alusel.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode!

Komponent A (mass)
: võib esile kutsuda allergilisi nahareaktsioone. Arsti poole pöördudes näidata pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kanda kaitsekindaid/silmadekaitset. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab: m-fenüleenbis(metüülamiin), 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin.

Komponent B (kõvendi): sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.
Materjalijäägid: massil koos kõvendiga lasta kõvastuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid. Mitte kõvastunud materjalijäägid on erijäätmed.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 15 g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 1/uus klassifikatsioon alates 2019: RE 10

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH 

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-447-001248 EN 13813:2002
Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Korrodeerivate ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakkevõime≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4


EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" (jaanuar 2003) on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.

Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE-tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.disbon.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Grobiņa algkool

Läti Rahvusraamatukogu

Caparol Tondiraba jäähallis

TTÜ raamatukogu