caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/261485/069839_Caparol_Glattspachel_25_LAT_20211004_EE.png

Caparol Glättspachtel

Kasutusvalmis dispersioonpahtel sisetöödeks

Kasutusala

Universaalne maalripahtel suurte ebatasasuste, kahanenud kohtade ja praegude pahteldamiseks; betooni, krobeliste ja kahjustatud krohvitud pindade lauspinnaliseks pahteldamiseks. 

Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga 
  • Hea püsivus
  • Kuivhõõrdekindel, kuivamisel ei kahane
  • Kuivalt ja märjalt lihvitav
  • Difusioonivõimeline
  • Pealekandmisel ja tasandamisel kergesti töödeldav

Sideaine

Kunstdispersioon standardi DIN 55945 järgi.

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Helehall

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest. 

Tehnilised andmed

Suurim tera suurus 160 µm

Sobivad aluspinnad

Alusipinnad peavad olema kuivad ja puhtad mustusest ja nakkumist takistavatest ainetest.
Sõltuvalt aluspinna omadustest on vajalik enne pahteldamist kanda peale sobiv krunt (vt TI 650 "Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistus"). Vanad läikivad viimistluskihid lihvida. 

Pealekandmise meetod

Käsitsi pahteldamine
Caparol Glättspachtel enne pealekandmist põhjalikult läbi segada ning kanda peale roostevabast terasest kellu abil. Pärast kuivamist pind niisutada ja viltida või kuivaks lihvida. Sobiva viskoossuse saavutamisel (segada max 5-10% veega) võib Caparol Glättspachtelit peale kanda ka pihustusseadmega.

Sobivad pihustusseadmed
Krohvipihustusseadmed ja võimsad airless-seadmed.
Airless-seadmetelt eemaldada kõik filtrid.
Sobivad düüsid läbimõõduga 0,035-0,045''.
Rõhk ca 150-180 bar.
Airless-seadme puhul kasutage pahtlimassile tootja poolt soovitatud läbilaskevõimega pihusteid. Need pihustid on suurendatud läbilaskevõimega ja hõlbustavad oluliselt pahtlimassi pealekandmist. Et tagada materjali optimaalne pealekandmine Airless seadmega, peab materjali temperatuur olema vähemalt + 10° C.

Kattekihtide ülesehitus

Pahteldatud pinna edasine töötlus
Pärast põhjalikku kuivamist võib Caparol Glättspachtel pahtliga kaetud pinnad värvida sobilike dispersioon-ja lateksvärvide või akrüülvärvidega eelneva kruntimiseta. Järgneva katmise puhul Sylitol Bio-Innenfarbe värviga on vajalik pind eelnevalt kruntida tootega Caparol-Haftgrund.
Enne edasist katmist plastiliste materjalide või klaaskiudtapeediga, samuti tekstiiltapeediga, on vajalik eelnev Caparol-Haftgrundiga kruntimine; polümeerkrohvide pealekandmisel on vajalik pinna kruntimine tootega Putzgrund 610.

Kulu

ca 1800 g/m2/mm kihi paksus

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel:
+ 5 °C õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

Sõltuvalt ehitise niiskusesisaldusest, temperatuurist ja kihi paksusest ca 12–48 tundi.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada veega.

Tähelepanu

Caparol Glättspachtel ei sobi niisketesse ruumidesse.
Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda.
Halva imamisvõimega aluspindadel võivad tekkida õhumullid. Pärast korduvat silumist eemalduvad mullid lühikese aja jooksul. Silumise aeg sõltub õhutemperatuurist ja -niiskusest objektil. Kui pinnale tekivad taas mullid, korrata silumist mõne aja möödudes.  
Krobeliste, tugevalt struktureeritud pindade puhul võib osutuda tarvilikuks aluspinna korduv pahteldamine. 

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega.
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. 

Jäätmekäitlus

Kogumispunkti anda täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuselised värvid, kuivanud materjalijäägid koguda nagu tahked värvid või koos olmeprügiga.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi kindluse inseneride arsenal

Talsi Riigigümnaasium, Läti

Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

Liepāja Riiklik Tehnikum