caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210385/061102_Caparol_Samtex_7_LV.png

CAPAROL Samtex 7 E.L.F

Lihtsalt puhastatav, minimeeritud emissiooniga värv siledate pindade jaoks kõikvõimalikes elu- ja kontoriruumides. 

 • Kasutusala

  Siledate, pesemiskindlate, väga kulumiskindlate ja struktuuri säilitavate siidjasmati pealispinnaga värvkatete saamiseks. Eriti sobiv pindadele, mis peavad taluma suurt kasutuskoormust, nt restoranides, koolides, haiglates, hallides, trepikodades jne, kuna värvkate on väga kulumiskindel ja hästi pestav. Lisaks sellele sobib see värv suurepäraselt jämedakiulistele, reljeefsetele ning reljeeftrükiga tapeetidele, samuti klaaskangast seinakatetele, kuna toob esile nende struktuuri, luues kauni siidjasmati efekti.

  Omadused

  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Väga valge värvusega
  • Hea kattevõime
  • Difusioonivõimeline
  • Hästi puhastatav ja vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimisvahendite ning majapidamises kasutatavate puhastusvahendite suhtes
  • Kerge kasutada
  • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba (E.L.F)

  Sideaine

  Kunstvaikdispersioon

  Pakendi maht

  Baas 1 (valge): 1,25l; 2,5l; 5 l; 10l; 15l
  Baas 2 (läbipaistev): 1,25l; 2,5l; 5l; 10l
  Baas 3 (pärast toonimist): 1,25l; 2,5l; 5l; 10l

  Värvitoonid

  Valge (baas 1), võib kasutada toonimata kujul.
  Baase 2 ja 3 (transparentne) kasutada ainult toonitud kujul.

  CAPAROL Samtex 7 E.L.F. (baas 1) on käsitsi toonitav CaparolColor ja AVA- Amphibolin täistoon- ja toonimisevärvide lisamise abil. Käsitsi toonimise korral tuleb kogu värv läbi segada, vältimaks värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100l või rohkem, siis tarnitakse ka tehases toonitud värve.

  CAPAROL Samtex 7 E.L.F. on võimalik toonida ka ColorExpress toonimissüsteemis erinevates värvikollektsioonides, nt CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL jne. Intensiivsete ja puhaste värvitoonide, nagu kollane, oranž, punane jne katvus on väiksem. Nende värvitoonide puhul on soovitatav teostada eelnev kattev, valgel baasil (baas 1) põhinev, pastelltoonis värvimine. Võib osutuda vajalikuks teistkordne, lõplik katmine.

  Läikeaste

  Siidmatt

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

  Tehnilised andmed

  Kattevõime: kattevõime klass 2 värvikulu juures 6 m2/l või ca 160 ml/m2

  Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

  Märghõõrdeklass

  klass 2, pesemiskindel vastavalt standardile EVS EN 13300

  Suurim tera suurus

  peen (<100 µm)

  Tihedus

  ca 1,4 g/cm3

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III
  Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta üle värvida. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF.

  Kipskrohvid ja valmiskrohvid rühmadest P IV ja P V
  Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Paakunud pinnaga kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning seejärel kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Kipsist ehitusplaadid
  Niiskust imavad paneelid kruntida tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kanda peale naket parandav krunt Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F.

  Kipskartongplaadid
  Pahtelduse ebatasasused lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad kinnitada tootega Caparol Tiefgrund TB. Seejärel kruntida tootega Caparol- Haftgrund, Capasol LF või SamtGrund E.L.F. Plaadid, milles on vees lahustuvaid, värvumist põhjustavaid komponente, kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund.

  Betoon
  Kõrvaldada kõik eralduvad, liivased ja mahapudenevad jäägid.

  Poorbetoon
  Kruntida tootega Capaplex, vedeldades veega vahekorras 1:3.

  Krohvimata silikaattellise või tavalise tellise müüritis
  Värvida ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Hea kandevõimega kattekihid
  Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad, lakitud ja emailpinnad karestada ning kruntida tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Nõrgalt imavatele, siledatele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol-Haftgrund või SamtGrund E.L.F. Suure poorsusega, liivastele pindadele teha kruntkiht tootega Caparol OptiGrund E.L.F. või Capasol LF.

  Mittekandvad pinnad
  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Mittekandvad mineraalvärvide kattekihid mehaaniliselt eemaldada ning seejärel pind tolmust puhastada. Kruntkiht teha tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Liimvärvid
  Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

  Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid
  Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

  Lahtised tapeedid
  Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

  Hallitusega kaetud pinnad
  Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad pesta tootega Capatox ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W või Malerit-W.

  Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
  Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda tootega Caparol IsoDeck.

  Puit ja puitmaterjalid
  Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega Capacryl või tootega Capadur Color.

  Väikesed defektid
  Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel või Glättspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

  Pealekandmise meetod

  Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.

  Kattekihtide ülesehitus

  Krunt või vahekiht
  SamtGrund E.L.F või CAPAROL Samtex 7 E.L.F., veega vedeldatud max 10%.

  Lõppviimistluskiht
  CAPAROL Samtex 7 E.L.F., veega vedeldatud max  3%.

  Kulu

  Ca 120- 140 ml/m2 ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel
  + 5 °С aluspind ja õhk

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

  Tähelepanu

  Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d

  Koostis

  Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.
  Võib sisaldada grafiidi jälgi. Palun segada enne kasutamist.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Kunstimuuseum RĪGAS BIRŽA

  Hotell L’Embitu

  Läti Rahvusraamatukogu

  Liepāja kontserdimaja Lielais Dzintars

  Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

  Läti Ülikooli raamatukogu

  Liepāja Riiklik Tehnikum

  Inspireeriv Fotografiska…

  Metropol Spa Hotelli meelirahustav…

  Tallinna Jumalaema Kiirestikuulaja…

  Eramu Pärnus