caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21422/020324_CarbonSpachtel_30_KG.png

CarbonSpachtel

Kasutusvalmis, väga löögikindel, süsinikkiududega tugevdatud armeerimismass.

Kasutusala

Armeerimispahtel CARBON ja CARBON S jaoks. Sobib nurgaprofiilide paigaldamiseks. Pahtlit CarbonSpachtel võib kasutada ka fassaadide ja polüstürool-soojustussüsteemide renoveerimisel. 

Omadused

  • Süsinikkiududega tugevdatud
  • Väga löögikindel
  • Pärsib väga hästi pragude teket
  • Väga hea töödeldavus
  • Pingevaene
  • Ilmastikukindel

Pakendi maht

25 kg ämber; OneWay-konteiner, 800 kg
OneWay-konteinerite jaoks võib kaitseks ilmastikumõjude eest soovi korral tellida kaitsekatted (materjal nr 807534).

Värvitoonid

Helebeež

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Suletud originaalpakendites säilib ca 1 aasta.

Tihedus

1,5 g/cm³ 

Difusioonitakistus µ (H2O)

520 µ

Konsistents

pasta

Löögikindlus

  • 20  džauli, kui kihi paksus on vähemalt 3 mm.
  • Palliviskekindlus vastavalt standardile DIN 18032
  • Rahekaitse: vastupidavus rahele HW5

Soojusjuhtivustegur

0,7 (W/m·K)

Aluspinna ettevalmistamine

Armeeritud aluskrohvikihi loomine
Capatect-fassaadisoojustusplaatide ebatasased ühenduskohad tuleb eelnevalt lihvida. Pinnale jäänud lihvimistolm tuleb eemaldada. Aknalauad ja muud ehitusdetailid kinni katta.

Materjali valmistamine

CarbonSpachtel on kasutusvalmis pahtel, mis tuleb enne kasutamist korraks läbi segada. Sooja ilma korral võib konsistentsi reguleerimiseks lisada pisut vett.
Pahtlit CarbonSpachtel võib peale kanda kõikide tavaliste tigu-transportpumpadega, nt pumpadega Berö Speedy 15, Wagner PC 1. Vajadusel võib konsistentsi reguleerimiseks lisada pisut vett.

Pealekandmise meetod

Aluskrohvi pealekandmine
Pärast servakaitse paigaldamist aknapõskedele ja muudele servadele ning pärast diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadele tuleb CarbonSpachtel 8 x 8 mm hambulise servaga pahtlilabidaga kanga laiuselt pinnale kanda ja Capatect-Gewebe paanid vähemalt 10 cm ülekattega segu sisse suruda.
Seejärel pind „märg-märjale” meetodil pahtliga CarbonSpachtel veel kord üle pahteldada, nii et kangas oleks täielikult seguga kaetud. Aluskrohvikihi üldpaksus peab olema vähemalt 3-4 mm, kusjuures kangas Capatect-Gewebe peab asetsema kihi ülemises kolmandikus.
Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Et säilitada toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi Carbon-tooteid teiste toodetega segada. Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel pindadel.

Kulu

Ca 4,5 kg/m2, kui kihi paksus on vähemalt 3 mm.
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi silmas pidades, arvestada tuleb ka objekti iseärasuste ja materjali pealekandmise meetodiga.

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamise ajal peab jääma vahemikku + 5 °C kuni + 30 °C.
Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on armeerimiskrohvi pealispind 24 tunni pärast kuiv, 3 päeva pärast täielikult kuivanud ja koormatav. Krohv kuivab füüsikaliselt, tänu niiskuse aurustumisele. Seetõttu tuleb eriti jahedal aastaajal ja suure õhuniiskuse korral arvestada pikema kuivamisajaga.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

Z-33.47-859
Z-33.84-995
Z-33.49-1071

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustustöödel kanda P2 tolmufiltrit. Tööde ajal ja peale seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal rangelt keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad juhised vt ohutuskaadilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida värvide/lakkide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi Ülikool

Pilkupüüdev välisilme Tallinnas

Vaba Lava

Kadrioru residentsid - Raua 34