caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185085/055821_CAPALAC_AllGrund_2,5L.png

Capalac AllGrund

Kiiresti kuivav, lõhnatu, suurepärase nakkevõimega universaalkrunt.
Hea nakkuvusega, kiiresti kuivav, täieliku korrosioonikaitsega krunt raud- ja teraspindadele, samuti universaalkrunt alumiiniumile, tsingile, kõvale PVC-le, puidule, puitmaterjalidele ja vasele.

Omadused

  • Täielik korrosioonikaitse rauale ja terasele (vastavalt standardile DIN 18363)
  • Kiiresti kuivav, juba 3 h pärast võib töödelda kõigi Capalaci toodetega. 
  • Suurepärane nakkevõime paljude aluspindadega
  • Hea ilmastikukindlus
  • Lõhnatu

Sideaine

Lõhnatute lahustite kombinatsioon spetsiaalse kunstvaigu ja aktiivsete korrosioonikaitsepigmentidega.

Pakendi maht

  • Standardvärvitoonid: 125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress: 500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Valge

ca RAL 9010, oksiidpunane RAL 3009, reseedaroheline RAL 6011, hõbehall RAL 7001, pähklipruun RAL 8011, must RAL 9005, toonitav ColorExpressiga paljudesse värvitoonidesse.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas. 
Pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca. 1,27–1,33 g/cm3, vastavalt värvitoonile

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Puit, puitmaterjalid, raud, teras, tsink, alumiinium, vask, kõva PVC ja vanad kandvad värvikihid. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid ega osakesi. Puiduniiskus ei tohi ületada lehtpuidu puhul keskmiselt 13% ja okaspuidul keskmiselt 15%.

Tähelepanu: tsingitud terase ja tsinkplekk tuleb peale aluspinna töötlemist kruntida Capalac Allgrundiga kaks korda. Ainult nii on kindel, et järgnev alküüdvaikvärv ei mõjuta aluspinnapinna nakkuvust. Alternatiivina võib Capalac Allgrund asemel kruntida tootega Capalac 2K-EP-Haftgrund või Disbon 481 EPUniprimeriga. Tsingitud pinna viimistlemist võib kruntida Capacryl Haftprimeriga ja teha vaheviimistlus tootega Capacryl PU-Satin/Gloss. Kui tsingitud pind peab olema kaitstud vastavalt DIN EN ISO 12944 (duplex süsteem), siis tuleks pind katta Capalac Dickschichtlackiga.

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust eraldunud substantsid, nagu vaik jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18)

Raud, teras
Raud ja teras puhastada puhtusastmeni SA 2½ (liivapritsiga) või ST 3 (masinaga), vastavalt standardile DIN EN ISE 12944-4. 

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 5 ja 22.

Alumiinium, vask
Pesta nitolahustiga või puhastada fosforhappega ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leeliselahusega. Vanad mittekandvad värvikihid eemaldada. 

Pealekandmise meetod

Nõuanded pihustamistehnika kasutamiseks:

Ø DüüsRõhkVedeldamineViskoossus DIN 4 mm
Kõrgsurve1,5–1,8 mm3–4 barca. 10 Vol.%30–50 sek
Madalsurve1,5 mm0,2–0,5 barca. 10 Vol.%25 sek
Õhuvaba0,011–0,013 inch150 barTootja poolt tarnitud viskoossus

Capalac AllGrund kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Enne kasutamist toode korralikult läbi segada ja vajadusel lahjendada Caparol AF-Verdünner vedeldajaga.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindEinsatzAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistlus
Puit, puitmaterjalidseeslihvida/puhastadaCapalac AllGrundvajadusel Capalac valged või värvilised värvidCapalac valged või värvilised värvid
PuitväljasBFS Nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac AllGrundCapalac valged või värvilised värvid
Raud, terasseeseemaldada rooste/puhastadaCapalac AllGrundvajadusel Capalac valged või värvilised värvid
väljaseemaldada rooste/puhastada2x Capalac AllGrund Capalac valged või värvilised värvid
TsinkseesBFS Nr. 5Capalac AllGrundvajadusel Capalac valged või värvilised värvid
väljasBFS Nr. 52x Capalac AllGrund2 x Capalac AllGrund või 1 x Capalac 2K-EP-Haftgrund või 1 x Disbon 481 EP Uniprimer
AlumiiniumseesBFS Nr. 6Capalac AllGrundvajadusel Capalac valged või värvilised värvid
väljasBFS Nr. 6Capalac AllGrund Capalac valged või värvilised värvid
Kõvad PVCinnen/
väljas
BFS Nr. 22Capalac AllGrundvajadusel Capalac valged või värvilised värvid
Vanad kandvad värvikihid1)sees/
väljas
lihvida/töödelda leelislahusega1)Capalac AllGrund1)Capalac valged või värvilised värvid

1) Vanade värvikihtide kahjustused töödelda eelnevalt aluspinnale sobiva meetodiga.
Tähelepanu: Pulbervärvkate, Coil-Coating-kate ja teiste problemaatiliste aluspindade korral teha kindlasti eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust. 

Kulu

Materjalikulu ml/m2/kihi kohtaPintsligaRulligaPihustiga
kõrgsurveõhuvabamadalsurve
vertikaalpind90–10080–90120130120
horisontaalpind110110170170160

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsemad kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. 

Kuivamine/kuivamisaeg

20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuivpuutekuivülevärvitav
Tundide arv0,753-6ca 3 (valge ja hele toonituna)
ca 6 (intensiivne värvitoon)

Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.
Standardvärvitoon valge ja heledad värvitoonid on alküüdvaiklakkidega ülevärvitavad pärast ca 3 h kuivamisaega, intensiivsed värvitoonid transparantsest baasist ca 6 h möödumisel. Vesialuseliste värvidega ülevärvimisel on pind kuiv ca 12 h pärast. 

Tööriistade puhastamine

Puhastada pärast kasutamist tärpentiiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Tuleohtlik!
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Anumaid hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal süttimisallikast - mitte suitsetada! Vältida auru sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid viia vanade värvide kogumispuhkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max. 500 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Koostis

Alküüdvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, fosfaat, Metallmischphosphat, alifaadid, lisandid, koobalt neodecanoate, butanoonoksiim.

Täpsemad andmed

vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tollimaja, Kr. Valdemāra iela 1a, Riia

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Läti Ülikooli raamatukogu