caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/245733/066335_caparol-185-new_NOE_LV.png

Capatect Dämmkleber 185

Mineraalne kuivsegu soojusplaatide liimimiseks

Kasutusala

Soojustusplaatide liimimiseks mõeldud liimimissegu Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemides A ja B

Omadused

  • Tuletundlikkus: mittepõlev ja raskesti süttiv vastavalt SILS ülesehitusele
  • Väga hea veeauruläbilaskvus
  • Pikk pealekandmisaeg 
  • Hea kinnituvus
  • Keskkonnasõbralik
  • Optimaalne terakoostis
  • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
  • Astmestatud ja tasakaalustatud kvarts- ja kaltsiittäiteainete ning mineraalsete kerglisandite kombinatsioon
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

25 kg kott, 800 kg One-Way konteiner, 1,3 t BigBag, 7 t tornhoidla (silo) OneWay-konteinerite jaoks võib kaitseks ilmastikumõjude eest soovi korral tellida kaitsekatted (materjal nr 80 75 34).

Värvitoonid

Punakashall

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna külma eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest, 12 kuud vähese kromaadisisaldusega. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Tihedus

õhu käes kuivades ≈ 1700 kg/m³

Survetugevus

βd  ≈ 24 N/mm2

Paindetugevus

≈ 5–6 N/mm2

Toote nr

185

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad.
Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada.
Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect Dämmkleber 185 võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, aga ka võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni.
Umbes 10 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5,5 - 6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 tundi.  Juba tahenema hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Ca 4 – 4,5 kg/m2
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.
Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud– st umbes üks päev. Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 2–3 päeva pärast. Capatect Dämmkleber 185 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga.

Tähelepanu: Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!
Vooluühendus: 400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga).
Veeühendus: Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.
Vee läbivool: ca 200 l/h. Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Soojustusplaatide liimimine

Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Kuni ± 1 cm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis.
Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega.Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18550 ning DIN 18350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Tähelepanu!

See mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud katta kaitsekiledega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel tuleb kinni pidada standardite DIN 18 550 ning DIN 18 350, ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa nõuetest. Konteineri ja tornhoidla kasutamisel järgida ka kaasasolevaid juhendeid.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed. Jäätmekäitluskood 17 09 04.

Ohutus- ja transporditähised

Ohumärk: Xi - "Ärritav”
Sisaldab tsementi.
Vt toote ohutuskaarti.

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Jurmala Riigigümnaasium, Läti

Tiskreoja – tuleviku elurajoon

Raemõisa – roheline kodu linnapiiril

Korterelamu uues kuues, Tallinn, Eesti

Elamukvartal Urban, Vilnius, Leedu

Füüsikute maja, Vilnius, Leedu

Elamukvartal, Mārupē, Läti

Live Square kvartal, Vilnius, Leedu

Korterelamu, Vilnius, Leedu

Elamukvartal Tonkuno, Kaunas, Leedu

Elamukvartal Grigalaukio dominija,…

KANSO elamukvartal, Vilnius, Leedu

Eramajad, Pašiliai, Leedu

Vilniuse lütseum, Vilnius, Leedu

Daugavpilsi ülikool, Daugavpils, Läti

Daugavpilsi büroohoone, Läti

Kortermaja, Klaipėda, Leedu

Hubane elamine heade mõtete linnas

Küti kvartal

Kodulahe kvartal

Kesk-Peetri – elukvartal Tallinna…

Kodu Tartu linna roheluses

Büroohoone Liepynas

Uus ja kaasaegne kvartal

Žvėryno vakarai – unikaalne korterelamu…

Lucky Homes – skandinaavia stiilis…

Baltas lapas elamukvartal Vilniuses

Hotell L’Embitu

Paupyse kvartal, Vilnius

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Villa Linnea, Riia

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika…

Pikaliiva – järveäärne looduskaunis…

Tellisviimistlusega korterelamu Laagri…

Das Haus – moodne elukeskkond südalinnas

Villa Magnolia, Riia

Kaasaegsed fassaadilahendused ajaloolise…

Süsteemne lahendus fassaadi…

Omanäolised tellisviimistlusega…

Vastupidav korterelamu fassaad

Ilmastikukindel fassaad Tartus

Inspireerivad Meldorferi lamelltellised

Vaba Lava

Kalamaja residents

Kentmanni põik 3 korterelamu

Kaunis kollane fassaad Mustamäe…

Kadrioru residentsid - Raua 34