caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/211770/061282_caparol-175-bag_cropped_v2_LV.png

Capatect Dämmkleber 175

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks, sobib kasutamiseks Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) soojusisolatsiooni liitsüsteemides

Kasutusala

Soojustusplaatide liimimiseks mõeldud liimimissegu Capatect STANDARD A ja B soojusisolatsiooni liitsüsteemides

Omadused

  • Sobib kasutamiseks Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) süsteemides
  • Sobib tulekindlate fassaadide loomiseks
  • Keskkonnasõbralik
  • Kerge töödelda

Pakendi maht

25 kg kott

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ja kaitstuna niiskuse eest. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg suletud originaalanumas 12 kuud.

Tehnilised andmed

  • Kasutusaeg: ca 120 min
  • Parandusaeg: ca 10 min

Soojusjuhtivus

0,35 W/(m·K)

Survetugevus

> 5 MPa

Nakketugevus

Betooniga:

- kuivades tingimustes: > 0,5 MPa

- pärast 50 külmumis-/sulamistsüklit: > 0,5 MPa   

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, tugev, puhas, kuiv ja kandevõimeline. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Pealispinna ebatasasused tasandada tootega Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol 111 Konzentrat. Läikivad aluspinnad karestada ning kruntida tootega Putzgrund 605.

Materjali valmistamine

Capatect Dämmkleber 175 segada aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 10 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5 - 6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 tundi.  Juba tahenema hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Ca 4 – 5 kg/m2
Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud. Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 1–3 päeva pärast. Capatect Dämmkleber 175 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, st lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Soojustusplaatide liimimine

Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%. Kuni ± 1 cm kõrguseid ebatasasusi saab tasandada liimsegu abil. Soojustusplaadid kinnitada suunaga alt üles tihedalt üksteise kõrvale ja suruda korralikult kinni. Plaadi otstesse ei tohi liimi panna. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis. Soojustusplaatide parandustööd vms teostada 1-3 päeva jooksul pärast isolatsiooni liimimist olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega.

Tähelepanu

Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, emailvärvkatted, klinker, looduslikud kivid, metall, samuti naturaalne või laseeritud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud katta kaitsekiledega.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed.

Koostis

Mineraalsed sideained, mineraalsed täiteained, polümeersed keemilised lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee