caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Capatox

Biotsiidlahus vetikate, sambla ja hallitusseentega kaetud pindade eeltöötlemiseks.

Kasutusala

Vedel mikrobiotsiidlahus Capatox on abiks vetikate, sambla ja hallitusseente eemaldamisel sise- ja välipindadelt. Toode on kasutusvalmis.

Pakendi maht

1l, 5l, 10l

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,02 g/cm3

Aluspinna ettevalmistamine

Sisepindadel olev hallituskiht kindlasti märjalt (mitte kuivalt) maha harjata või kraapida, järgides seejuures kohalikke seaduseid ja määruseid (nt bio- ja ohtlike ainete määrus). Välispindadelt pesta hallituse, sambla või vetikatega kaetud kohad surveveega, järgides vastavaid ettekirjutisi. Taimed ja õietolm eemaldada mehaaniliselt või survevee abil. Puhastatud pinnad pesta üle tootega Capatox ja lasta seejärel hästi  kuivada.

Pealekandmise meetod

Capatox kantakse pinnale pintsliga.

Kulu

ca 50-150 ml/ m2 , sõltuvalt aluspinna krobelisusest ja imavusest.
Capatox kantakse pinnale alati lahjendamata kujul.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta veega.

Tähelepanu!

Sisaldab alküüldimetüülbensüül-ammooniumkloriidi. Biotsiidi kasutamisel olla ettevaatlik. Enne kasutamist lugeda märgistust ja käesolevat tooteinformatsiooni. Ärritab silmi ja nahka. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Pritsmete sattumisel nahale loputada kohe rohke vee ja seebiga. Kemikaali allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. 

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta. UBA- nr: 01230001

Gis- kood

GD30

Koostis

Vesi, lisaained, alküüldimetüül-bensüülammooniumkloriid.

Ökoloogia kaitseabinõu

Puhastatud ja Capatoxiga töödeldud pindasid ei pesta üle, seega ei teki reeglina ka heitvett. Kui fassaadipuhastuse käigus peaks siiski tekkima Capatoxi sisaldavat heitvett, võib selle juhtida heitvete kanalisatsiooni kaudu biopuhastusseadmetesse, kuna katioonilised pindaktiivsed ained inaktiveeritakse pesemis- ja puhastusvahendites sisalduvate aniooniliste pindaktiivsete ainete poolt ja lõhustatakse bioloogiliselt. Capatox ei tohi sattuda lahtistesse veekogudesse (mh vihmaveekanalitesse). Aine on ohtlik kõigusoojastele (kaladele). Fassaadi töötlemisel tuleb läheduses olevad taimed ja mullapind kinni katta. Taimekahjustused tekivad vaid juhul, kui aine satub otse taime peale. Kui aine imbub mullapinda, jääb ta sinna pindaktiivsete ainete mõjul püsima, kuid lõhustub hiljem bioloogiliste protsesside tulemusena. Pikaajalist mõju mullapinnale ja põhjaveele ei ole vaja karta. 

Terviseohutuse abinõud

Capatox on spetsiaalne sise- ja välispindade puhastusvahend. Ta sisaldab katioonilisi pindaktiivseid aineid nimetusega alküüldimetüül-bensüülammooniumkloriid. Ainet kasutatakse katioonilise seebina toiduainetetööstuses (meiereides, õllevabrikutes, lihatööstuses) pindade desinfitseerimiseks, samuti haiglates, kasvuhoonetes ja väikebasseinides. Kosmeetikatööstuses kasutatakse seda ainet deodorantide tootmises ja kosmeetikavahendite konservandina. Farmaatsias kasutatakse ainet silmatilkade ja vaktsiinide konservandina. Sisaldub ka naha desinfektsioonivahendites, nagu haavapuhastusainetes, käte desinfektsioonivahendites jm kätepesuvahendites haiglates. Ainet lisatakse ka puuvillaste rätikute immutusvahenditele. Capatoxis sisalduva mõjuaine kasutamine toiduainetetööstuses, meditsiinis ja hügieenis tõestab, et Capatox ei ole tervist ohustav ei hoone sise- ega välipindadel. Täpsem info: vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi kindluse inseneride arsenal