caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210386/061103_Caparol_Samtex_10_LV.png

CAPAROL Samtex 10 E.L.F

Siidjasmatt hästi kattev dispersioonvärv, märghõõrdeklass 1.
 • Kasutusala

  Suurt koormust taluvate pindade siidjasmatiks viimistluseks. Eriti sobib siledatele pindadele (pahtlikvaliteet Q4) õhukeseks struktuuri säilitavaks viimistluseks reljeefsetel- ja struktuursetel tapeetidel nagu nt Capaver Glasgewebe seinakattematerjalid hotellidesse, haiglatesse ja teistesse avalikesse asutustesse, kus on kõrge mehaaniline koormus, ei jäta seinale valgeid triipe.

  Omadused

  • Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Difusioonivõimeline
  • Sd-väärtus < 0,2 m
  • Struktuuri säilitav
  • Elegantne viimistlus
  • Minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba
  • Väga hästi puhastatav ning vastupidav vett sisaldavatele desinfektsiooni- ja üldpuhastusvahenditele

  Sideaine

  Sünteetiline lateks DIN 55945 järgi

  Pakendi maht

  Baas 1: 10 l; 2,5 l
  Baas 3: 9,4 l; 2,35 l

  Värvitoonid

  Baas 1: valge
  Baas 3: transparentne

  Käsitsi toonitav CaparolColor ja AVA- Amphibolin täistoon- ja toonimisevärvide lisamise abil. Käsitsi toonimise korral tuleb kogu värv läbi segada, vältimaks värvitoonide erinevust. 

  CAPAROL Samtex 10 E.L.F. on võimalik toonida ka ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid. Briljantselt säravad, intensiivsed värvitoonid on väiksema kattevõimega. Seetõttu on nende värvitoonide puhul soovitav pind eelnevalt katta antud tooniga võrreldava, katva, valgel pigmendil põhineva pastelse värvitooniga. Võimalik, et osutub vajalikuks pind teist korda katta.

  Baas 1 kasutatakse toonimata kujul valgena, Baas 3 on kasutamiseks ainult toonitud kujul.

  Läikeaste

  Siidjasmatt (matt EN 13 300 järgi)

  Säilitamine

  Jahedas, kaitstuna külmumise eest.

  Tehnilised andmed

  EN 13 300 järgi
  Toonimise käigus võivad toote omadused muutuda.

  Märghõõrdeklass

  1

  Kontrastsus

  Kattevõime klass 2, värvi kulu juures 7 m2/l.

  Suurim tera suurus

  peen (< 100 µm)

  Tihedus

  ca 1,4 g/cm3

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  +++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist ta-kistavaid aineid. Tuleb järgida ehitus-teenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363, lõige 3.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest РII ja PIII / survetugevus vastavalt EVS EN 998-1 min 2 N/mm2

  Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F.

  Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitus-segude rühmadest PIV/ survetugevus vastavalt EVS EN 13279 min 2 N/mm2

  Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Kipsist ehitusplaadid

  Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB.

  Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund.

  Kipskartongplaadid

  Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS juhendit nr 12.

  Betoon

  Eemaldada eralduvate aineosade jäägid, samuti tolmuvad ja liivastunud jäägid.

  Liivakivi ja tellismüüritis

  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Kandvad pinnad

  Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund.

  Mittekandvad pinnad

  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida Caparol-Haftgrundiga. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Liimvärvid

  Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid

  Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida toote-ga Caparol-Tiefgrund TB.

  Hallitusega kaetud pinnad

  Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatoxi või FungiGrundiga ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele.

  Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W, Malerit-W või Fungitex-W. Seejuures tuleb kinni pidada seadustest ja kohalikest eeskirjadest (nt bioainetele ja ohtlikele ainetele kehtestatud eeskirjad).

  Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad

  Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund.

  Puit ja puitmaterjalid

  Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhta akrüüllakiga Capacryl.

  Väikesed defektid

  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

  Pealekandmise meetod

  Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.
  Pihustusnurk: 50°
  Düüs: 0,021–0,025"
  Rõhk: 150–180 bar

  Kattekihtide ülesehitus

  Kanda pinnale 2 ühtlast ja õhukest kihti CAPAROL Samtex 10 max 3% veega lahjendatult. Kontrastsed ja ebaühtlaselt imavad pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

  Kulu

  Umbes 100 ml/m2 ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel + 5°С aluspind ja õhk.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 2-3 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav.
  Pind on täielikult kuivanud ja koormusttaluv umbes 3 päeva pärast. Pesemiskindel 14 päeva pärast.
  Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tähelepanu

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Pihustusmeetodil värvi peale kandes eelnevalt põhjalikult läbi segada ja sõeluda. Caparol-Tiefgrund TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga AmphiSilan-Putzfestigeri. Paranduskohad võivad jääda nähtavaks. (BFS infoleht nr 25).

  Sertifikaadid

  Vastupidavus desinfektsioonivahenditele

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta koheselt veega. Vältida pihustussudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad juhised: vt ohutuskaardilt.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värvid või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

  Koostis

  Polüvinüülatsetaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Jurmala Riigigümnaasium, Läti

  Püha Johannese Kool

  Kunstimuuseum RĪGAS BIRŽA

  Talsi Riigigümnaasium, Läti

  Hotell L’Embitu

  Grobiņa algkool

  Metropol Spa Hotelli meelirahustav…