caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210388/061105_Caparol_Samtex_3_LV.png

CAPAROL Samtex 3 E.L.F

Sügavmatt dispersioonvärv siseruumidesse. Väga hea katvus ja äärmiselt valge värvitoon.
 • Kasutusala

  Siledate, pesemiskindlate, struktuuri säilitavate elegantsete tuhmmati pinnaga värvkatete saamiseks siseruumides. Lisaks sellele sobivad need värvid suurepäraselt paber-, reljeefsetele ning reljeeftrükiga tapeetidele ja klaasriidest seinakatetele. Kuna värvi pealekandmisel ega kuivamisel ei eraldu mingeid tervistkahjustavaid aineid, siis võib värve kasutada ruumides, kus viibivad inimesed. Sobib kasutamiseks koolides, lasteaedades, büroohoonetes, restoranides, haiglates ja koridorides.

  Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Ei sisalda lahusteid ega eralda tervistkahjustavaid aineid (E.L.F.)
  • Väga valge värvusega
  • Heade katmisomadustega
  • Difusioonivõimeline
  • Kerge kasutada

  Sideaine

  Polümeer- lateks vastavalt standardile DIN 55 945

  Pakendi maht

  Baas 1: 2,5 l, 5 l, 10 l ja 15 l
  Baas 2 ja 3 (läbipaistev) pärast toonimist: 2,5 l, 5 l, 10 l.

  Värvitoonid

  Värvi baas 1 (valge) võib kasutada toonimata. Baase 2 ja 3 kasutada ainult toonitud kujul.

  CAPAROL Samtex 3 E.L.F. (baas 1) on käsitsi toonitav täistoonimis- ja pooltoonimisvärvide Alpinacolor ja AVA- Amphibolin täistoon- ja toonimisevärvide lisamise abil. Käsitsi toonimise korral tuleb kogu värv läbi segada, vältimaks värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100l või rohkem, siis tarnitakse ka tehases toonitud värve.

  CAPAROL Samtex 3 E.L.F. on võimalik toonida ka ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides, nt 3D, CaparolColor, NCS, Panorama, RAL jne. Intensiivsete ja puhaste värvitoonide, nagu kollane, oranž, punane jne katvus on väiksem. Nende värvitoonide puhul on soovitatav teostada eelnev kattev, valgel baasil (baas 1) põhinev, pastelltoonis värvimine. Võib osutuda vajalikuks teistkordne, lõplik katmine.

  Läikeaste

  Tuhmmatt

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

  Tehnilised andmed

  Kattevõime: kattevõime klass 3 värvikulu juures 7,5 m2/l või 135 ml/m2

  Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

   

  Märghõõrdeklass

  klass 2, vastab standardi DIN 53 778 klassile „pesemiskindel"

  Suurim tera suurus

  peen (<100 µm)

  Tihedus

  ca 1,5 g/cm³

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III

  Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol L.F.

  Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV ja P V

  Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Kipsist ehitusplaadid

  Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB.

  Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund või SamtGrund E.L.F.


  Kipskartongplaadid

  Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad immutatakse krundiga Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. või Capasol LF. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund.

  Betoon

  Eemaldada võimalikud määrdejäägid, samuti tolmavad ja mahapudenevad jäägid.

  Poorbetoon

  Kruntkiht teha tootega Capaplex, lahustatud veega vahekorras 1:3.

  Liivakivi ja tellismüüritis

  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Kandvad pinnad

  Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Suure poorsusega, liivastele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.

  Mittekandvad pinnad

  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Liimvärvid

  Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid

  Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

  Hallitusega kaetud pinnad

  Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatox ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W või Malerit-W .

  Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad

  Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta veega ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda tootega Caparol IsoDeck.

  Puit ja puitmaterjalid

  Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega Capacryl või tootega Capadur Color.

  Väikesed defektid

  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel või Glättspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

  Pealekandmise meetod

  Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt- või vahekiht

  SamtGrund E.L.F. või CAPAROL Samtex 3 E.L.F. vedeldada max 10% veega.

  Lõppkiht

  CAPAROL Samtex 3 E.L.F. vedeldada max 3% veega.

  Kulu

  Ca 135 ml/mühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur  värvi pealekandmisel ja kuivamisel

  +5 °С aluspind ja õhk

  Kuivamine/kuivamisaeg

  +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4-6 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Pind on täielikult kuivanud ja koormusttaluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe veega. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida tekkinud pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d

  Koostis

  Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.
  Võib sisaldada grafiidi jälgi. Palun segada enne kasutamist.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Rakvere Riigigümnaasium

  Hotell L’Embitu

  Grobiņa algkool

  Läti Rahvusraamatukogu

  Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

  Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

  Läti Ülikooli raamatukogu

  Liepāja Riiklik Tehnikum

  Inspireeriv Fotografiska…

  Metropol Spa Hotelli meelirahustav…