caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/121355/042825_CP_Akkordspachtel_SXL_fuer_innen_25kg.png

Caparol Akkordspachtel SXL

Heade täiteomadustega kasutusvalmis kunstvaik-pahtel sisetöödeks.

Kasutusala

Heade täiteomadustega pritsitav pahtel professionaalseks kasutamiseks eelkõige kohtbetoonil, lubiliivakiviplokkidest , poorbetoonist elementidel ja kipsplaatidel (kipskartongplaadid). Sobib pindade saavutamiseks, mis kuuluvad kvaliteediklassi Q3 või Q4 vastavalt BVG infolehe nr. 2 ja BFS-i infolehe nr. 12 eeskirjadele.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Suur nakkevõime
  • Kuivamine sarvkõvaduseni, mitte sadestuv
  • Kuivalt lihvitav, märjalt vilthõõrukiga töödeldav
  • Difusioonivõimeline
  • Pealekandmisel ja tasandamisel kergesti töödeldav
  • Raskesti süttiv (B1) vastavalt standardile DIN 4102

Sideaine

Kunstdispersioon vastavalt normile DIN 55945

Pakendi maht

25 kg polüetüleenkott,  25 kg ämber

Värvitoonid

Loomulik valge. Toonitav CaparolColori täistoon- ja toonimisvärvidega või Amphibolini täistoon- ja toonimisvärvidega (AVA) kuni 5 % ulatuses. Kui toodet tellitakse ühes pastelses värvitoonis 1000 kg või rohkem, on võimalik selle tehases toonimine.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 315 µm

Täiendavad tooted

Caparol- Füllspachtel P, niiskete ruumide jaoks Histolith Renovierspachtel, Histolith Feinputz, Capatect- Feinspachtel 195; Capatect ArmaReno 700

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3. Olenevalt aluspinnast ja selle omadustest tuleb pind enne pahteldamist sobiva krundiga kruntida. Järgida tehnilist informatsiooni nr. 650 „Aluspinnad ja nende ettevalmistamine”. Vanad läikivad kandvad viimistlused tuleb karestada.

Pealekandmise meetod

Pritsimine: kasutades võimsaid pritsimisseadmeid, on seina- ja laepindade, nt taribetooni, sileda kohtbetooni ja poorbetooni, samuti kipsist ehitusplaatide ja kipskartongplaatide viimistlemine õhukesekihilise krohvimise meetodil ratsionaalne ja ökonoomne.

Töökäik
Caparol- Akkordspachtel SXL kanda pritsimismeetodil küllastumiseni kogu töödeldavale pinnale ja siluda koheselt sobiva terassiluriga. Caparol- Akkordspachtel SXL on pärast kuivamist niisutades vilditav või kuivalt lihvitav. Pärast ühtlaselt kaetud pahteldatud pindade täielikku kuivamist võib asuda Caparol- Akkordspachtel SXL pihustamise juurde varieerides katte struktuuri peenest jämedani. Pinnastruktuur sõltub materjali lahjendusastmest ja pritsimisseadme düüsi läbimõõdust. Pahtli struktureerimine pritsimismeetodil on eriti soovitatav lagede puhul, mida edaspidi enam ei töödelda.

Erijuhised pinna ühtlaseks pahteldamiseks ja pritsimiseks
Suurte ruumide puhul tuleb enne seinapindade krohviga pritsimist tasandada lagi. Sellisel juhul tuleks aga seinte ülaosa pritsides töödelda ja tasandada kõrguseni, mis on kättesaadav põrandalt. Seejärel kantakse pahtel pritsimismeetodil seina alumisele osale ja tasandatakse samuti. Pärast tasandamist ja kerget kuivamist töödelda kõik nurgad märja radiaatoripintsliga. Olemasolevad mullid või pahtlikuhjatised käsitsi järelpahteldada. Nähtavale ilmuvatele roosteplekkidele kanda pärast pahtlimassi täielikku kuivamist tuppimismeetodil sobivat korrosioonitõrjevahendit, nt toodet  Capalac AllGrund. Lagede väga siledad betoonpinnad, millel ei ole servasid ega tühikuid, võib pritsida ilma pinda eelnevalt tasandamata.

Kattevahendid
Akna- ja ukseavade katmiseks sobivad kilega kaetud vastavalt mõõdule valmistatud puuraamid. Põrand kaetakse raskete kattematerjalide abil.

Kattekihtide ülesehitus

Enne Sylitol Bio- Innenfarbega katmist tuleb pind kruntida tootega Caparol Haftgrund. Pahtliga Caparol- Akkordspachtel SXL kaetud pindu võib pärast korralikku kuivamist eelneva kruntimiseta värvida kõigi sobivate Caparoli dispersioon- ja lateksvärvide ning Capacryl akrüüllakkidega. Enne järgnevat katmist plastiliste masside, klaaskiud-seinakatete või tekstiilseinakatetega tuleb kruntida tootega Caparol- Haftgrund, enne kunstvaigupõhiste krohvide pealekandmist aga tootega Putzgrund 610.

Kulu

Pealekandmine pritsimise teel:
ca 1600 g/m2/mm paksuse kihi kohta
Pinna struktureerimine pritsimise teel:
500–800 g/m2 vastavalt soovitud struktuurile

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+5 °C aluspind ja õhk. Materjali temperatuur töötlemise ajal > +10 °C.

Töörühm ja tööjaotus
Viimistlejate rühmas on 2–3 inimest: 1 neist töötab pritsimisseadmega ja katab pinna kihiga, 1 tööline silub pealekantud materjali ühtlaseks ja tasandab seejärel pinna. 1 tööline vastutab pritseseadme varustamise eest materjaliga.

Sobivad pritsimisseadmed ja kompressorid
Caparol- Akkordspachtel SXL on töödeldav pritsimis- ja võimsate airless- seadmetega.
Airless- seadme pihustitelt eemaldada kõik filtrid.
Düüs: 0,039 - 0,052 tolli
Rõhk:     ca 150-180 bar
Airless- seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud suurendatud läbilaskevõimega pihusteid. Nende seadmete puhul  tuleb tagada materjali temperatuur +10° C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Olenevalt ehitise niiskusest, temperatuurist ja kihi paksusest ca 12- 48 tundi.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhasta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Caparol- Akkordspachtel SXL ei sobi kasutaimseks niisketes ruumides. Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võib esineda väheseid värvitooni erinevusi. Kui peale kantakse struktureeritud kiht, mis jääb värvimata, on pahteldamisel ja struktureerimisel soovitatav kasutada samade tootenumbritega pahtleid. Krohvipritseseadmete kasutamisel võivad eelkõige uued tigukonveierid ja voolikud kuluda. Palun järgige krohvipritseseadme tootja soovitusi. Kui toodet kasutatakse seinapindade struktureerimiseks, tuleks pinnakate Caparoli dispersioonvärvidega üle värvida. Nii saavutatakse suurem vastupidavus, mis seinapindade puhul on sageli vajalik.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Pritsimisel pihustussudu mitte sisse hingata. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 02

Koostis

Polüakrülaatvaik, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, kelmemoodustamise abiaine, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Jurmala Riigigümnaasium, Läti

Riia Turisimi ja Loomemajanduse Tehnikum

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Läti Rahvusraamatukogu

Läti Ülikooli raamatukogu

Metropol Spa Hotelli meelirahustav…