caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/173777/052581_AkkordVliesG45SP_Gewebe_v2_NL.png

Capaver AkkordVlies G45 SP

Viimistlemata, impregneeritud, spetsiaalne looduslikust materjalist klaaskangas pahtlimasside armeerimiseks sisetöödel

Kasutusala

Spetsiaalne klaaskangas toodete Akkordspachtel-fein, Akkordspachtel-mittel, Akkordspachtel-SF, RatioSpachtel või AkkordLeichtspachtellmasse täispinnalseks armeerimiseks, krobeliste pindade silumiseks, kokkutõmbumisel ja kuivamisel tekkivate pragude katmiseks.

Omadused

  • Ei pundu
  • Ei kõdune
  • Stabiilsete mõõtmetega
  • Pragusid kattev

Sideaine

Mineraalsest klaaskiust kangas 

Tarnitavad tüübid

ToodeKanga struktuurKaal m2 kohtaRulli mõõt
AkkordVlies G45 SPpeenca 45 g50 x ca 1 m

Pakendi maht

Vaata tabelit "Tarnitavad tüübid" -  tarnitav 1 karbi kaupa.

Säilitamine

Hoida kuivas.

Pinnakaal

vaata tabelit "Tarnitavad tüübid".

Klaaskiu läbimõõt

9– 12 µm

Täiendavad tooted

  • Caparol-Akkordspachtel fein
  • Caparol-Akkordspachtel mittel
  • Caparol-Akkordspachtel SF "plus"
  • Caparol-AkkordLeicht­­spachtel 
  • Caparol RatioSpachtel
  • Caparol-AkkordRollspachtel

Tähelepanu

Caparol-Akkordspachtel SXL on oma tootespetsiifiliste omaduste tõttu vähem sobiv AkkordVlies G45 SP armeerimiseks. Vajadusel teha eelnev proovikatmine.

Capaver klaaskangad on toodetud > 5 µm läbimõõduga klaaskiudest ja ei kujuta endast ohtu kopsudele. Vaatamata sellele, et klaaskiu osakesed on omavahel väga tihedalt ühendatud, võivad need osakesed lõikamisel väga kitsastes ruumides sattuda nahale ja tundlikel inimestel põhjustada sügelust, mis möödub töö lõpetamisel.

Ehitusdünaamilisi pragusid Capaver AkkordVlies G45-ga katta ei saa.

Aluspinnad

Sisepinnad mineraalsetest sisekrohvidest ehitussegude rühmadest PII ja PIII, kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV, kipskartong, kipsekartongplaadid, betoon. 

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kõva, kuiv, kandevõimeline, puhas, tasane ning pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) osa C, standardi DIN 18 366, pt 3 ja tehnilist informatsiooni nr 650. Minimaalne õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemisel peab olema + 5 °C.

Kattekihtide ülesehitus

Pahtlimass kanda pinnale 2 kuni 3 paani ulatuses küllastumiseni ja piisavas koguses, siluda terasest hammaskelluga (6 x 6 mm), paigaldada Capaver AkkordVlies G45 SP kangas, suruda terasest silumiskelluga ühtlaselt pinnale ja pahteldada siledaks, seejuures serva järgmise paanini ca 5 cm ulatuses mitte kinni suruda.

Asetada järgmine paan ca 5 cm kattuvusega kohale ja suruda kuni servade ühenduskohani pinnale. Lõigata servades kattuv osa tapeedinoaga ära ja suruda ühenduskoht kergelt pinnale. Kattuvad kohad töödelda ja siluda sarnaselt pinnaga.

Kulu

1,1 m/m2

Töötlemistingimused

Rulli sisemine pool tuleb panna vastu seina.

Tähelepanu

Capaveri tapeedid kontrollitakse enne tehasest välja saatmist alati korralikult üle. Üksikud tootmisest tingitud vead võivad siiski esineda. Need on lõikeservadel tähistatud ja kompenseeritud vastava koguse juurdelisamisega. Selliseid vigu ei võeta reklamatsioonina arvesse. Materjali veatust tuleks kontrollida enne tööle asumist.

Reklamatsiooni ei arvestata, kui paigaldatud on rohkem kui 10 paani.

Võimaliku reklamatsiooni jaoks rulli otsas olev etikett partii-, kontroll- ja artiklinumbriga alles hoida.

Jäätmekäitlus

Capaver klaaskangad utiliseerida nagu ehitusjäätmed.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Tehniline informatsioon

Riia Turisimi ja Loomemajanduse Tehnikum