caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/244110/066167_caparol-armareno700-new_LV.png

Capatect ArmaReno 700

Mineraalne kuivsegu isolatsiooniplaatide liimimiseks, armeeringu valmistamiseks ja renoveerimiseks

Kasutusala

Kõrgekvaliteediline „ALLROUND-segu", kasutatav:
- Isolatsiooniplaatide liimimiseks

Capatect-SILS A ja B puhul:
- Armeerimismassina (aluskrohv) Capatect-SILS A ja B puhul (va. Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033).
- Renoveerimisseguna vanade, kandvate krohvitud pindade töötlemisel
- Õhukesekihilise nakkekrohvina, nt siledatele betoonpindadele, XPS/R- ja HWL-plaatidele
- Vilditava pealiskrohvina (välja arvatud pritsmeveega kokkupuutuvas sokli piirkonnas)

Omadused

 • Ehitusegude grupp PII DIN 18550 järgi, lubitsemendi baasil kuivsegu
 • Tuleohtlikkus "mittepõlev” või "raskesti süttiv” vastavalt kõnealuse soojusisolatsiooni liitsüsteemi ülesehitusele
 • Ilmastikukindel
 • Vetthülgav EVS EN 1067 järgi
 • Kõrge veeauru läbilaskvusega
 • Äärmiselt pingevaba tänu kiulisele lisandile
 • Kergesti töödeldav, käsitsi ja seadmetega
 • Väga hästi silo ja masinatega paigaldatav
 • Hea vormistabiilsus
 • Pikk töötlemisaeg
 • Keskkonnasõbralik
 • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

 • 25 kg kott
 • 800 kg OneWay-konteiner
 • 1000 kg konteiner
 • 1,0 t BigBag kott

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Enne pikemat tööseisakut (talveperioodiks) konteinerid hoolikalt puhastada. Säilivusaeg originaalanumas ca 12 kuud.

Tihedus

ca 1,5 kg/dm3

Soojusjuhtivus

0,78 W/m∙ K

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 0,05 m EVS EN 7783 järgi,  määratud kihipaksuse korral 

Survetugevus

5,3 N/mm2

Nakketugevus

≥0,08 N/mm2

Veeimavuskoefitsent

< 0,1 kg/(m2  ∙ h 0,5) EVS EN 1062 - klass W3 (madal)

Aluspinna ettevalmistamine

Üldjuhised: aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Katta kinni aknalauad ja detailid, samuti klaasist, keraamilised, klinker-, looduskivist, lakitud ja elokseeritud pinnad. 

Isolatsiooniplaatide liimimine: aluspind peab olema kandev ja vastama süsteemi puhul nõutud nakketõmbetugevuse standardile. Vanade värvikihtide puhul kontrollida nende kandvust ja vajadusel teostada tüübelkinnitus.

Armeering: võimalikud polüstürool-isolatsiooniplaatide ühenduskohtade servad lihvida tasapinnaliselt. Eemaldada lihvimistolm. 

Renoveerimissegu:

 • Mineraalsed aluspinnad (ehitussegude gruppide PII ja PIII krohvid) vajadusel puhastada, et saavutada kandev pealispind.
 • Kergelt tolmava pealispinnaga mineraalsed aluspinnad (ehitussegude gruppide PII ja PIII krohvid) puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.
 • Vanad kinnised ja mitte kriidistunud värvikihid puhastada, nt. surveveega.
 • Vanad kinnised, kergelt kriidistunud pealispinnaga värvikihid puhastada, nt. surveveega ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.
 • Vanad mittekandvad või mahakooruvad värvikihid eemaldada. Pragunenud krohvipinnad võib üle töödelda üksnes siis, kui pragude tekkimine on lõppenud.

Õhukesekihiline nakkekrohv:
vajadusel betooni pealispind puhastada. XPS-plaatide puhul mittekandvad või koltunud kohad lihvida, puhastada pealispind tolmust. HWL-plaatide puhul lahtised osad eemaldada.

Kulu

 • Liimimine
Polüstürool-isolatsiooniplaadid  ca 3,5-4,5 kg/m2
Mineraalvillast isolatsiooniplaadid ca 4,0-5,0 kg/m2
 • Armeering: ca 1,3-1,5 kg/m2 kihipaksuse mm kohta
 • Renoveerimissegu ja nakkekrohv:  ca 1,3-1,5 kg/m2 kihipaksuse mm koht
 • Vilditud pealispind: ca 4,0-4,5 kg/m2 3mm kihi kohta
Nimetatud materjalikulu andmete puhul on tegemist suunavate väärtustega. Arvestada tuleb objektist või pealekandmisest tingitud kõrvalekalletega. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Pealekandmisel ja kuivamisel peab keskkonna ja aluspinna temperatuur olema vahemikus + 5° C kuni + 30° C. Mitte töötada otseses päikesekiirguses, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskusega. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on armeerimiskrohvi kihi pealispind kuiv ca 24 tunni möödudes. 

Tööriistad

 • Capatect OneWay-Box Pulver läbivoolusegistiga Capa-M, vaata Capa-M tehnilist informatsiooni.
 • Läbivoolusegisti Calypso 15 standardse doseerimis- ja segamisvõlliga ja segupump Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast kasutamist veega.

Soojustusplaatide liimimine

Polüstürool- ja mineraalvillast plaadid: värske segu kanda serv-punkt-meetodil (plaadi serval ümberringi ca 5 cm laiune triip; plaadi keskel 3 käelaba suurust pätsikest) plaadi tagumisele küljele (liimi kontaktpind ühtekokku > 40%). Mineraalvillast isolatsiooniplaatide puhul kantakse segu esmase nakkuvuse tagamiseks nakkesillana plaadile õhuke pahtlikiht ning seejärel eemaldatakse terava liigutusega.

Mineraalvillast lamellid – valikul
Täispinnaline katmine: liimimissegu kantakse vahetult enne isolatsiooniplaadi paigaleasetamist liimilabidaga plaadi tagaküljele (labida hammaste laius ja sügavus sõltuvad aluspinna omadustest). 
Osapinnaline liimimine: liimimass kantakse aluspinnale pritsiga usjate vertikaalsete triipudena (liimi kontaktpind > 50%). Liimitriibud peavad olema vähemalt 5 cm laiad ja triibu keskosas vähemalt  1 cm paksused.  Vahekaugus ei tohi ületada seejuures 10 cm. Isolatsiooniplaadid surutakse viivitamatult värskele liimisegule, libistatakse paigale ja pressitakse kinni.  Korraga pritsitakse aluspinnale nii palju liimisegu, kui palju plaate koheselt paigaldada suudetakse.
Isolatsiooniplaatide liimimisel on liimipadjaga võimalik tasandada kuni ± 1 cm ebatasasused. Isolatsiooniplaadid liimida alt üles, servad suruda üksteise vastu ja plaadid korralikult aluspinnale. Plaatide ühenduskohtadesse liimimassi mitte panna. Jälgida, et paigaldatud plaadid oleksid loodis. Enne edasist töötlemist oodata vähemalt 48 tundi.

Armeerimiskiht
Pärast aknapaledele ja servadele kaitse, samuti fassaadiavade nurkade diagonaalse armeeringu paigaldamist kantakse pinnale kangapaani laiuselt armeerimismass ja Capatect-Gewebe 650 surutakse 10 cm kattuvusega sellesse. Seejärel pahteldatakse pind märg-märjale meetodil, nii et kangas on täielikult kaetud. Pealekandmine toimub valikuliselt käsitsi või masinaga.
Armeerimiskiht peab olema ühtlase paksusega. Kangas asetatakse kihi keskossa või selle ülemisse kolmandikku. Kihi paksuse võib valida:
- polüstürool-isolatsiooniplaatidele: 3- 7 mm
- mineraalvillast isolatsiooniplaatidele: 4-7 mm

Ei sobi kasutamiseks tootele Capatect-MW-Fassadendämmplatte 033.

Renoveerimissegu
Vastavalt objekti omadustele võib Capatect ArmaReno 700 kasutada:
- osaliste defektide parandamiseks
- vanade struktuurkrohvide pahteldamiseks ja tasandamiseks
- renoveerimist vajavate krohvitud pindade ja müüritiste tervikpinnaliseks katmiseks.
Seejuures soovitatakse kasutada kangast. Pealekandmine toimub valikuliselt käsitsi või masinaga.

Pealiskrohv
Vastavalt aluspinna imavusele ja ilmastikutingimustele pealekandmise ajal kruntida pind vajadusel tootega Sylitol-Konzentrat 111.
Vilditud pealispinna saavutamiseks kanda Capatect ArmaReno 700 olemasolevale aluspinnale (aluskrohv MG PII või mineraalne armeerimiskiht) ca 2-3 mm paksuse kihina.
Segu kivistumise ajal võib selle pealispinda töödelda niiske vildi või švammiga.
Märkus: kui soojusisolatsiooni liitsüsteem tehakse  toodetega Capatect-MW-Fassadendämmplatten 119, Capatect-MW-Fassadendämmplatten 149 EXTRA, Capatect-LS-Fassadendämmplatten VB 101 või elastifitseeritud Capatect-PS-Fassadendämmplatten, mille pealispind on vilditud, siis tuleb kõrvuti armeerimiskihiga armeerida ka pealiskrohv.  Pealiskrohvina kantakse pinnale kõigepealt  2- 3 mm kiht Capatect ArmaReno 700 krohvi ja sellesse surutakse Capatect-Gewebe armeerimiskangas. Pärast selle kihi tahkumist kanda pinnale veelkord 2-3 mm Capatect ArmaReno 700 krohvi ja kõvastumise käigus viltida.
Tingimata arvestada sellega, et vilditud pinnal ei saa pealispinna sideainega rikastamise (lubjakiht) tõttu kunagi täielikult välistada pragude teket.
Uued krohvid võib reeglina üle värvida 2 nädala pärast ca +20 ºC juures ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral. Halbade ilmastikutingimuste puhul, näiteks tuule ja vihma korral, tuleb tähtaegu märkimisväärselt pikendada.
Lisakruntimine tootega CapaGrund Universal vähendab lubjaeritiste tekkeohtu, nii et juba pärast 7-päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda. Lõppviimistluskihina kanda pinnale 2 kihti värvi ThermoSan või AmphiSilan.

Õhukesekihiline nakkekrohv
Betoonile, XPS/R- ja HWL-plaatidele jne. kanda ArmaReno 700 vähemalt 5 mm kihina ja kammida pealekantud krohv läbi jämeda hammaslabidaga või karestada harjaga.  Kõvastumisaeg = ca 1 päev kihipaksuse mm kohta, enne kui aluskrohv peale kantakse.

Materjali ettevalmistamine

Capatect ArmaReno 700 võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistite, tigupumpade ja krohvisegamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva vispliga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Seejärel segul pisut paisuda lasta ja veelkord kiiresti läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett.
Vee kogus 25 kg koti kohta ca 5- 6 l. Mitte segada korraga kokku rohkem segu, kui 2 tunniga peale kanda jõutakse. Sõltuvalt ilmastikust on käsitsi segatud materjali pealekandmisaeg kuni 2 tundi, masinaga segatud segul maksimaalselt 60 minutit. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Tähelepanu

Tingimata järgida masina tootja poolt antud juhiseid!

- Vooluühendus:  400 V vool /16 A (tööstusvool F1-kaitselüilitiga)
- Veeühendus:  voolik ¾’’ GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar
- Vee läbivool:  liimimiseks ca 330 l/h
Soovitud konsistents reguleeritakse segumasina veearmatuuril paikneva ventiili abil.
- Voolikud: Esimesed voolikud – sisemine Ø 35 mm, vastavalt 13,3 m. Viimane voolik – sisemine Ø 25 mm, 10,0 m
- Pumpamiskaugus: maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist)
- Pritsimisseade:  düüside Ø 10 mm

Voolikud enne regulaarset kasutamist lubjavee või kliistriga läbi pesta!
Kaitseks vihma eest katta tellingud kuivamise ajal kattega.
Toote kasutamisel ja tööde teostamisel järgida standardit DIN V 18550, samuti DIN 18350, ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB), osa C.

Sertifikaadid

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160

Juhised CE-sertifikaatide kohta:
Tooted, mis vastavad EN 998-1 ja EN 15 824 antud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Käesolev mineraalne pulbriline toode reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade tõsise kahjustamise oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist Vältida kontakti silmade ja nahaga. Vahendi silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega ja konsulteerida arstiga. Tööde ajal kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja esitada pakend või toote etikett.  

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad (jääkidest puhastatud) pakendid. Kivistunud materjalijäägid utiliseerida kui sega ehitus- ja lammutusjäätmed. EAK 17 09 04

Gis- kood

ZP1

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Korterelamu, Vilnius, Leedu

Elegantne interjöör betooniefektiga,…

Žvėryno vakarai – unikaalne korterelamu…

Baltas lapas elamukvartal Vilniuses

Hotell L’Embitu

Paupyse kvartal, Vilnius

Korterelamu Kadrioru roheluses

Niine 11 A Loomemaja

Korterelamu Võru 39