caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/220036/062367_CapaDIN.png

CapaDIN

Kindel kvaliteet- matt sisevärv.

Kasutusala

Seinte ja lagede värvimiseks siseruumides. Tänu lihtsale töödeldavusele sobib CapaDIN eriti hästi suuremate objektide värvimiseks, kuna võimaldab kiiresti katta suuri pindasid.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga,lahustivaba, vähese lõhnaga
  • Ei sisalda ühendeid, mis võivadpõhjustada mustuse ladestumist värvitud pinnale
  • Veega vedeldatav ja keskkonnasõbralik
  • Veeauru läbilaskev
  • Sd-väärtus < 0,1 m
  • Lihtne töödelda

Sideaine

Polümeerdispersioon vastavalt standardile DIN 55 945.

Pakendi maht

Standard:
5l, 10l, 12,5l, 15l

Antiikvalge:
12l, 5l, 15l

CapaDIN Airfix:
pealekandmiseks rulliga või õhuvaba pihustamise meetodil.
25l Hobock-vaat, 120l värvivaat, 220l Quick- Box, 480l roostevabast terasest konteiner

Värvitoonid

Valge ja antiikvalge (ca RAL 9010).

Võimalik toonida AVA (Amphibolin) või CaparolColor (varem Alpinacolor) täistoon- ja toonimisvärvidega. Ise toonides tuleb kogu vajalik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide erinevust. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest väärtustest.

Läikeaste

Tuhmmatt (vastavalt standardile EVS EN13 300)

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tehnilised andmed

Kattevõime: klass 2, värvikulu juures 6 m2/l või 150 ml/m2

Märghõõrdeklass

klass 3, pesemiskindel standardi DIN 53 778 järgi

Suurim tera suurus

peen (<100 µm)

Tihedus

ca 1,6 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Kinni pidada töövõtu määrusest (VOB), osa С, DIN 18 363, lõik 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest Р II ja P III
Tugevat, normaalse imavusega krohvi värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Suurte pooridega, liivast ning imavat krohvi kruntida tootega OptiGrund E.L.F või CapaSol LF.

Valmis kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest P IV
Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund. Nõrglubikihiga kaetud kipskrohvid lihvida, tolm eemaldada ning kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Kipsist ehitusplaadid
Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega OptiGrund E.L.F või Caparol Tiefgrund TB. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Tiefgrund TB. Kruntkiht teha tootega Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntikiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte nr 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud määrdejäägid, samuti tolmuvad ja mahapudenevad jäägid.

Poorbetoon
Kruntkiht teha tootega Capaplex, lahustatud veega vahekorras 1:3.

Liivakivi ja tellismüüritis
Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad pinnad
Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Läikivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol- Haftgrund.

Mittekandvad pinnad
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida tootega Caparol Haftgrund. Väga poorsed, liivased, imavad krohvid kruntida OptiGrund E.L.F või CapaSol LF. Mittekandvad halva kandevõimega mineraal-pinnakatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad puhastada tolmust. Kruntkiht teostada tootega Caparol Tiefgrund TB.

Liimvärvid
Pesta kuni aluspinnani maha. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB.

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid
Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad töödelda tootega Capatox või FungiGrund ja lasta põhjalikult kuivada. Kruntkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W või Malerit-W.

Järgida seaduseid ja kohalikke eeskirju (nt bio- ja ohtlike ainete määrus).

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma-või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda tootega Caparol Aqua-inn N° 1.

Puit ja puitmaterjalid
Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste Capacryl akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega.

Väikesed defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruntida pind üle.

Pealekandmise meetod

Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel.

Õhuvaba pihustamine:
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,023–0,026 tolli
Rõhk: 150–180 bar

Kattekihtide ülesehitus

CapaDIN kanda pinnale ühtlase küllastunud kihina, vedeldatult kuni 5% veega. Kontrastsed pinnad vajadusel eelnevalt kruntida, vedeldades värvi kuni 10% veega. Ebaühtlase imavusega pinnad kruntida tootega Caparol- Haftgrund.

Kulu

Umbes 150 ml/m2 ühekordsel katmisel siledal aluspinnal. Karedal aluspinnal värvikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur  värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+ 5°С aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4-6 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav. Pind on täielikult kuivanud ja koormusttaluv umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Vältimaks värvitud pinna üksikute osade vahel märgatavate piirjoonte tekkimist, tuleb kogu pind korraga üle värvida „märg märjale" meetodil. Pihustusmeetodil pinnakandmisel värv korralikult läbi segada. Ebasoodsate valgusoludega pindade puhul soovitame kasutada toodet CapaSilan. Caparol- Tiefgrund TB kasutamisel siis ruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga toodet AmphiSilan- Putzfestiger.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe veega. Vahendi pealekandmisel pihustamise teel vältida tekkinud pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaikdispersioon, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Läti Rahvusraamatukogu